Phú Yên: Phát triển nhà ở gắn với phát triển thị trường bất động sản ổn định, bền vững

Theo kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025, sẽ có khoảng 559 dự án nhà ở được xây dựng trên địa bàn tỉnh với tổng nguồn vốn cần có để phát triển khoảng hơn 77.300 tỷ đồng…

Giai đoạn 2021-2025, Phú Yên sẽ phát triển khoảng 559 dự án

Kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025 được triển khai đảm bảo đồng bộ với phát triển kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội; đáp ứng tốt hơn nhu cầu nhà ở cho các tầng lớp nhân dân, đặc biệt là nhà ở cho các đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo Luật Nhà ở. 

Theo đó, tiêu chí thực hiện kế hoạch là phát triển nhà ở gắn với phát triển thị trường bất động sản, góp phần giúp thị trường bất động sản phát triển ổn định, lành mạnh.

Theo kế hoạch, tại khu vực đô thị, phát triển nhà ở dưới hình thức xây mới và cải tạo khu đô thị, khu nhà ở đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị, đặc biệt là đầu tư hệ thống xử lý nước thải, nhà máy xử lý rác thải (nếu có) và các bãi xe công cộng đồng bộ trong các dự án nhà ở, dự án khu đô thị.

(Ảnh minh họa: Báo đầu tư)

Đối với khu vực nông thôn, phát triển nhà ở theo phương thức đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ sau đó chuyển quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình tự xây dựng nhà ở đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về kiến trúc - quy hoạch được phê duyệt.

Phát triển nhà ở với các hình thức: thương mại, xã hội, công vụ, tái định cư, do người dân tự xây. Trong đó, nhà ở xã hội bố trí quỹ đất, lập danh mục kêu gọi thực hiện đầu tư các dự án nhà ở xã hội. 

Đối với người có công với cách mạng và thân nhân của người có công với cách mạng, thân nhân liệt sỹ có khó khăn về nhà ở, hỗ trợ từ ngân sách nhà nước (bao gồm ngân sách trung ương và ngân sách địa phương) theo mức phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của đất nước giai đoạn 2021 - 2025.

Đối với các hộ nghèo tại khu vực nông thôn, vùng dân tộc thiểu số và miền núi có khó khăn về nhà ở, hỗ trợ cải thiện nhà ở theo hướng: Hỗ trợ từ ngân sách trung ương; các địa phương hỗ trợ thêm từ các nguồn xã hội hóa và lồng ghép việc hỗ trợ từ các nguồn vốn hợp pháp khác; tăng chất lượng và tăng diện tích tối thiểu của ngôi nhà được hỗ trợ xây dựng phù hợp với điều kiện kinh tế - xã hội của tỉnh.

Đối với các hộ có nhà ở trong vùng thường xuyên chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, biến đổi khí hậu (bão, lũ, sạt lở đất...), hỗ trợ theo hướng cho vay ưu đãi để xây mới, cải tạo, sửa chữa nâng cao chất lượng căn nhà, tăng khả năng chống chịu của nhà ở; đối với một số khu vực nguy hiểm thực hiện hỗ trợ xây dựng hạ tầng khu tái định cư tại các khu vực an toàn từ nguồn ngân sách nhà nước.

Năm 2020, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh Phú Yên đạt 24,83 m²/người (trong đó khu vực đô thị đạt 28,94 m²/người; khu vực nông thôn đạt 22,84 m²/người). 

Theo kế hoạch, đến năm 2025, diện tích nhà ở bình quân toàn tỉnh đạt 28,14 m²/người (khu vực đô thị đạt 31,81 m²/người; khu vực nông thôn đạt 23,65 m²/người). Chỉ tiêu diện tích nhà ở tối thiểu phấn đấu đạt 10 m2 sàn/người. Nâng tỷ lệ nhà kiên cố, bán kiên cố và thiếu kiên cố toàn tỉnh đạt 99%; giảm tỷ lệ nhà đơn sơ toàn tỉnh từ 1,82% xuống còn 1,0% (khu vực đô thị phấn đấu xóa hết nhà đơn sơ).

Tổng số dự án phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 khoảng 559 dự án. Trong đó, nhà ở thương mại, khu đô thị, khu nhà ở, khép kín khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư khoảng 513 dự án; nhà ở xã hội khoảng 18 dự án; nhà ở tái định cư (giao đất cho các hộ dân tự xây dựng nhà ở) khoảng 28 dự án.

Cũng theo kế hoạch, diện tích đất được sử dụng để xây dựng nhà ở cần phải bố trí trong giai đoạn này khoảng 796,09ha; trong đó, diện tích đất phát triển nhà ở thương mại khoảng 424,59ha, diện tích đất phát triển nhà ở xã hội khoảng 53,13ha, diện tích đất phát triển nhà ở tái định cư khoảng 24,27ha và diện tích đất nhà ở dân tự xây là 294,09ha. Tổng nguồn vốn cần có để phát triển nhà ở giai đoạn này khoảng hơn 77.300 tỷ đồng.

Xây thêm 14.985 căn nhà ở xã hội

Để góp phần tích cực vào chương trình, kế hoạch phát triển nhà ở nói trên, đồng thời, khai thác hiệu quả quỹ đất nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở, mới đây, tỉnh Phú Yên đã chấp thuận chủ trương đầu tư 3 khu nhà ở có tổng mức đầu tư hơn 3.500 tỷ đồng.

Đó là dự án Khu nhà ở tại lô đất khu 1, khu 2 và khu 3 thuộc dự án Kè chống sạt lở bờ tả sông Ba kết hợp với phát triển hạ tầng đô thị đoạn từ cầu Đà Rằng mới đến cầu Đà Rằng cũ tại xã Hòa An (huyện Phú Hòa). 

Ba dự án này sẽ triển khai với hình thức đấu giá quyền sử dụng đất theo quy định. Đồng thời sẽ huy động tối đa nguồn vốn đầu tư ngoài ngân sách và các nguồn vốn hợp pháp khác để thực hiện đầu tư nhằm thúc đẩy kinh tế - xã hội của địa phương.

Theo ông Nguyễn Ngọc Tứ, Phó Giám đốc Sở Xây dựng Phú Yên, trước đây, UBND tỉnh đã phê duyệt Chương trình phát triển nhà ở tỉnh Phú Yên giai đoạn 2021-2025 và đến năm 2030. Kế hoạch phát triển nhà ở trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021-2025 nhằm cụ thể hóa các chỉ tiêu phát triển nhà ở theo chương trình này. 

Theo đó, quan điểm phát triển nhà ở của tỉnh Phú Yên là phát triển theo cơ chế thị trường, hạn chế tình trạng đầu cơ, lãng phí tài nguyên đất trong phát triển nhà ở, với mục tiêu chính là phát triển thị trường bất động sản nhà ở bền vững, minh bạch dưới sự điều tiết, giám sát của Nhà nước; đáp ứng đầy đủ, phù hợp nhu cầu về nhà ở trên địa bàn tỉnh về cả số lượng, cơ cấu và chất lượng.

 Cũng theo ông Tứ, trong giai đoạn 2021-2025 Phú Yên sẽ phát triển 559 dự án nhà ở, trong đó có 513 dự án nhà ở thương mại, khu đô thị, khu nhà ở, khép kín khu dân cư, hạ tầng kỹ thuật khu dân cư; 18 dự án nhà ở xã hội; 28 dự án nhà ở tái định cư (giao đất cho các hộ dân tự xây dựng nhà ở). 

Trong các loại hình dự án nhà ở phát triển mới, nhà ở thương mại phát triển thêm khoảng 28.985 căn, nhà ở xã hội phát triển thêm 14.985 căn, nhà ở tái định cư tương ứng khoảng 1.125 căn.

 “Tại khu vực đô thị sẽ phát triển nhà ở dưới hình thức xây mới, cải tạo khu đô thị, khu nhà ở đồng bộ kết cấu hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội đô thị; đặc biệt là đầu tư hệ thống xử lý nước thải, nhà máy xử lý rác thải, các bãi đậu xe công cộng đồng bộ trong các dự án nhà ở, dự án khu đô thị. 

Đối với khu vực nông thôn, tỉnh sẽ chú trọng phát triển nhà ở theo phương thức đầu tư xây dựng hạ tầng đồng bộ, sau đó chuyển quyền sử dụng đất cho các hộ gia đình tự xây dựng nhà ở đảm bảo tuân thủ các yêu cầu về kiến trúc - quy hoạch xây dựng được phê duyệt. Riêng đối với nhà ở xã hội, tỉnh bố trí quỹ đất, lập danh mục dự án, kêu gọi thực hiện đầu tư”, ông Tứ cho hay.

Nguyễn Vũ

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 30 về thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu

Ngày 30/12, lãnh đạo Tổng cục Thuế đã ban hành Công điện số 15 về hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 30 quy định mức thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu, mỡ nhờn.

Ninh Thuận phấn đấu trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển năng động và đa dạng

Tỉnh Ninh Thuận đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển năng động và đa dạng; là một trong những trung tâm của cả nước về phát triển năng lượng, năng lượng tái tạo; tỉnh có thu nhập trung bình cao của vùng và cả nước.

Tổng số lượng giao dịch thực hiện qua NAPAS tăng 96,5%

Theo  Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam (NAPAS), năm 2022 tổng số lượng giao dịch thực hiện qua NAPAS tăng 96,5%, tiến trình thanh toán không dùng tiền mặt đang đi đúng hướng.

Gỡ vướng về vốn vay nước ngoài cho Đồng bằng sông Cửu Long

Trung ương đã ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhưng hiện nay đầu tư cho khu vực này chưa thỏa đáng.

Bát nháo giá pháo hoa trước thềm Tết Nguyên đán

Tình trạng bán sản phẩm pháo hoa với giá cao hơn giá niêm yết của một số cửa hàng của Z121 diễn ra ở nhiều nơi.

Bắc Ninh đạt mức tăng GRDP cao nhất giai đoạn 2019 – 2022

Tổng sản phẩm trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh (GRDP) năm 2022 tăng 7,39% so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng cao nhất giai đoạn 2019 - 2022.

Tiếp tục phát triển thị trường lâm sản xuất khẩu

Năm 2013, ngành Lâm nghiệp sẽ tiếp tục phát triển thị trường xuất khẩu lâm sản phù hợp với luật pháp quốc tế, các hiệp định đã ký kết. Mục tiêu năm tới, giá trị xuất khẩu lâm sản khoảng 17,5 tỷ USD.

Quý I/2023 sẽ tổ chức Chương trình “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng”

Bộ Công thương cho biết, từ ngày 11 - 12/3, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (phố đi bộ Hồ Hoàn Kiếm, Hà Nội) sẽ diễn ra Chương trình “Doanh nghiệp vì người tiêu dùng” năm 2023.

Sẽ “mạnh tay” chấn chỉnh hoạt động bán hàng đa cấp

Hiện chỉ còn 20 doanh nghiệp có giấy chứng nhận đăng ký hoạt động bán hàng đa cấp hợp pháp so với con số 67 doanh nghiệp vào đầu năm 2016.

Đang cập nhật dữ liệu !