HTX hoạt động hiệu quả góp phần xây dựng nông thôn mới ở Tuyên Quang

Liên minh HTX tỉnh Tuyên Quang đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, các huyện, thành phố xây dựng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả góp phần xây dựng nông thôn mới.

{keywords}
HTX hoạt động hiệu quả góp phần xây dựng nông thôn mới ở Tuyên Quang


36/124 xã đạt chuẩn NTM

Tuyên Quang là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn với 22 dân tộc anh em cùng sinh sống. Với việc thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đời sống kinh tế, văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang đang ngày càng được nâng lên.

Ðến nay, tỉnh đã có 36 trong số 124 xã (chiếm 29,03%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2025, có hơn 84 xã đạt chuẩn xã NTM, trong đó có ít nhất 30% số xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao và 10% số xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tỉnh Tuyên Quang đã rà soát hiện trạng nông thôn, thành lập ban chỉ đạo các cấp về xây dựng NTM; phê duyệt Ðề án xây dựng NTM giai đoạn 2012 - 2020, định hướng đến năm 2030; ban hành kế hoạch thực hiện cho từng giai đoạn cụ thể. Ðồng thời, tỉnh phát động phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”.

 Bên cạnh đó, tỉnh cụ thể hóa Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM để triển khai thực hiện. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ kế hoạch của tỉnh chủ động tổ chức triển khai thực hiện chương trình theo các mục tiêu đề ra, trong đó tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân nông thôn về chủ trương, định hướng và chính sách trong xây dựng NTM.

Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ xây dựng kiên cố hóa kênh mương, bê-tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”…

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhất là sự ủng hộ mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, sau 10 năm thực hiện, đến nay, tỉnh Tuyên Quang có 36 trong số 124 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; bình quân đạt 13,85 tiêu chí/xã.

Những kết quả đạt được trong xây dựng NTM đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Ðời sống của người dân từng bước được nâng cao, góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Ðảng và Nhà nước... Giai đoạn 2011 - 2020, tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh đạt gần 16 nghìn tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 2.731 tỷ đồng, huy động từ cộng đồng dân cư hơn 2.139 tỷ đồng.

Năm 2020, tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu có thêm 11 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM của tỉnh lên 47 xã; có ít nhất ba xã đạt chuẩn NTM nâng cao; các xã còn lại bình quân đạt 15 tiêu chí/xã. Ðể đạt mục tiêu đề ra, tỉnh đã triển khai xây dựng 269,46 km đường giao thông, trong đó: đường trục xã 79,68 km; đường trục thôn, liên thôn 53,84 km; đường ngõ, xóm 18,15 km; đường nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa 117,79 km; xây dựng 34 công trình cầu, tràn, kè chống sạt lở; xây dựng 160 km kênh mương bằng cấu kiện bê-tông thành mỏng đúc sẵn; xây dựng 37 công trình thủy lợi đầu mối; xây dựng, nâng cấp 19 công trình điện; xây dựng 15 công trình trường mầm non, mẫu giáo; 26 công trình trường tiểu học; 13 công trình trường trung học cơ sở; làm 26 nhà văn hóa xã, sáu sân thể thao xã...

Tham gia trực tiếp, hoặc gián tiếp từ 9 đến 11 tiêu chí

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo  của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang, của Liên minh HTX Việt Nam, Ban Chấp hành Liên minh hợp tác xã tỉnh đã bám sát đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI.

Tính đến ngày 30/6  toàn tỉnh có 452 hợp tác xã, tăng 102 HTX so với đầu nhiệm kỳ. Trong đó, lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản có 320 HTX; lĩnh vực phi nông nghiệp có 112 HTX; có 20 hợp tác xã vận tải. Tổng số vốn của các hợp tác xã: 13.327 triệu đồng, thu hút 17815 thành viên và lao động. Hiện có 22 HTX vay vốn của ngân hàng với tổng dư nợ 21,847 tỷ đồng.

Trong suốt thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh Tuyên Quang đã chủ động, tích cực phối hợp với các ngành chức năng, các huyện, thành phố, các đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận đông, tập hợp, tư vấn, hỗ trợ các HTX trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi,  xây dựng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua “ Tuyên Quang -Chung sức xây dựng nông thôn mới”, các hợp tác xã đã củng cố bộ máy, xây dựng phương án sản xuất, đầu tư máy móc, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, nhanh chóng thích nghi với cơ chế thị trường, tăng cường liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trong hoạt động, tạo việc làm và thu nhấp ổn định cho người lao động, góp phần trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của địa phương.

Trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các HTX đã tham gia trực tiếp, hoặc gián tiếp từ 9 đến 11 tiêu chí, nhất là tham gia xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi, bảo vệ môi trường, xóa nghèo, xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm, tổ nhân dân và phòng, chống tệ nạn xã hội... điển hình như HTX NLN Yên Nguyên, HTX nông lâm nghiệp Ỷ La, HTX Dịch vụ vận tải và Vệ sinh môi trường Thanh Bình, HTX Khai thác đá vôi Đội Cấn.

H. Anh 

Làm gì để giá lợn hơi ổn định, mang lại lợi nhuận cho các HTX?

Giá lợn hơi duy trì ở mức dưới 60.000 đồng/kg trong thời gian dài trong khi chi phí chăn nuôi ở mức cao.

HTX bán hàng qua kênh online, đơn hàng tăng gấp 3-4 lần

Giờ đây các HTX đã được hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn, livetream bán hàng, xuất khẩu nông sản qua kênh thương mại điện tử vô cùng tiện lợi

Tiền Giang: Tích cực hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển bền vững

Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Tiền Giang luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể (KTTT), tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các HTX thành viên.

Hà Nội chọn 19 HTX thí điểm tham gia đề án mô hình HTX kiểu mới hiệu quả

UBND Thành phố Hà Nội chọn 19 hợp tác xã thí điểm tham gia đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho HTX

Các hoạt động tập huấn, thông tin về ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho hợp tác xã (HTX) tạo cơ hội cho HTX và doanh nghiệp, nhà đầu tư hợp tác, liên kết sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Sơn La: Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2022 Sơn La đặt mục tiêu có thêm 5 xã về đích NTM, tăng 5 xã so với đầu năm 2021.

Hà Nội đặt mục tiêu 100% HTX nông nghiệp đăng ký xây dựng NTM nâng cao

Hà Nội vừa ban hành kế hoạch củng cố, kiện toàn HTX nông nghiệp trong đó đặt mục tiêu đến năm 2025,  100% HTX ở xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Bắc Giang: HTX thể hiện tốt vai trò cầu nối cho nông dân

Nhiều HTX  trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết các hộ nông dân với nhau để chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung quy mô lớn.

Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển các mô hình HTX nông nghiệp

Nhờ những chủ trương kịp thời, nhiều HTX nông nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh đã ứng dụng khoa học kỹ thuật cung cấp ra thị trường những sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận.

HTX - nền tảng xây dựng Nông thôn mới vượt bậc ở Bắc Giang

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang luôn chú trọng củng cố, kiện toàn và phát triển mạng lưới các HTX trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những tiêu chí trong xây dựng NTM mới tại địa phương.

Đang cập nhật dữ liệu !