Phát triển HTX kiểu mới phù hợp với nông nghiệp CNC, xây dựng nông thôn mới

Trong những năm qua, Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Điện Biên đã nỗ lực đẩy mạnh các hoạt động tư vấn, hỗ trợ phát triển HTX; khuyến khích thành viên các HTX hỗ trợ nhau trong sản xuất, kinh doanh, góp phần đổi mới diện mạo nông thôn

Theo đánh giá, kết quả thực hiện phát triển KTTT đã đạt được một số chỉ tiêu đề ra. Nhiều HTX đã nỗ lực vươn lên, đổi mới về nội dung hoạt động và tổ chức; sản xuất kinh doanh theo hướng đa ngành nghề.

Triển khai xây dựng các mô hình HTX kiểu mới gắn với chuỗi giá trị; liên kết, tham gia chuỗi giá trị ở các HTX được tăng cường. Một số chính sách đối với khu vực KTTT được triển khai hỗ trợ thiết thực, có hiệu quả.

Do vậy, KTTT đã và đang khẳng định được vị trí, vai trò đối với kinh tế hộ và kinh tế của tỉnh trong việc chuyển dịch cơ cấu kinh tế, giải quyết việc làm, tăng thu nhập và đóng góp vào phát triển kinh tế xã hội ở địa phương.

{keywords}
HTX Thanh Yên, Điện Biên thực hiện quy hoạch sản xuất, tổ chức liên kết, tiêu thụ sản phẩm nhằm nâng cao thương hiệu Gạo Điện Biên

Tính đến 30/6/2020, tổng số HTX trên địa bàn toàn tỉnh có 231 HTX(3) với 10.065 thành viên, tổng số vốn điều lệ 554.189 triệu đồng; trong số 171 HTX đang hoạt động: có 62 HTX khá, giỏi (chiếm 36,3%), 93 HTX trung bình (chiếm 54,3%) và 16 HTX yếu kém (chiếm 9,4%).

Các HTX đã trực tiếp đáp ứng nhu cầu kinh tế của thành viên; Đồng thời tham gia giải quyết nhiều vấn đề xã hội ở địa phương như tạo việc làm và thu nhập cho các đối tượng xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng nhằm cải thiện các điều kiện phúc lợi cho cộng đồng dân cư.

Các HTX còn góp phần xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới, giữ gìn trật tự an ninh ở cơ sở, thay đổi diện mạo kinh tế địa phương theo hướng tích cực, ngày càng phát triển.

Một số HTX đã năng động mở thêm một số ngành nghề mới nhằm nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh và thu nhập cho thành viên. Điển hình là HTX Đồ thủ công mỹ nghệ Anh Minh, HTX sản xuất vật liệu xây dựng Hà Nam Bình, HTX vận chuyển khách, hàng hóa và dịch vụ TP Điện Biên Phủ...

Năm 2019, các HTX đang hoạt động có doanh thu bình quân ước đạt 1.685 triệu đồng (tăng 3,1% so với năm 2018); lợi nhuận bình quân ước đạt 145 triệu đồng (tăng 4,4% so với năm 2018); thu nhập bình quân của thành viên và người lao động thường xuyên khoảng 3,3 triệu đồng/người/tháng (tăng 4,5% so với năm 2018); nộp ngân sách ước đạt 3.943 triệu đồng (tăng 8,7% so với năm 2018).

6 tháng đầu năm 2020 doanh thu bình quân của 1 HTX ước đạt 665 triệu đồng (giảm 19% so với cùng kỳ năm 2019) do ảnh hưởng dịch bệnh Covid-19. Lợi nhuận bình quân của 1 HTX ước đạt 52 triệu đồng (giảm 20,5% so với cùng kỳ năm 2019), thu nhập bình quân của thành viên và người lao động thường xuyên ước đạt 2,5 triệu đồng/người/tháng (giảm 24% so với cùng kỳ năm 2019).

Bên cạnh đó, người lao động được đào tạo theo hướng lấy thực hành là chính, có kỹ năng ứng dụng khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, góp phần đáp ứng nhu cầu lao động có tay nghề làm việc trong các thành viên hợp tác xã, thực hiện các Ðề án Tái cơ cấu ngành Nông nghiệp và Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Những năm qua, lãnh đạo tỉnh Điện Biên đã xác nhận, khẳng định vai trò của KTTT trong phát triển kinh tế - xã hội, xóa đói giảm nghèo, xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

Liên minh HTX tỉnh đã tập trung đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động. Khu vực kinh tế tập thể, nòng cốt là HTX của tỉnh Điện Biên đã có nhiều khởi sắc, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, góp phần xây dựng nông thôn mới.

Ông Lò Văn Tiến, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao những kết quả đã đạt được của Liên minh HTX tỉnh. Ông cũng lưu ý, tới đây, Liên minh HTX tỉnh cần thường xuyên tuyên truyền sâu rộng chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể trong các tầng lớp nhân dân; quán triệt thực hiện các nghị quyết của Đảng ở Trung ương và địa phương để làm tốt vai trò trách nhiệm trong phát triển kinh tế tập thể; tập trung nghiên cứu tham mưu đề xuất các giải pháp để củng cố, đổi mới, phát triển kinh tế tập thể; đẩy mạnh phối hợp với các ngành, các địa phương thực hiện tiêu chí số 13 xây dựng nông thôn mới, xây dựng các mô hình HTX kiểu mới phù hợp với nông nghiệp công nghệ cao.

Để phát triển mạnh hơn về chất, các HTX cần tham gia xây dựng các mô hình điểm về HTX kiểu mới phù hợp với nông nghiệp công nghệ cao, sản xuất kinh doanh gắn với chuỗi giá trị sản phẩm hoạt động có hiệu quả làm cơ sở nhân rộng và thu hút người lao động gia nhập HTX. Khuyến khích các hộ nông dân, các trang trại, các thành phần kinh tế tham gia liên kết, hình thành các mô hình kinh tế hợp tác, HTX để mở rộng quy mô sản xuất kinh doanh và phát huy vai trò là cầu nối kinh tế hộ với các doanh nghiệp và thị trường.

N.K

Làm gì để giá lợn hơi ổn định, mang lại lợi nhuận cho các HTX?

Giá lợn hơi duy trì ở mức dưới 60.000 đồng/kg trong thời gian dài trong khi chi phí chăn nuôi ở mức cao.

HTX bán hàng qua kênh online, đơn hàng tăng gấp 3-4 lần

Giờ đây các HTX đã được hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn, livetream bán hàng, xuất khẩu nông sản qua kênh thương mại điện tử vô cùng tiện lợi

Tiền Giang: Tích cực hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển bền vững

Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Tiền Giang luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể (KTTT), tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các HTX thành viên.

Hà Nội chọn 19 HTX thí điểm tham gia đề án mô hình HTX kiểu mới hiệu quả

UBND Thành phố Hà Nội chọn 19 hợp tác xã thí điểm tham gia đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho HTX

Các hoạt động tập huấn, thông tin về ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho hợp tác xã (HTX) tạo cơ hội cho HTX và doanh nghiệp, nhà đầu tư hợp tác, liên kết sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Sơn La: Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2022 Sơn La đặt mục tiêu có thêm 5 xã về đích NTM, tăng 5 xã so với đầu năm 2021.

Hà Nội đặt mục tiêu 100% HTX nông nghiệp đăng ký xây dựng NTM nâng cao

Hà Nội vừa ban hành kế hoạch củng cố, kiện toàn HTX nông nghiệp trong đó đặt mục tiêu đến năm 2025,  100% HTX ở xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Bắc Giang: HTX thể hiện tốt vai trò cầu nối cho nông dân

Nhiều HTX  trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết các hộ nông dân với nhau để chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung quy mô lớn.

Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển các mô hình HTX nông nghiệp

Nhờ những chủ trương kịp thời, nhiều HTX nông nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh đã ứng dụng khoa học kỹ thuật cung cấp ra thị trường những sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận.

HTX - nền tảng xây dựng Nông thôn mới vượt bậc ở Bắc Giang

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang luôn chú trọng củng cố, kiện toàn và phát triển mạng lưới các HTX trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những tiêu chí trong xây dựng NTM mới tại địa phương.

Đang cập nhật dữ liệu !