kỷ niệm các ngày lễ lớn

Cập nhập tin tức kỷ niệm các ngày lễ lớn

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung thăm chính thức Campuchia

Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Lê Hoài Trung thăm chính thức Campuchia và gặp gỡ các nhà lãnh đạo trong chính phủ Hoàng gia Campuchia. 

Đang cập nhật dữ liệu !