Nâng cao hiệu quả Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”

Ngày 15/12/2021, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn quốc sơ kết 5 năm triển khai Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, giai đoạn 2016 - 2021.

Theo báo cáo trình bày tại hội nghị, sau 5 năm triển khai thực hiện Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” đã có sự tác động mạnh mẽ đến mọi mặt của đời sống nhân dân. Thông qua cuộc vận động đã động viên nhân dân phát huy truyền thống đoàn kết, khơi dậy nguồn lực, tiềm năng, sức mạnh nội lực ngay trong mỗi người dân, mỗi gia đình và cộng đồng dân cư trong phát triển kinh tế, văn hoá, xã hội, giữ vững an ninh trật tự.

Quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động đã xuất hiện nhiều mô hình, sáng kiến, cách làm hay, góp phần nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, xây dựng đô thị văn minh. Ủy ban MTTQ Việt Nam các địa phương đã tổ chức triển khai việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân đối với kết quả xây dựng nông thôn mới tại các xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới; vận động nhân dân ủng hộ nguồn lực, hiến đất, hiến công xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn; phát triển các mô hình tự quản trong cộng đồng; nhân rộng các mô hình khu dân cư nông thôn mới kiểu mẫu, gia đình kiểu mẫu.

Thông qua cuộc vận động, MTTQ Việt Nam các cấp đã huy động được các nguồn lực từ các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước đóng góp, ủng hộ kinh phí để xây dựng các công trình an sinh xã hội, xây dựng kết cấu hạ tầng cơ sở, xây dựng đời sống văn hóa, giữ gìn an ninh trật tự, nhất là ở địa bàn nông thôn.

Đến hết tháng 11/2021, cả nước có 5.392 xã đạt chuẩn nông thôn mới; 211 đơn vị cấp huyện được công nhận hoàn thành nhiệm vụ, đạt chuẩn nông thôn mới; 4 tỉnh hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới.

Giai đoạn 2016-2021, Ủy ban MTTQ Việt Nam các cấp đã vận động  quỹ “Vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội được trên 32.000 tỷ đồng và giúp xây dựng, sửa chữa 228.221 nhà "Đại đoàn kết"... 

{keywords}
Phong trào xây dựng Nông thôn mới đã mang lại những hiệu quả thiết thực.

Theo ông Giàng Seo Vần, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lào Cai cho biết, sau 5 năm triển khai cuộc vận động đã đạt được nhiều kết quả nổi bật trên địa bàn tỉnh Lào Cai. Ban vận động quỹ “Vì người nghèo” các cấp đã huy động được 63 tỷ đồng; toàn tỉnh có 16.463 hộ sản xuất, kinh doanh giỏi các cấp, 992 loại mô hình khác nhau thuộc các lĩnh vực kinh tế - xã hội, an ninh, trật tự...

“Cuộc vận động đã khơi dậy và phát huy nội lực của nhân dân trong phát triển kinh tế, cải thiện đời sống, nâng cao dân trí, giữ gìn và bảo tồn văn hóa truyền thống, nếp sống văn minh, bảo vệ môi trường và sức khỏe cộng đồng. Từ đó, tăng cường đoàn kết, giải quyết những vấn đề bức thiết của cuộc sống nhân dân, thực hiện quy chế dân chủ, bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, góp phần củng cố xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở ngày càng vững mạnh”, ông Giàng Seo Vần cho hay.

Theo bà Phạm Thị Lan, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Gia Lai, tại các tỉnh khu vực Tây Nguyên, Ủy ban MTTQ Việt Nam các tỉnh Tây Nguyên tiếp tục hướng dẫn việc đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; tiếp tục củng cố, duy trì và nhân rộng các mô hình tự quản ở cộng đồng dân cư. Một số tỉnh có nhiều giải pháp đổi mới phương pháp, cách làm nhằm nâng cao hiệu quả trong thực hiện 5 nội dung cuộc vận động, qua đó đã huy động được cả hệ thống chính trị, vận động nhân dân tham gia đóng góp công sức, huy động các nguồn lực, góp phần quan trọng trong thực hiện hoàn thành các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh và giảm nghèo bền vững ở địa phương.

Tiêu biểu, Mặt trận các cấp tỉnh Gia Lai đã vận động nhân dân ủng hộ 3,1 tỷ đồng, hiến 48.149 m2 đất và 58.971 ngày công lao động, trị giá trên 8,8 tỷ đồng làm đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa kênh mương nội đồng. Đến nay, toàn tỉnh đã công nhận 87/220 xã đạt chuẩn nông thôn mới, 95 thôn, làng được công nhận thôn, làng đạt chuẩn nông thôn mới. MTTQ tỉnh Lâm Đồng tổ chức tốt việc lấy ý kiến đánh giá sự hài lòng của người dân về kết quả xây dựng nông thôn mới tại 2 huyện Lâm Hà, Cát Tiên và 16 xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao. Dự kiến cuối năm 2021, toàn tỉnh có 104/111 xã ( 93,7%) đạt chuẩn nông thôn mới, trong đó có 5 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu, 18 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch - Tổng Thư ký Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam khẳng định: “Sau 5 năm thực hiện, Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” được triển khai sâu rộng, minh chứng rõ nét qua kết quả trong thực tế, nhất là tạo bước ngoặt lớn thay đổi nông thôn nước ta. Công tác giảm nghèo đạt kết quả tích cực, góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế, giải quyết các vấn đề xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân”. 

Tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng, hiệu quả cuộc vận động, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đề nghị MTTQ Việt Nam các cấp và tổ chức thành viên tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động; nâng cao hiệu quả hoạt động, giám sát, phản biện xã hội về xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo; huy động mạnh mẽ hơn nữa nguồn lực phát triển nông thôn mới, đô thị văn minh theo hướng hiện đại, từng bước nâng cao đời sống người dân, phù hợp với giai đoạn mới, nhất là trong bối cảnh vừa đảm bảo nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, vừa phòng, chống dịch Covid-19; phát huy vai trò chủ thể của người dân xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, giảm nghèo bền vững, đồng thời lồng ghép các nội dung của cuộc vận động gắn với các phong trào thi đua yêu nước; tiếp tục phổ biến, nhân rộng các mô hình, điển hình tiêu biểu trong thực hiện cuộc vận động.

Hiền Anh

Làm gì để giá lợn hơi ổn định, mang lại lợi nhuận cho các HTX?

Giá lợn hơi duy trì ở mức dưới 60.000 đồng/kg trong thời gian dài trong khi chi phí chăn nuôi ở mức cao.

HTX bán hàng qua kênh online, đơn hàng tăng gấp 3-4 lần

Giờ đây các HTX đã được hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn, livetream bán hàng, xuất khẩu nông sản qua kênh thương mại điện tử vô cùng tiện lợi

Tiền Giang: Tích cực hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển bền vững

Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Tiền Giang luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể (KTTT), tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các HTX thành viên.

Hà Nội chọn 19 HTX thí điểm tham gia đề án mô hình HTX kiểu mới hiệu quả

UBND Thành phố Hà Nội chọn 19 hợp tác xã thí điểm tham gia đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho HTX

Các hoạt động tập huấn, thông tin về ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho hợp tác xã (HTX) tạo cơ hội cho HTX và doanh nghiệp, nhà đầu tư hợp tác, liên kết sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Sơn La: Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2022 Sơn La đặt mục tiêu có thêm 5 xã về đích NTM, tăng 5 xã so với đầu năm 2021.

Hà Nội đặt mục tiêu 100% HTX nông nghiệp đăng ký xây dựng NTM nâng cao

Hà Nội vừa ban hành kế hoạch củng cố, kiện toàn HTX nông nghiệp trong đó đặt mục tiêu đến năm 2025,  100% HTX ở xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Bắc Giang: HTX thể hiện tốt vai trò cầu nối cho nông dân

Nhiều HTX  trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết các hộ nông dân với nhau để chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung quy mô lớn.

Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển các mô hình HTX nông nghiệp

Nhờ những chủ trương kịp thời, nhiều HTX nông nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh đã ứng dụng khoa học kỹ thuật cung cấp ra thị trường những sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận.

HTX - nền tảng xây dựng Nông thôn mới vượt bậc ở Bắc Giang

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang luôn chú trọng củng cố, kiện toàn và phát triển mạng lưới các HTX trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những tiêu chí trong xây dựng NTM mới tại địa phương.

Đang cập nhật dữ liệu !