Bộ TT&TT thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới

Trong những năm qua, Bộ TT&TT đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ trong việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới. Các chỉ tiêu đặt ra đều đạt và vượt so với kế hoạch.

Cùng với việc triển khai Luật Bình đẳng giới như xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật về bình đẳng giới và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong xây dựng chính sách, pháp luật, chương trình, kế hoạch; Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về bình đẳng giới…, trong những năm qua, Bộ TT&TT đã đạt được một số kết quả đáng khích lệ trong việc thực hiện các mục tiêu quốc gia về bình đẳng giới.

{keywords}
Các hoạt động bình đẳng giới, vì sự tiến bộ của phụ nữ ngành TT&TT luôn nhận được sự quan tâm của Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng và các cấp lãnh đạo.

Ở mục tiêu 1, giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị. Trong thời gian quan, Lãnh đạo Bộ TTTT đã luôn chú trọng việc tăng cường sự tham gia của phụ nữ vào các vị trí quản lý, lãnh đạo, nhằm từng bước giảm dần khoảng cách giới trong lĩnh vực chính trị.

Trong giai đoạn 2016-2021: Số cán bộ nữ được quy hoạch chức danh Thứ trưởng là 04/23 đồng chí, đạt tỷ lệ 17.3%; Số cán bộ nữ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp Vụ và tương đương là 78/243 đồng chí, đạt tỷ lệ 32,2%. Trong giai đoạn 2021-2026: Số cán bộ nữ được quy hoạch chức danh Thứ trưởng là 03/13 đồng chí, đạt tỷ lệ 23.0%; Trong nhiệm kỳ 2021-2026, số cán bộ nữ được quy hoạch các chức danh lãnh đạo cấp Vụ và tương đương là 71/225 đồng chí, đạt tỷ lệ 31,6%;

Như vậy, tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch cấp Vụ và tương đương đã vượt  chỉ tiêu đề ra trong Hướng dẫn số 15-HD/BTCTW ngày 05/11/2012 của Ban Tổ chức Trung ương về tỷ lệ cán bộ nữ trong quy hoạch.

Việc triển khai công tác quy hoạch các chức danh lãnh đạo, quản lý theo giai đoạn đã được thực hiện đúng quy định của cấp trên, trong đó bao gồm chiến lược tạo nguồn lâu dài đối với công tác quy hoạch, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ nữ được Bộ TTTT thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Ở mục tiêu 2: Giảm khoảng cách giới trong lĩnh vực kinh tế, lao động, việc làm; tăng  cường sự tiếp cận của phụ nữ trong ngành thông tin và truyền thông đối với các nguồn lực kinh tế, thị trường lao động. Tại Bộ TT&TT, việc tuyển dụng công chức, viên chức, người lao động được thực hiện theo đúng quy định Luật cán bộ, công chức, pháp luật lao động, không phân biệt giới tính, thành phần xã hội. Mọi người được đối xử bình đẳng tại nơi làm việc về việc làm, tiền công, tiền thưởng, điều kiện lao động và các điều kiện làm việc khác. Các cơ quan, doanh nghiệp thuộc Bộ đã thực hiện các chế độ đối với người lao động nữ, như: không sử dụng nữ làm những công việc nặng nhọc, nguy hiểm, tiếp xúc với các chất độc hại có ảnh hưởng xấu tới chức năng sinh đẻ và nuôi con nhằm bảo vệ sức khỏe cho phụ nữ và tương lai của trẻ em. Các công tác này thường xuyên được Bộ chỉ đạo các đơn vị thực hiện thường xuyên, hiệu quả.

Ngoài 2 mục tiêu nêu trên, việc nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nữ, từng bước bảo đảm sự tham gia bình đẳng giữa nam và nữ trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo cũng được Bộ TT&TT chú trọng. Hàng năm, các cán bộ, công chức, viên chức được cử đi đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, ngoại ngữ, tin học trong nước và nước ngoài, quản lý hành chính nhà nước,…. theo đúng quy định, tiêu chuẩn, không phân biệt nam, nữ.

Trong công tác đề bạt, bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo, quản lý, đối với những trường hợp có tiêu chuẩn ngang nhau thì nữ được tập thể cấp ủy và lãnh đạo các cấp ưu tiên xem xét. Bộ đã có hướng dẫn và xây dựng, rà soát quy hoạch cán bộ; bổ nhiệm cán bộ được thực hiện theo đúng quy trình và theo quy hoạch. Công tác nhận xét đánh giá cán bộ, công chức, viên chức được thực hiện nguyên tắc bình đẳng giới, đảm bảo đúng quy định.

Bộ TT&TT và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ cũng đã tổ chức khám sức khỏe định kỳ cho cán bộ, công chức, viên chức và người lao động, quan tâm đến đặc thù của sức khỏe phụ nữ, tư vấn, phát hiện sớm bệnh, chữa bệnh cho chị em. Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động nữ của Bộ đều được nghỉ việc trước và sau khi sinh và được đảm bảo quyền lợi hợp pháp theo đúng quy định, được tạo điều kiện trong việc nuôi con nhỏ, chăm sóc con khi ốm đau.

Cán bộ, công chức, viên chức nữ và nam bình đẳng trong hưởng thụ văn hoá, tiếp cận và sử dụng các nguồn thông tin: Công tác thông tin, tuyên truyền và kỷ niệm các ngày lễ lớn của dân tộc trong năm đều có sự hưởng ứng tích cực của nữ cán bộ, công chức, viên chức.

Cả phụ nữ và nam giới đều có trách nhiệm xây dựng gia đình, tạo thu nhập của gia đình, chia sẻ công việc gia đình. Các cháu trai và gái đều được gia đình chăm sóc, giáo dục và tạo điều kiện như nhau để học tập, lao động, vui chơi, giải trí và phát triển; Các cháu là con của cán bộ, công chức, viên chức đạt thành tích học sinh giỏi và đạt giải cao như cấp thành phố, cấp quốc gia đều được khen thưởng, động viên kịp thời...

Tổ chức tuyên truyền và tổ chức thực hiện hiệu quả thiết thực các phong trào thi đua “giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “gia đình văn hóa”, “nuôi con khỏe, dạy con ngoan” tới toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức nữ.

Về các hoạt động nâng cao năng lực quản lý nhà nước về bình đẳng giới. Nội dung này được Bộ TT&TT triển khai thực hiện trong việc quán triệt rõ yêu cầu đối với các văn bản quy phạm pháp luật khi Bộ TT&TT nghiên cứu, xây dựng và ban hành. Khi triển khai xây dựng văn bản quản lý của ngành, cán bộ phải xác định các nội dung có liên quan đến bình đẳng giới hoặc có vấn đề bất bình đẳng giới, phân biệt đối xử về giới hay không và lồng ghép vấn đề bình đẳng giới trong việc xây dựng các văn bản này. Do đó, đảm bảo các văn bản của Bộ TT&TT khi xây dựng luôn được chú trọng tới các vấn đề về bình đẳng giới trong công tác chỉ đạo, triển khai và quản lý nhà nước của Bộ, của ngành.

Ngô Dương

Vẫn phổ biến quan niệm phổ biến phụ nữ là "người kiếm tiền phụ"

Bất chấp những tiến bộ của phụ nữ trong nền kinh tế, hiện vẫn tồn tại phổ biến quan niệm phụ nữ chỉ là "người kiếm tiền phụ", nam giới mới là những người có thu nhập chính.

Nhiều rào cản lớn trong thúc đẩy bình đẳng giới ở Việt Nam

Báo cáo “Tổng quan về bình đẳng giới ở Việt Nam năm 2021” đã chỉ rõ những rào cản lớn trong việc thúc đẩy bình đẳng giới, đồng thời cũng phân tích những vấn đề mới nổi trong đại dịch Covid-19.

VNPT ban hành nghị quyết chuyên đề về phát triển phụ nữ VNPT

Ban Chấp hành Đảng bộ Tập đoàn VNPT vừa ban hành Nghị quyết về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong phát triển phụ nữ VNPT”. Đây là cơ hội và cũng là trách nhiệm của mỗi phụ nữ VNPT góp phần vào thành công chung của Tập đoàn.

Nỗ lực để phụ nữ, trẻ em Việt sống một cuộc sống không bạo lực

Bà Naomi Kitahara, Trưởng Đại diện Quỹ Dân số Liên Hợp Quốc (UNFPA) tại Việt Nam cho biết, Liên Hợp Quốc cam kết hưởng ứng tích cực Tháng hành động quốc gia vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực giới của Việt Nam.

Sẽ tăng cường áp dụng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông

Phấn đấu đến năm 2025 đạt ít nhất 70% cơ quan truyền thông áp dụng thí điểm và đến năm 2030 đạt 90% cơ quan truyền thông chính thức áp dụng Bộ chỉ số về giới trong truyền thông.

Nhiều hoạt động thiết thực hưởng ứng Tháng hành động vì Bình đẳng Giới

Cùng với lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2021, nhiều hoạt động đã được diễn ra tại nhiều cơ quan, đơn vị trên cả nước.

Nhiều doanh nhân nữ đứng vững trong đại dịch

Trong bối cảnh diễn biến phức tạp của dịch Covid-19, nhiều doanh nghiệp do phụ nữ làm chủ vẫn đứng vững, đạt mức tăng trưởng cao, truyền cảm hứng cho các thế hệ trẻ, khởi nghiệp và những nữ doanh nhân khác.

Cần xây dựng cơ sở dữ liệu về các hình thức phân biệt đối xử và bạo lực giới

Đó là khuyến nghị của ông Kidong Park, quyền Điều phối viên thường trú của Liên Hợp Quốc, tại Lễ phát động Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực 2021 diễn ra mới đây.

Tăng hiệu quả khi lồng ghép giới vào truyền thông quảng cáo

Những chiến dịch truyền thông, quảng cáo có lồng ghép giới sẽ có thể giúp nhiều nhãn hàng tăng hiệu quả kinh doanh.

Tôn vinh giá trị, vai trò của phụ nữ và trẻ em gái

Được triển khai với cùng chủ đề "Là con gái để tỏa sáng", các sự kiện đều hướng đến mục tiêu nhằm tôn vinh vai trò và giá trị của phụ nữ và trẻ em gái, góp phần thay đổi định kiến giới.

Đang cập nhật dữ liệu !