Lạng Sơn chú trọng giữ vững an ninh, trật tự xã hội trong xây dựng nông thôn mới

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, thời gian qua tỉnh luôn chú trọng thực hiện tốt nhóm tiêu chí về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.

An ninh và trật tự an toàn xã hội nông thôn

Với vị trí địa lý là một tỉnh có đường biên giới dài với Trung Quốc, trong quá trình thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lạng Sơn đặc biệt chú ý tới vấn đề giữ vững an ninh, trật tự xã hội. Theo đó, công tác sẵn sàng chiến đấu được nâng lên, các lực lượng quân sự, Bộ đội Biên phòng, Công an hằng năm được xây dựng đầy đủ, chất lượng và tổ chức diễn tập các phương án chiến đấu phòng thủ khu vực tỉnh, huyện đạt kết quả tốt; duy trì thực hiện nền nếp quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

{keywords}
Các lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn kiểm tra đánh giá về tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Công tác quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn được chỉ đạo thực hiện, gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Công tác tuyển quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, hằng năm được rà soát, điều chỉnh, bổ sung lực lượng phù hợp với điều kiện thực tế từng cơ sở. Đội ngũ dân quân tự vệ thường xuyên được củng cố, kiện toàn, phát huy tốt vai trò tham mưu, triển khai có hiệu quả công tác dân quân tự vệ và các chỉ tiêu về quốc phòng địa phương trên địa bàn tỉnh.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được chú trọng, thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân thực hiện tốt quy ước, hương ước của thôn bản khu dân cư; lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở được quan tâm củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả.

Công tác quản lý về an ninh trật tự, công tác đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được tăng cường, góp phần kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm; hoạt động hòa giải ở cơ sở được quan tâm, các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân được giải quyết kịp thời không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Hết năm 2020 có 165/181 xã đạt tiêu chí.

Nâng cao chất lượng tổ chức đảng, chính quyền trên địa bàn nông thôn

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, số cơ sở đảng hằng năm được đánh giá trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng ; phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới.

{keywords}
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với huyện Chi Lăng, Lạng Sơn về xây dựng nông thôn mới.

Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh bảo đảm về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng lên. Công tác rà soát các tiêu chuẩn chức danh, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để xây dựng kế hoạch và giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định được quan tâm và đã đạt được những kết quả nhất định .

Chất lượng các dịch vụ hành chính công cấp xã được cải thiện, đã chỉ đạo thi hành nghiêm túc Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở, thực hiện công khai, minh bạch trình tự, thủ tục hành chính, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí để Nhân dân biết thực hiện, kiểm tra, giám sát.

Công tác tiếp cận pháp luật được chú trọng, tăng cường, từ năm 2011 đến nay đã thực hiện trợ giúp pháp lý được 3.324 vụ việc. Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tích cực tuyên truyền các văn bản pháp luật trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đến với người dân với nội dung phù hợp. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thể hiện rõ vai trò là trung tâm tập hợp khối đại đoàn kết.

Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ và người dân trong tỉnh phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, dân chủ, cần cù, sáng tạo, thu hút đông đảo các lực lượng trong xã hội hưởng ứng, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay có 93/181 xã đạt tiêu chí về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Đánh giá về kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, một lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Đến hết tháng 6/2020, toàn tỉnh có 49/181 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 27,1% tính theo đơn vị hành chính mới (theo đơn vị hành chính cũ, toàn tỉnh có 61/207), hết năm 2020 có 65/181 xã (tỷ lệ 35,91%) được công nhận đạt chuẩn.

Số tiêu chí bình quân/xã đạt 11,54 tiêu chí/xã, đến hết năm 2020 đạt 12,5 tiêu chí/xã, tăng 9,93 tiêu chí/xã so với năm 2011, bình quân tăng 1 tiêu chí/xã/năm. Thành phố Lạng Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017".

Sông Yên

HTX trẻ tiên phong trồng nho sữa Hàn

Dù mới thành lập nhưng HTX dịch vụ nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao Tuấn Hà Xuân Du farm đã và đang phát triển cây trồng mới, sản xuất công nghệ cao mang thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

HTX Đông Tiến lợi nhuận từ phát triển công nghệ cao

Là HTX chuyên sử dụng cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển cây trồng công nghệ cao mang lại thu nhập mỗi năm cho HTX Đông Tiến hàng chục tỷ đồng.

Phát huy năng lực sản xuất của HTX tại Thanh Hóa

Các HTX ở Thanh Hóa luôn hỗ trợ tích cực, tạo mối liên kết, hợp tác, phát huy năng lực sản xuất của các HTX đối với thành viên, các hộ thành viên góp phần vào tăng trưởng tổng sản phẩm chung của cả tỉnh.

Huế: Sản xuất gạo hữu cơ theo chuỗi giá trị, liên kết tiêu thụ ‘xanh - sạch – an toàn’

Các hợp tác xã (HTX) ở Thừa Thiên – Huế ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa gạo hữu cơ chất lượng và thực hiện liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Từ đó, tạo ra năng suất và thu nhập ổn định cho các thành viên HTX.

Huế: Sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, giải pháp phát triển kinh tế bền vững

Nhiều hợp tác xã (HTX) ở tỉnh Thừa Thiên – Huế đang triển khai sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đạt hiệu quả kinh tế và đang thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững

Quảng Trị: Lan tỏa chuyển đổi số ở hợp tác xã, đưa drone (UAV) vào sản xuất nông nghiệp

Một số hợp tác xã ở huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã triển khai chuyển đổi số với việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp để giảm chi phí và giải quyết thiếu lao động khi vào mùa vụ…

HTX mắt xích quan trọng giải bài toán “được mùa, mất giá” cho nông dân

70% HTX chưa tham gia tiêu thụ nông sản, chưa liên kết với doanh nghiệp, chưa làm cầu nối nông dân với doanh nghiệp… khiến tiêu thụ nông sản của các HTX còn gặp khó khăn.

Hà Tĩnh: Hợp tác xã Nga Hải, đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ

Là đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đến nay Hợp tác xã Nga Hải (Hà Tĩnh) là một trong những đơn vị có sản phẩm đạt năng suất cao, chất lượng tốt, đầu ra ổn định.

Phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong trong thời kỳ mới

Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, Hà Tĩnh đề ra nhiều chương trình nhằm phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những dấu ấn rõ nét của kinh tế tập thể, hợp tác xã ở Hà Tĩnh

Nhận thấy vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, Hà Tĩnh đã chú trọng triển khai loại hình kinh tế này trên rất nhiều lĩnh vực.

Đang cập nhật dữ liệu !