kiểm tra

tin tức về kiểm tra mới nhất

Cố gắng khắc phục hạn chế của dạy và học trực tuyến
 

08/09/2021

Năm học 2021- 2022 bắt đầu trong điều kiện vô cùng đặc biệt do dịch bệnh, nhiều địa phương cho học sinh học trực tuyến ngay sau ngày khai giảng.