hậu covid

tin tức về hậu covid mới nhất

Khỏi Covid-19 đã 3 tháng vẫn ho, khó thở
 

07/01/2022

Từ trải qua những ngày sinh tử chiến đấu với Covid-19, nhiều người trở lại cuộc sống bình thường không còn như trước khi sức khỏe giảm trầm trọng.