Sóc Trăng không để phong trào xây dựng NTM chùng xuống

Trong giai đoạn xây dựng nông thôn mới 2021 – 2025, tỉnh Sóc Trăng quyết tâm không để phong trào xây dựng nông thôn mới bị chùng xuống, tiếp tục hoàn thành các mục tiêu mới.

Hoàn thành các mục tiêu nông thôn mới 
 
Theo thông tin từ Văn phòng Điều phối nông thôn mới tỉnh Sóc Trăng, tính đến hết năm 2020, toàn tỉnh có 50 xã đạt chuẩn nông thôn mới, đạt tỷ lệ 62,5%; có 01 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao, cụ thể: Huyện Mỹ Xuyên có 10/10 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Ngọc Tố, Gia Hòa 1, Gia Hòa 2, Hòa Tú 1, Hòa Tú 2, Ngọc Đông, Đại Tâm, Thạnh Phú, Thạnh Qưới, Tham Đôn.
 
Thị xã Ngã Năm có 05/05 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Vĩnh Qưới, Mỹ Qưới, Tân Long, Mỹ Bình, Long Bình.

Huyện Trần Đề có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Lịch Hội Thượng, Thạnh Thới Thuận, Đại Ân 2, Viên Bình, Viên An.

Huyện Long Phú có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Trường Khánh, Tân Thạnh, Song Phụng, Phú Hữu, Long Đức.

Huyện Cù Lao Dung có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: An Thạnh 1, An Thạnh 2, An Thạnh 3, An Thạnh Đông, An Thạnh Tây và 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao xã An Thạnh 1.

Huyện Châu Thành có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Phú Tân, An Hiệp, Hồ Đắc Kiện, Thiện Mỹ, An Ninh.

Huyện Thạnh Trị có 05 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Thạnh Trị, Vĩnh Thành, Vĩnh Lợi, Lâm Kiết, Lâm Tân.

Thị xã Vĩnh Châu có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Hòa Đông, Vĩnh Hiệp, Vĩnh Tân, Vĩnh Hải.

Huyện Mỹ Tú có 04 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Mỹ Hương, Long Hưng, Hưng Phú, Mỹ Tú.

Huyện Kế Sách có 02 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Ba Trinh, An Lạc Tây.

Ngoài ra, tỉnh Sóc Trăng có huyện Mỹ Xuyên đạt chuẩn huyện nông thôn mới và thị xã Ngã Năm đạt hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Với kết quả nêu trên, tỉnh đã thực hiện đạt và vượt chỉ tiêu Nghị quyết Tỉnh ủy, Kế hoạch Ủy ban nhân dân tỉnh về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016-2020.

{keywords}
Nhiều xóm nhỏ của Sóc Trăng đã thay đổi nhờ chương trình nông thôn mới. 

Mục tiêu giai đoạn mới     
 
Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Sóc Trăng thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Sóc Trăng lần thứ XIV nhiệm kỳ 2020-2025, phấn đấu đến cuối nhiệm kỳ có 72 xã đạt chuẩn nông thôn mới đạt tỷ lệ 90%, có 32 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao đạt tỷ lệ 40%, có 08 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới kiểu mẫu đạt tỷ lệ 10%; có 06 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới/hoàn thành nhiệm dựng nông thôn mới đạt tỷ lệ 60%, có 02 huyện, thị xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao/hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới nâng cao đạt tỷ lệ 20%.

Trong năm 2021, tỉnh Sóc Trăng phấn đấu đến cuối năm có 07 xã đạt chuẩn nông thôn mới gồm: Đại Hải, Kế An, Lai Hòa, Lạc Hòa, Thuận Hưng, Phú Tâm, An Thạnh Nam; có 05 xã đạt chuẩn xã nông thôn mới nâng cao: Tham Đôn, Viên Bình, Long Bình, Mỹ Hương, Vĩnh Hiệp; thị xã Vĩnh Châu hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Để hoàn thành mục tiêu trên, Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề về xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025; Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021-2025. Đây được xem là công cụ, là kim chỉ nam để các ngành, các cấp, các địa phương quán triệt thực hiện có hiệu quả Chương trình trong năm 2021 và giai đoạn 2021-2025.
 
Tỉnh sẽ chỉ đạo thực hiện lồng ghép có hiệu quả ba Chương trình mục tiêu quốc gia đó là Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững và an sinh xã hội và Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2030.
 
Mặc dù ngân sách tỉnh còn gặp nhiều khó khăn nhưng Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, dành một phần kinh phí thỏa đáng để đầu tư cho các xã phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới, nông thôn mới nâng cao hàng năm.
 
Đẩy mạnh công tác tuyên truyền thật sự đi vào chiều sâu, trong đó tập trung tuyên truyền thực hiện các phong trào như phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”; phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; phong trào “5 không, 3 sạch” và các phong trào khác của các tổ chức hội, đoàn thể. Đặc biệt là tuyên truyền để người dân tiếp tục phát huy vai trò chủ thể của họ trong xây dựng nông thôn mới, với phương châm “Dân biết, Dân bàn, Dân làm, Dân kiểm tra, Dân giám sát, Dân thụ hưởng”.
 
Năm 2021, với tinh thần không để phong trào xây dựng nông thôn mới bị chùng xuống, Ban chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh tổ chức Hội thi “Tuyến đường nông thôn mới kiểu mẫu” ở ba cấp tỉnh, huyện và xã. Thông qua Hội thi nhằm huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, dấy lên phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới từ tỉnh đến cơ sở.

K.Chi  

Làm gì để giá lợn hơi ổn định, mang lại lợi nhuận cho các HTX?

Giá lợn hơi duy trì ở mức dưới 60.000 đồng/kg trong thời gian dài trong khi chi phí chăn nuôi ở mức cao.

HTX bán hàng qua kênh online, đơn hàng tăng gấp 3-4 lần

Giờ đây các HTX đã được hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn, livetream bán hàng, xuất khẩu nông sản qua kênh thương mại điện tử vô cùng tiện lợi

Tiền Giang: Tích cực hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển bền vững

Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Tiền Giang luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể (KTTT), tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các HTX thành viên.

Hà Nội chọn 19 HTX thí điểm tham gia đề án mô hình HTX kiểu mới hiệu quả

UBND Thành phố Hà Nội chọn 19 hợp tác xã thí điểm tham gia đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho HTX

Các hoạt động tập huấn, thông tin về ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho hợp tác xã (HTX) tạo cơ hội cho HTX và doanh nghiệp, nhà đầu tư hợp tác, liên kết sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Sơn La: Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2022 Sơn La đặt mục tiêu có thêm 5 xã về đích NTM, tăng 5 xã so với đầu năm 2021.

Hà Nội đặt mục tiêu 100% HTX nông nghiệp đăng ký xây dựng NTM nâng cao

Hà Nội vừa ban hành kế hoạch củng cố, kiện toàn HTX nông nghiệp trong đó đặt mục tiêu đến năm 2025,  100% HTX ở xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Bắc Giang: HTX thể hiện tốt vai trò cầu nối cho nông dân

Nhiều HTX  trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết các hộ nông dân với nhau để chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung quy mô lớn.

Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển các mô hình HTX nông nghiệp

Nhờ những chủ trương kịp thời, nhiều HTX nông nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh đã ứng dụng khoa học kỹ thuật cung cấp ra thị trường những sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận.

HTX - nền tảng xây dựng Nông thôn mới vượt bậc ở Bắc Giang

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang luôn chú trọng củng cố, kiện toàn và phát triển mạng lưới các HTX trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những tiêu chí trong xây dựng NTM mới tại địa phương.

Đang cập nhật dữ liệu !