biển

tin tức về biển mới nhất

Quy hoạch mới nhất các cảng biển ở Bình Thuận
 

08/10/2021

Cảng biển Bình Thuận sẽ thuộc nhóm cảng biển số III và được bổ sung thêm khu bến cảng Sơn Mỹ, bến cảng Kê Gà… được mở rộng thêm về phía biển.