HTX hoạt động hiệu quả góp phần xây dựng nông thôn mới ở Tuyên Quang

Liên minh HTX tỉnh Tuyên Quang đã chủ động phối hợp với các ngành chức năng, các huyện, thành phố xây dựng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả góp phần xây dựng nông thôn mới.
HTX hoạt động hiệu quả góp phần xây dựng nông thôn mới ở Tuyên Quang
HTX hoạt động hiệu quả góp phần xây dựng nông thôn mới ở Tuyên Quang


36/124 xã đạt chuẩn NTM

Tuyên Quang là tỉnh miền núi còn nhiều khó khăn với 22 dân tộc anh em cùng sinh sống. Với việc thực hiện hiệu quả các chính sách hỗ trợ của Nhà nước, đời sống kinh tế, văn hóa của đồng bào các dân tộc thiểu số ở Tuyên Quang đang ngày càng được nâng lên.

Ðến nay, tỉnh đã có 36 trong số 124 xã (chiếm 29,03%) được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Toàn tỉnh phấn đấu đến năm 2025, có hơn 84 xã đạt chuẩn xã NTM, trong đó có ít nhất 30% số xã đạt chuẩn xã NTM nâng cao và 10% số xã đạt chuẩn xã NTM kiểu mẫu.

Thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM, tỉnh Tuyên Quang đã rà soát hiện trạng nông thôn, thành lập ban chỉ đạo các cấp về xây dựng NTM; phê duyệt Ðề án xây dựng NTM giai đoạn 2012 - 2020, định hướng đến năm 2030; ban hành kế hoạch thực hiện cho từng giai đoạn cụ thể. Ðồng thời, tỉnh phát động phong trào thi đua “Tuyên Quang chung sức xây dựng nông thôn mới”.

 Bên cạnh đó, tỉnh cụ thể hóa Bộ tiêu chí quốc gia về xã NTM để triển khai thực hiện. Các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố căn cứ kế hoạch của tỉnh chủ động tổ chức triển khai thực hiện chương trình theo các mục tiêu đề ra, trong đó tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân nông thôn về chủ trương, định hướng và chính sách trong xây dựng NTM.

Thực hiện có hiệu quả chính sách hỗ trợ xây dựng kiên cố hóa kênh mương, bê-tông hóa đường giao thông nội đồng, xây dựng nhà văn hóa thôn, bản, tổ dân phố gắn với sân thể thao, khuôn viên và một số công trình hạ tầng kinh tế - xã hội thuộc Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”…

Với sự vào cuộc quyết liệt của cả hệ thống chính trị từ tỉnh đến cơ sở, nhất là sự ủng hộ mạnh mẽ của các tầng lớp nhân dân, sau 10 năm thực hiện, đến nay, tỉnh Tuyên Quang có 36 trong số 124 xã được công nhận đạt chuẩn NTM; bình quân đạt 13,85 tiêu chí/xã.

Những kết quả đạt được trong xây dựng NTM đã góp phần làm thay đổi diện mạo nông thôn. Ðời sống của người dân từng bước được nâng cao, góp phần củng cố thêm niềm tin của nhân dân với Ðảng và Nhà nước... Giai đoạn 2011 - 2020, tổng nguồn vốn huy động thực hiện chương trình trên địa bàn tỉnh đạt gần 16 nghìn tỷ đồng. Trong đó, ngân sách nhà nước hỗ trợ 2.731 tỷ đồng, huy động từ cộng đồng dân cư hơn 2.139 tỷ đồng.

 

Năm 2020, tỉnh Tuyên Quang đặt mục tiêu có thêm 11 xã đạt chuẩn NTM, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM của tỉnh lên 47 xã; có ít nhất ba xã đạt chuẩn NTM nâng cao; các xã còn lại bình quân đạt 15 tiêu chí/xã. Ðể đạt mục tiêu đề ra, tỉnh đã triển khai xây dựng 269,46 km đường giao thông, trong đó: đường trục xã 79,68 km; đường trục thôn, liên thôn 53,84 km; đường ngõ, xóm 18,15 km; đường nội đồng và vùng sản xuất hàng hóa 117,79 km; xây dựng 34 công trình cầu, tràn, kè chống sạt lở; xây dựng 160 km kênh mương bằng cấu kiện bê-tông thành mỏng đúc sẵn; xây dựng 37 công trình thủy lợi đầu mối; xây dựng, nâng cấp 19 công trình điện; xây dựng 15 công trình trường mầm non, mẫu giáo; 26 công trình trường tiểu học; 13 công trình trường trung học cơ sở; làm 26 nhà văn hóa xã, sáu sân thể thao xã...

Tham gia trực tiếp, hoặc gián tiếp từ 9 đến 11 tiêu chí

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo  của Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Tuyên Quang, của Liên minh HTX Việt Nam, Ban Chấp hành Liên minh hợp tác xã tỉnh đã bám sát đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, Nghị quyết Đại hội Đảng lần thứ XII, Nghị quyết đại hội Đảng bộ tỉnh Tuyên Quang lần thứ XVI.

Tính đến ngày 30/6  toàn tỉnh có 452 hợp tác xã, tăng 102 HTX so với đầu nhiệm kỳ. Trong đó, lĩnh vực nông lâm nghiệp và thủy sản có 320 HTX; lĩnh vực phi nông nghiệp có 112 HTX; có 20 hợp tác xã vận tải. Tổng số vốn của các hợp tác xã: 13.327 triệu đồng, thu hút 17815 thành viên và lao động. Hiện có 22 HTX vay vốn của ngân hàng với tổng dư nợ 21,847 tỷ đồng.

Trong suốt thời gian qua, Liên minh HTX tỉnh Tuyên Quang đã chủ động, tích cực phối hợp với các ngành chức năng, các huyện, thành phố, các đoàn thể tổ chức tuyên truyền vận đông, tập hợp, tư vấn, hỗ trợ các HTX trong việc chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi,  xây dựng các mô hình HTX hoạt động hiệu quả góp phần quan trọng hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế -xã hội, xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và phong trào thi đua “ Tuyên Quang -Chung sức xây dựng nông thôn mới”, các hợp tác xã đã củng cố bộ máy, xây dựng phương án sản xuất, đầu tư máy móc, ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật, nâng cao hiệu quả sản xuất, nhanh chóng thích nghi với cơ chế thị trường, tăng cường liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp, các tổ chức kinh tế trong hoạt động, tạo việc làm và thu nhấp ổn định cho người lao động, góp phần trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, cơ cấu lao động của địa phương.

Trong 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, các HTX đã tham gia trực tiếp, hoặc gián tiếp từ 9 đến 11 tiêu chí, nhất là tham gia xây dựng hệ thống giao thông, thủy lợi, bảo vệ môi trường, xóa nghèo, xây dựng nhà văn hóa thôn, xóm, tổ nhân dân và phòng, chống tệ nạn xã hội... điển hình như HTX NLN Yên Nguyên, HTX nông lâm nghiệp Ỷ La, HTX Dịch vụ vận tải và Vệ sinh môi trường Thanh Bình, HTX Khai thác đá vôi Đội Cấn.

H. Anh 

Chủ đề :
 
List comment
 
 
Liên minh HTX Bắc Giang đồng hành cùng các HTX thành viên xây dựng NTM
icon

Theo bà Nguyễn Thị Thuỷ, Chánh Văn phòng Liên minh hợp tác xã tỉnh Bắc Giang, trong nhiệm kỳ qua, KTTT, HTX của tỉnh có sự phát triển vượt bậc cả về số lượng và chất lượng hoạt động.

 
 
Quảng Bình: Tham gia HTX nuôi ong, nhiều hộ dân thoát nghèo
icon

Hợp tác xã (HTX) nuôi ong lấy mật Quyết Thắng (xã Thuận Hóa, huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình) được thành lập từ các hộ nuôi ong tự phát và xây dựng thành công thương hiệu sản phẩm Mật ong Tuyên Hóa, giúp nhiều hộ dân thoát nghèo.

 
 
HTX Đại Hiệp: Góp phần đưa xã Đại Hiệp về đích NTM đầu tiên ở huyện Đại Lộc
icon

HTX đã tập trung đầu tư hoàn thành một số công trình, góp phần cùng với địa phương hoàn thành 19 tiêu chí, là xã đầu tiên của huyện Đại Lộc về đích Nông thôn mới (NTM).

 
 
HTX Nông nghiệp Ái Nghĩa đi đầu trong liên kết sản xuất thực phẩm an toàn
icon

HTX nông nghiệp Ái Nghĩa bao tiêu 100% sản phẩm cho thành viên, tránh tư thương ép giá, quy hoạch vùng sản xuất gạo an toàn, tổ chức liên kết sản xuất với các HTX để thu mua, chế biến, tiêu thụ hàng trăm tấn lúa cho người nông dân

 
 
Nữ giám đốc HTX chế biến thủy hải sản và thương hiệu nước mắm đạt tiêu chuẩn 3 sao
icon

Doanh thu mỗi năm khoảng trên 20 tỷ đồng, của HTX Chiến Thắng tạo công ăn việc làm cho 10 lao động thường xuyên và 20 lao động thời vụ, với mức lương từ 6 đến 7 triệu đồng/tháng.

 
 
HTX Gà đồi Phú Khê tiên phong nuôi gà sinh học, bao tiêu sản phẩm, góp phần xây dựng nông thôn mới
icon

Nhờ sự chủ động sáng tạo trong hoạt động sản xuất, HTX Gà đồi Phú Khê đã thu được hiệu quả kinh tế nhất định, góp phần làm chuyển biến bộ mặt nông thôn mới tại Phú Khê nói riêng và huyện Cẩm Khê nói chung.

 
Huyện Mê Linh (Hà Nội): Phấn đấu về đích huyện NTM vào cuối năm 2021
icon

Đây là thông tin được Chủ tịch huyện Mê Linh Hoàng Anh Tuấn báo cáo tại buổi làm việc với đoàn báo chí do Ban Tuyên giáo Thành uỷ Hà Nội tổ chức vào ngày 27/11.

 
Chị em phụ nữ góp công, góp sức xây dựng miền quê đáng sống
icon

Từ khi thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới (NTM) trên phạm vi cả nước trong 10 năm qua (giai đoạn 2010 - 2020) phụ nữ đã có rất nhiều đóng góp tích cực trong xây dựng NTM.

 
Huyện Thanh Thủy (Phú Thọ) về đích nông thôn mới
icon

 Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng vừa  ký quyết định công nhận huyện Thanh Thủy, tỉnh Phú Thọ đạt chuẩn nông thôn mới năm 2019.

 
Liên minh HTX Lâm Đồng thúc đẩy phát triển HTX nông nghiệp công nghệ cao, xây dựng nông thôn mới
icon

Trong những năm qua, Liên minh HTX tỉnh Lâm Đồng đã khẳng định được vai trò trong việc phát triển kinh tế, xây dựng nông thôn mới (NTM), thể hiện trong việc hỗ trợ các HTX phát triển tốt, tạo việc làm, tìm đầu ra ổn định