Gỡ vướng về vốn vay nước ngoài cho Đồng bằng sông Cửu Long

Trung ương đã ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long, nhưng hiện nay đầu tư cho khu vực này chưa thỏa đáng.

Sáng 30/12, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc làm việc với lãnh đạo các tỉnh vùng đồng bằng sông Cửu Long về huy động vốn vay ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài cho đầu tư phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc cho biết, quan điểm của Bộ Tài chính là ủng hộ và đang thực hiện đúng các quy định, chủ trương, nghị quyết của Chính phủ về phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Tại Nghị quyết số 41 ngày 1/4/2021, Chính phủ đã đồng ý chủ trương vay vốn 2 tỷ USD từ các đối tác phát triển nước ngoài theo phương thức tài trợ dự án cho đầu tư phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long ứng phó với biến đổi khí hậu.

Trước đó, tại Nghị quyết số 120 ngày 17/11/2017 về phát triển bền vững vùng đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu, Chính phủ đã giao Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Tài chính xây dựng cơ chế, chính sách huy động, quản lý, sử dụng hiệu quả các nguồn lực cho phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long.

Thực hiện nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 120, Bộ Tài chính đã phối hợp với Bộ Kế hoạch và Đầu tư xây dựng phương án ưu tiên cân đối nguồn vốn trong kế hoạch đầu tư công trung hạn của ngân sách trung ương giai đoạn 2021 - 2025 cho vùng đồng bằng sông Cửu Long, trình cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Đến nay, nguồn vốn đầu tư công trung hạn của ngân sách trung ương giai đoạn 2021-2025 đã được cấp có thẩm quyền giao cho các địa phương vùng đồng bằng sông Cửu Long là hơn 99.981 tỷ đồng, trong đó, nguồn trong nước là hơn 85.013 tỷ đồng và nguồn nước ngoài là hơn 14.968 tỷ đồng. Dự kiến tổng nguồn vốn nước ngoài bố trí các dự án đồng bằng sông Cửu Long giai đoạn 2021 - 2025 là 43.000 tỷ đồng.

Cùng với đó, Bộ Tài chính đã chủ trì trình Chính phủ sửa đổi Nghị định số 97/2018/NĐ-CP về cho vay lại nguồn vốn vay nước ngoài của Chính phủ, để bổ sung cơ chế ưu đãi cho các dự án đủ điều kiện của đồng bằng sông Cửu Long.

Thực hiện Nghị quyết số 41 theo phương thức vay dự án, Bộ Tài chính xác định rõ nguyên tắc chỉ vay khi rõ sự cần thiết và hiệu quả, đánh giá đầy đủ mức độ ưu đãi, tác động đến nợ công, đảm bảo các hạn mức nợ theo quy định của Luật Ngân sách Nhà nước và theo tỷ lệ cho vay lại.

Trong quá trình tham mưu góp ý các đề xuất vay cho dự án, Cục Quản lý nợ và tài chính đối ngoại - Bộ Tài chính đã chủ trì phối hợp với các đơn vị rà soát kỹ các quy định, như: Sự cần thiết, hiệu quả đầu tư thể hiện qua sự phù hợp với quy hoạch vùng/ngành/địa phương được cấp có thẩm quyền phê duyệt; Cơ sở xác định quy mô dự án và quy mô vốn vay; Điều kiện vay, các điều kiện ràng buộc khác về mua sắm, giải phóng mặt bằng, đánh giá mức độ ưu đãi, và cơ chế tài chính, tác động đến nợ công, hạn mức nợ.

Về huy động vốn vay cho dự án đầu tư, Bộ Tài chính tham gia ý kiến trong quá trình thẩm định chủ trương đầu tư, thẩm định nguồn vốn và khả năng cân đối vốn, đồng thời, chủ trì thẩm định cho vay lại (đối với dự án vay lại), đàm phán, ký hiệp định/thỏa thuận vay với các đối tác cho vay, trên cơ sở dự án đầu tư (F/S) đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt.

Phát biểu kết luận cuộc họp, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc lưu ý: “Trung ương đã ban hành nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh ở vùng đồng bằng sông Cửu Long. Một trong những nhiệm vụ trọng tâm là tập trung chống biến đổi khí hậu và phát triển bền vững cho khu vực này. Tuy nhiên, hiện nay, đầu tư cho khu vực đồng bằng sông Cửu Long còn chưa thỏa đáng”.

Bởi vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn lập thủ tục đầu tư, chủ động phối hợp với Bộ Tài chính tham mưu chủ trương đầu tư (do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt)…

Về phía các địa phương, cần tập trung xây dựng các dự án phù hợp với chiến lược phát triển và quy hoạch, đảm bảo yêu cầu.

Bình Minh

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Ninh Thuận phấn đấu trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển năng động và đa dạng

Tỉnh Ninh Thuận đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh có nền kinh tế phát triển năng động và đa dạng; là một trong những trung tâm của cả nước về phát triển năng lượng, năng lượng tái tạo; tỉnh có thu nhập trung bình cao của vùng và cả nước.

Tiếp tục phát triển thị trường lâm sản xuất khẩu

Năm 2013, ngành Lâm nghiệp sẽ tiếp tục phát triển thị trường xuất khẩu lâm sản phù hợp với luật pháp quốc tế, các hiệp định đã ký kết. Mục tiêu năm tới, giá trị xuất khẩu lâm sản khoảng 17,5 tỷ USD.

Nhiều chính sách thuế, phí đã thúc đẩy nền kinh tế phục hồi

Nhiều chính sách về thuế, phí đã được ban hành trong năm 2022 nhằm hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, thúc đẩy nền kinh tế phục hồi.

Tiếp tục tái cơ cấu, gia tăng giá trị sản phẩm nông nghiệp

Năm 2023, ngành Nông nghiệp sẽ tiếp tục tái cơ cấu, đa dạng hóa sản phẩm để gia tăng giá trị của sản phẩm nông nghiệp, phấn đấu tổng kim ngạch xuất khẩu nông lâm thủy sản đạt 54 tỷ USD.

Lần đầu tiên, tổng thu ngân sách Nhà nước của tỉnh Thanh Hoá cán mốc hơn 50.000 tỷ đồng

Năm 2022, tổng thu ngân sách Nhà nước của tỉnh Thanh Hoá cán mốc hơn 50.000 tỷ đồng. Con số này đã giúp Thanh Hoá chính thức gia nhập nhóm các tỉnh, thành có số thu ngân sách từ 50.000 tỷ đồng trở lên mỗi năm.

Năm 2022, Nghệ An cấp vốn tín dụng ưu đãi cho 78.688 hộ nghèo và các đối tượng chính sách

Ngân hàng Chính sách xã hội (NHCSXH) tỉnh Nghệ An cho biết, năm 2022, ngân hàng đã cấp vốn tín dụng ưu đãi cho 78.688 hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác…

Tín dụng chính sách góp phần phát triển kinh tế - xã hội

Tín dụng chính sách xã hội đã đạt được nhiều kết quả quan trọng, góp phần phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo và các chương trình mục tiêu quốc gia.

Xúc tiến thương mại góp phần để Việt Nam đạt tăng trưởng kinh tế cao

Công tác xúc tiến thương mại đã góp phần để Việt Nam đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao nhất từ năm 2011 đến nay.

Chính sách tín dụng đối với người nghèo đã đi vào cuộc sống

Việc triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đã góp phần giảm số hộ nghèo, góp phần thực hiện thành công các chương trình mục tiêu quốc gia về giảm nghèo bền vững và phát triển kinh tế - xã hội của đất nước.

Đang cập nhật dữ liệu !