Phát huy năng lực sản xuất của HTX tại Thanh Hóa

Các HTX ở Thanh Hóa luôn hỗ trợ tích cực, tạo mối liên kết, hợp tác, phát huy năng lực sản xuất của các HTX đối với thành viên, các hộ thành viên góp phần vào tăng trưởng tổng sản phẩm chung của cả tỉnh.

Phát triển nhiều lĩnh vực HTX

Mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, giá nguyên vật liệu tăng cao đã tác động không nhỏ đến hoạt động sản xuất kinh doanh và dịch vụ của khu vực kinh tế tập thể, HTX trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Tuy nhiên, với sự lãnh đạo của các cấp, các ngành từ trung ương đến địa phương đã giải quyết được khó khăn, vướng mắc, tạo môi trường cho kinh tế tập thể, HTX tiếp tục duy trì, ổn định sản xuất, kinh doanh...

Việc phát triển sản xuất gắn kết, hỗ trợ các thành viên trong HTX với nhau

Trong 6 tháng đầu năm 2022, tỉnh Thanh Hóa thành lập được thêm 63 HTX (28 HTX nông nghiệp, 35 HTX phi nông nghiệp) đưa tổng số HTX hiện nay toàn tỉnh là 1.264 HTX.

Việc thành lập và phát triển HTX tiếp tục thể hiện vai trò hỗ trợ tích cực, tạo mối liên kết, hợp tác, phát huy năng lực sản xuất của các HTX đối với các thành viên, các hộ thành viên góp phần vào tăng trưởng tổng sản phẩm (GRDP) chung của tỉnh Thanh Hóa.

Các HTX trong lĩnh vực nông nghiệp đã triển khai các khâu dịch vụ cho các thành viên, hộ thành viên và nông dân trên địa bàn gieo cấy kịp thời kết hợp với chăm sóc cây trồng tạo tăng trưởng sản xuất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh với tổng diện tích gieo trồng vụ Đông Xuân là 240,2 nghìn ha (lúa, lạc, rau, đậu...) tổng sản lượng ước tính 874 nghìn tấn. Bên cạnh đó, có thêm 38 sản phẩm nông nghiệp được công nhận là sản phẩm OCOP cấp tỉnh.

Không chỉ phát triển ở lĩnh vực các HTX nông nghiệp mà các HTX về công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp; thương mại-dịch vụ; giao thông vận tải; xây dựng, môi trường cũng đã nỗ lực tìm kiếm thị trường để phát triển, nâng cao chất lượng, hiệu quả và huy động các nguồn lực duy trì sản xuất, giải quyết việc làm, nâng cao thu nhập cho người lao động...

Theo Liên minh HTX Thanh Hóa thì hiện nay nhiều HTX trên địa bàn tiếp tục quan tâm phát triển thêm thành viên, huy động thêm vốn, đầu tư nâng cao năng lực, phát triển kinh doanh, làm tốt các khâu dịch vụ...phát triển sản xuất nông nghiệp công nghệ cao và thực hiện việc ký kết với doanh nghiệp bao tiêu sản phẩm cho thành viên, người lao động trong HTX.

Hỗ trợ phát triển kinh tế tập thể, HTX

Để ngày càng phát triển kinh tế tập thể, HTX thời gian qua Liên minh HTX Thanh Hóa luôn chú trọng đến công tác tuyên truyền tập trung giới thiệu chính sách, pháp luật, các mô hình HTX tiêu biểu, kết quả thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 (khóa IX); hiệu quả hoạt động của Quỹ hỗ trợ phát triển HTX...các chương trình phối hợp giữa Liên minh HTX tỉnh và các doanh nghiệp, các phong trào HTX ở các lĩnh vực, ngành nghề, phát triển và nâng cao hiệu quả hoạt động của HTX.

Không những thế việc phối hợp với các sở, ban, ngành, đơn vị hoàn thành việc xây dựng các kế hoạch, nội dung chương trình tập huấn, bồi dưỡng cán bộ quản lý và thành viên HTX; công tác giáo dục nghề nghiệp; hướng dẫn việc thành lập, phát triển HTX mới và thành viên...

Tạo việc làm cho người lao động

Ngoài ra, xây dựng các mô hình HTX phát triển sản xuất gắn với chuỗi giá trị được Liên minh HTX phối hợp với các địa phương, HTX giới thiệu các chính sách của Trung ương, tỉnh về hỗ trợ phát triển HTX; xây dựng phương án sản xuất-kinh doanh; các kỹ năng thương thảo, ký kết hợp đồng, đàm phán; kết nối thị trường; phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động...Hỗ trợ việc vay vốn và xúc tiến thương mại giúp các thành viên, HTX đầu tư mua sắm trang thiết bị, xây dựng xưởng sản xuất và liên doanh, liên kết với doanh nghiệp để ký kết các hợp đồng về tiêu thụ sản phẩm.

Liên minh HTX Thanh Hóa cũng đề ra nhiệm vụ cuối năm 2022 là tiếp tục triển khai các chương trình phối hợp với các sở, ban, ngành, doanh nghiệp để thúc đẩy mạnh sự phát triển kinh tế tập thể, HTX; triển khai thực hiện đề án “Củng cố, phát triển và nâng cao hiệu quả của các HTX phi nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa, giai đoạn 2020-2025”, xây dựng các cửa hàng giới thiệu, bán sản phẩm...

Box: Nhìn chung sự phát triển HTX còn chậm, đa số HTX có ít vốn, quy mô sản xuất nhỏ. Nhiều HTX trong lĩnh vực nông nghiệp chưa thể hiện được vai trò kết nối giữa thành viên và thị trường, sự gắn kết giữa HTX và thành viên, bao tiêu sản phẩm cho thành viên còn hạn chế, hoạt động hình thức...

Trần Nghị

Làm gì để giá lợn hơi ổn định, mang lại lợi nhuận cho các HTX?

Giá lợn hơi duy trì ở mức dưới 60.000 đồng/kg trong thời gian dài trong khi chi phí chăn nuôi ở mức cao.

HTX bán hàng qua kênh online, đơn hàng tăng gấp 3-4 lần

Giờ đây các HTX đã được hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn, livetream bán hàng, xuất khẩu nông sản qua kênh thương mại điện tử vô cùng tiện lợi

Tiền Giang: Tích cực hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển bền vững

Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Tiền Giang luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể (KTTT), tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các HTX thành viên.

Hà Nội chọn 19 HTX thí điểm tham gia đề án mô hình HTX kiểu mới hiệu quả

UBND Thành phố Hà Nội chọn 19 hợp tác xã thí điểm tham gia đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho HTX

Các hoạt động tập huấn, thông tin về ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho hợp tác xã (HTX) tạo cơ hội cho HTX và doanh nghiệp, nhà đầu tư hợp tác, liên kết sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Sơn La: Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2022 Sơn La đặt mục tiêu có thêm 5 xã về đích NTM, tăng 5 xã so với đầu năm 2021.

Hà Nội đặt mục tiêu 100% HTX nông nghiệp đăng ký xây dựng NTM nâng cao

Hà Nội vừa ban hành kế hoạch củng cố, kiện toàn HTX nông nghiệp trong đó đặt mục tiêu đến năm 2025,  100% HTX ở xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Bắc Giang: HTX thể hiện tốt vai trò cầu nối cho nông dân

Nhiều HTX  trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết các hộ nông dân với nhau để chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung quy mô lớn.

Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển các mô hình HTX nông nghiệp

Nhờ những chủ trương kịp thời, nhiều HTX nông nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh đã ứng dụng khoa học kỹ thuật cung cấp ra thị trường những sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận.

HTX - nền tảng xây dựng Nông thôn mới vượt bậc ở Bắc Giang

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang luôn chú trọng củng cố, kiện toàn và phát triển mạng lưới các HTX trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những tiêu chí trong xây dựng NTM mới tại địa phương.

Đang cập nhật dữ liệu !