sản phẩm thương hiệu

tin tức về sản phẩm thương hiệu mới nhất

Hà Nội: 22 sản phẩm OCOP của huyện Hoài Đức được phân hạng 3-4 sao
 

30/09/2021

22 sản phẩm tham gia đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP của huyện Hoài Đức đợt 1/2021 đều đạt tiêu chí trình UBND TP Hà Nội công nhận sản phẩm 3 sao và 4 sao.