Lạng Sơn chú trọng giữ vững an ninh, trật tự xã hội trong xây dựng nông thôn mới

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, thời gian qua tỉnh luôn chú trọng thực hiện tốt nhóm tiêu chí về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.

An ninh và trật tự an toàn xã hội nông thôn

Với vị trí địa lý là một tỉnh có đường biên giới dài với Trung Quốc, trong quá trình thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lạng Sơn đặc biệt chú ý tới vấn đề giữ vững an ninh, trật tự xã hội. Theo đó, công tác sẵn sàng chiến đấu được nâng lên, các lực lượng quân sự, Bộ đội Biên phòng, Công an hằng năm được xây dựng đầy đủ, chất lượng và tổ chức diễn tập các phương án chiến đấu phòng thủ khu vực tỉnh, huyện đạt kết quả tốt; duy trì thực hiện nền nếp quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

{keywords}
Các lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn kiểm tra đánh giá về tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Công tác quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn được chỉ đạo thực hiện, gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Công tác tuyển quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, hằng năm được rà soát, điều chỉnh, bổ sung lực lượng phù hợp với điều kiện thực tế từng cơ sở. Đội ngũ dân quân tự vệ thường xuyên được củng cố, kiện toàn, phát huy tốt vai trò tham mưu, triển khai có hiệu quả công tác dân quân tự vệ và các chỉ tiêu về quốc phòng địa phương trên địa bàn tỉnh.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được chú trọng, thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân thực hiện tốt quy ước, hương ước của thôn bản khu dân cư; lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở được quan tâm củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả.

Công tác quản lý về an ninh trật tự, công tác đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được tăng cường, góp phần kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm; hoạt động hòa giải ở cơ sở được quan tâm, các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân được giải quyết kịp thời không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Hết năm 2020 có 165/181 xã đạt tiêu chí.

Nâng cao chất lượng tổ chức đảng, chính quyền trên địa bàn nông thôn

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, số cơ sở đảng hằng năm được đánh giá trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng ; phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới.

{keywords}
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với huyện Chi Lăng, Lạng Sơn về xây dựng nông thôn mới.

Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh bảo đảm về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng lên. Công tác rà soát các tiêu chuẩn chức danh, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để xây dựng kế hoạch và giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định được quan tâm và đã đạt được những kết quả nhất định .

Chất lượng các dịch vụ hành chính công cấp xã được cải thiện, đã chỉ đạo thi hành nghiêm túc Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở, thực hiện công khai, minh bạch trình tự, thủ tục hành chính, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí để Nhân dân biết thực hiện, kiểm tra, giám sát.

Công tác tiếp cận pháp luật được chú trọng, tăng cường, từ năm 2011 đến nay đã thực hiện trợ giúp pháp lý được 3.324 vụ việc. Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tích cực tuyên truyền các văn bản pháp luật trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đến với người dân với nội dung phù hợp. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thể hiện rõ vai trò là trung tâm tập hợp khối đại đoàn kết.

Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ và người dân trong tỉnh phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, dân chủ, cần cù, sáng tạo, thu hút đông đảo các lực lượng trong xã hội hưởng ứng, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay có 93/181 xã đạt tiêu chí về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Đánh giá về kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, một lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Đến hết tháng 6/2020, toàn tỉnh có 49/181 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 27,1% tính theo đơn vị hành chính mới (theo đơn vị hành chính cũ, toàn tỉnh có 61/207), hết năm 2020 có 65/181 xã (tỷ lệ 35,91%) được công nhận đạt chuẩn.

Số tiêu chí bình quân/xã đạt 11,54 tiêu chí/xã, đến hết năm 2020 đạt 12,5 tiêu chí/xã, tăng 9,93 tiêu chí/xã so với năm 2011, bình quân tăng 1 tiêu chí/xã/năm. Thành phố Lạng Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017".

Sông Yên

Làm gì để giá lợn hơi ổn định, mang lại lợi nhuận cho các HTX?

Giá lợn hơi duy trì ở mức dưới 60.000 đồng/kg trong thời gian dài trong khi chi phí chăn nuôi ở mức cao.

HTX bán hàng qua kênh online, đơn hàng tăng gấp 3-4 lần

Giờ đây các HTX đã được hỗ trợ đưa sản phẩm lên sàn, livetream bán hàng, xuất khẩu nông sản qua kênh thương mại điện tử vô cùng tiện lợi

Tiền Giang: Tích cực hỗ trợ kinh tế tập thể phát triển bền vững

Liên minh Hợp tác xã (HTX) tỉnh Tiền Giang luôn phát huy tốt vai trò nòng cốt trong phát triển kinh tế tập thể (KTTT), tích cực hỗ trợ, tháo gỡ khó khăn cho các HTX thành viên.

Hà Nội chọn 19 HTX thí điểm tham gia đề án mô hình HTX kiểu mới hiệu quả

UBND Thành phố Hà Nội chọn 19 hợp tác xã thí điểm tham gia đề án lựa chọn, hoàn thiện, nhân rộng mô hình hợp tác xã kiểu mới hiệu quả tại các địa phương trên cả nước giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Đẩy mạnh ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho HTX

Các hoạt động tập huấn, thông tin về ứng dụng thương mại điện tử, xúc tiến thương mại và đầu tư cho hợp tác xã (HTX) tạo cơ hội cho HTX và doanh nghiệp, nhà đầu tư hợp tác, liên kết sản xuất, nâng cao năng suất, chất lượng sản phẩm

Sơn La: Đẩy mạnh phát triển hợp tác xã nông nghiệp

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, năm 2022 Sơn La đặt mục tiêu có thêm 5 xã về đích NTM, tăng 5 xã so với đầu năm 2021.

Hà Nội đặt mục tiêu 100% HTX nông nghiệp đăng ký xây dựng NTM nâng cao

Hà Nội vừa ban hành kế hoạch củng cố, kiện toàn HTX nông nghiệp trong đó đặt mục tiêu đến năm 2025,  100% HTX ở xã đăng ký xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Bắc Giang: HTX thể hiện tốt vai trò cầu nối cho nông dân

Nhiều HTX  trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã thực hiện tốt việc liên doanh, liên kết các hộ nông dân với nhau để chuyển đổi từ sản xuất nhỏ lẻ sang sản xuất tập trung quy mô lớn.

Quảng Ninh đẩy mạnh phát triển các mô hình HTX nông nghiệp

Nhờ những chủ trương kịp thời, nhiều HTX nông nghiệp tại tỉnh Quảng Ninh đã ứng dụng khoa học kỹ thuật cung cấp ra thị trường những sản phẩm được người tiêu dùng đón nhận.

HTX - nền tảng xây dựng Nông thôn mới vượt bậc ở Bắc Giang

Trong những năm qua, tỉnh Bắc Giang luôn chú trọng củng cố, kiện toàn và phát triển mạng lưới các HTX trên địa bàn tỉnh. Đây là một trong những tiêu chí trong xây dựng NTM mới tại địa phương.

Đang cập nhật dữ liệu !