vấn đề tranh cãi

tin tức về vấn đề tranh cãi mới nhất

Có cần thiết phải bỏ khẩu hiệu 'Tiên học lễ, hậu học văn'?
 

26/11/2021

Dư luận đang có nhiều ý kiến trái chiều trước ý kiến nên bỏ khẩu hiệu 'Tiên học lễ, hậu học văn' của GS Trần Ngọc Thêm.