Phát huy năng lực sản xuất của HTX tại Thanh Hóa

Các HTX ở Thanh Hóa luôn hỗ trợ tích cực, tạo mối liên kết, hợp tác, phát huy năng lực sản xuất của các HTX đối với thành viên, các hộ thành viên góp phần vào tăng trưởng tổng sản phẩm chung của cả tỉnh.

Phát triển nhiều lĩnh vực HTX

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá nguyên vật liệu tăng cao đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ của khu vực kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương đã giải quyết được khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường cho kinh tế tập thể, HTX tiếp tục duy trì, ổn định sản xuất, kinh doanh...

Việc phát triển sản xuất gắn kết, hỗ trợ các thành viên trong HTX với nhau

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Thanh Hóa thành lập được thêm 63 HTX (28 HTX nông nghiệp, 35 HTX phi nông nghiệp) đưa tổng số HTX hiện nay toàn tỉnh là 1.264 HTX.

Việc thành lập và phát triển HTX tiếp tục thể hiện vai trò hỗ trợ tích cực, tạo mối liên kết, hợp tác, phát huy năng lực sản xuất của các HTX đối với các thành viên, các hộ thành viên góp phần vào tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) chung của tỉnh Thanh Hóa.

Các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp đã triển khai các khâu dịch vụ cho các thành viên, hộ thành viên và nông dân trên địa bàn gieo cấy kịp thời kết hợp với chăm sóc cây trồng tạo tăng trưởng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân là 240,2 nghìn ha (lúa, lạc, rau, đậu...) tổng sản lượng ước tính 874 nghìn tấn. Bên cạnh đó, có thêm 38 sản phẩm nông nghiệp được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Không chỉ phát triển ở lĩnh vực các HTX nông nghiệp mà các HTX về công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp; thương mại-dịch vụ; giao thông vận tải; xây dựng, môi trường cũng đã nỗ lực tìm kiếm thị trường để phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả và huy động các nguồn lực duy trì sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động...

Theo Liên minh HTX Thanh Hóa thì hiện nay nhiều HTX trên địa bàn tiếp tục quan tâm phát triển thêm thành viên, huy động thêm vốn, đầu tư nâng cao năng lực, phát triển kinh doanh, làm tốt các khâu dịch vụ...phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và thực hiện việc ký kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho thành viên, người lao động trong HTX.

Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX

Để ngày càng phát triển kinh tế tập thể, HTX thời gian qua Liên minh HTX Thanh Hóa luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền tập trung giới thiệu chính sách, pháp luật, các mô hình HTX tiêu biểu, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX); hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX...các chương trình phối hợp giữa Liên minh HTX tỉnh và các doanh nghiệp, các phong trào HTX ở các lĩnh vực, ngành nghề, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX.

Không những thế việc phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị hoàn thành việc xây dựng các kế hoạch, nội dung chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý và thành viên HTX; công tác giáo dục nghề nghiệp; hướng dẫn việc thành lập, phát triển HTX mới và thành viên...

Tạo việc làm cho người lao động

Ngoài ra, xây dựng các mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị được Liên minh HTX phối hợp với các địa phương, HTX giới thiệu các chính sách của Trung ương, tỉnh về hỗ trợ phát triển HTX; xây dựng phương án sản xuất-kinh doanh; các kỹ năng thương thảo, ký kết hợp đồng, đàm phán; kết nối thị trường; phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động...Hỗ trợ việc vay vốn và xúc tiến thương mại giúp các thành viên, HTX đầu tư mua sắm trang thiết bị, xây dựng xưởng sản xuất và liên doanh, liên kết với doanh nghiệp để ký kết các hợp đồng về tiêu thụ sản phẩm.

Liên minh HTX Thanh Hóa cũng đề ra nhiệm vụ cuối năm 2022 là tiếp tục triển khai các chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành, doanh nghiệp để thúc đẩy mạnh sự phát triển kinh tế tập thể, HTX; triển khai thực hiện đề án “Củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả của các HTX phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020-2025”, xây dựng các cửa hàng giới thiệu, bán sản phẩm...

Box: Nhìn chung sự phát triển HTX còn chậm, đa số HTX có ít vốn, quy mô sản xuất nhỏ. Nhiều HTX trong lĩnh vực nông nghiệp chưa thể hiện được vai trò kết nối giữa thành viên và thị trường, sự gắn kết giữa HTX và thành viên, bao tiêu sản phẩm cho thành viên còn hạn chế, hoạt động hình thức...

Trần Nghị

HTX trẻ tiên phong trồng nho sữa Hàn

Dù mới thành lập nhưng HTX dịch vụ nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao Tuấn Hà Xuân Du farm đã và đang phát triển cây trồng mới, sản xuất công nghệ cao mang thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

HTX Đông Tiến lợi nhuận từ phát triển công nghệ cao

Là HTX chuyên sử dụng cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển cây trồng công nghệ cao mang lại thu nhập mỗi năm cho HTX Đông Tiến hàng chục tỷ đồng.

Huế: Sản xuất gạo hữu cơ theo chuỗi giá trị, liên kết tiêu thụ ‘xanh - sạch – an toàn’

Các hợp tác xã (HTX) ở Thừa Thiên – Huế ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa gạo hữu cơ chất lượng và thực hiện liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Từ đó, tạo ra năng suất và thu nhập ổn định cho các thành viên HTX.

Huế: Sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, giải pháp phát triển kinh tế bền vững

Nhiều hợp tác xã (HTX) ở tỉnh Thừa Thiên – Huế đang triển khai sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đạt hiệu quả kinh tế và đang thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững

Quảng Trị: Lan tỏa chuyển đổi số ở hợp tác xã, đưa drone (UAV) vào sản xuất nông nghiệp

Một số hợp tác xã ở huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã triển khai chuyển đổi số với việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp để giảm chi phí và giải quyết thiếu lao động khi vào mùa vụ…

HTX mắt xích quan trọng giải bài toán “được mùa, mất giá” cho nông dân

70% HTX chưa tham gia tiêu thụ nông sản, chưa liên kết với doanh nghiệp, chưa làm cầu nối nông dân với doanh nghiệp… khiến tiêu thụ nông sản của các HTX còn gặp khó khăn.

Hà Tĩnh: Hợp tác xã Nga Hải, đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ

Là đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đến nay Hợp tác xã Nga Hải (Hà Tĩnh) là một trong những đơn vị có sản phẩm đạt năng suất cao, chất lượng tốt, đầu ra ổn định.

Phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong trong thời kỳ mới

Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, Hà Tĩnh đề ra nhiều chương trình nhằm phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những dấu ấn rõ nét của kinh tế tập thể, hợp tác xã ở Hà Tĩnh

Nhận thấy vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, Hà Tĩnh đã chú trọng triển khai loại hình kinh tế này trên rất nhiều lĩnh vực.

“Quả ngọt” từ chuyển đổi số trong Hợp tác xã

Áp dụng công nghệ tiên tiến vào quy trình trồng, chăm sóc, đầu tư hàng tỷ đồng cho nhà lưới, hệ thống kiểm soát nhiệt độ, tưới tiêu tự động, mô hình trồng dưa lưới sạch công nghệ cao ở huyện Quế Sơn (tỉnh Quảng Nam) bước đầu đã gặp hái thành công.

Đang cập nhật dữ liệu !