Để Việt Nam trở thành quốc gia thịnh vượng, không thể bỏ qua những định hướng này

Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) Nguyễn Chí Dũng cho biết, các chuyên gia thế giới nhận định kinh tế thế giới có xu hướng giảm tốc thời gian tới, và Việt Nam vẫn có thể phát triển ổn định trước sự giảm tốc của kinh tế thế giới.

6 định hướng phát triển

Chia sẻ tại diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2019 (VRDF 2019) với chủ đề “Việt Nam: Khát vọng thịnh vượng - Ưu tiên và hành động” chiều 19/9, ông Bùi Tất Thắng, nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển đã đề cập 6 định hướng quan trọng để Việt Nam có thể trở thành quốc gia thịnh vượng.

Theo ông Thắng, đầu tiên phải nâng cao chất lượng thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, giải quyết tốt hơn quan hệ giữa Nhà nước, thị trường và xã hội. 

Các chuyên gia khuyến nghị nếu tìm ra con đường phù hợp, Việt Nam vẫn có thể phát triển ổn định trước sự giảm tốc của kinh tế thế giới.....

“Mặc dù đã trải qua gần 35 năm chuyển sang nền kinh tế thị trường với rất nhiều cải cách về thể chế và đến nay, những yếu tố và các quan hệ thị trường đã phủ khắp mọi hoạt động của nền kinh tế; nhưng chất lượng của thể chế kinh tế thị trường vẫn còn thấp và chưa đồng đều ở các ngành nghề, lĩnh vực; chưa đồng bộ, đầy đủ để bảo đảm thị trường vận hành thông suốt theo nguyên tắc thị trường”, ông Thắng nói.

Bên cạnh đó, thị trường chưa thực sự là cơ sở, căn cứ để huy động và phân bổ các nguồn lực phát triển. Chất lượng của một số văn bản pháp lý chưa cao, chưa đủ rõ ràng, minh bạch và còn chồng chéo. Việc thực thi pháp luật còn nhiều vướng mắc khiến cho môi trường đầu tư kinh doanh chưa thực sự thông thoáng, an toàn, lành mạnh và nhất quán…

“Vì vậy, nhiệm vụ đặt ra trước mắt là phải nhanh chóng hoàn tất quá trình chuyển đổi sang kinh tế thị trường hiện đại, hội nhập theo thông lệ quốc tế. Nhiệm vụ này là tiếp tục thực hiện một trong ba đột phá chiến lược ‘hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa’ được nêu trong Chiến lược Phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020 nhưng không phải trọng tâm chỉ đạo là tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng và cải cách hành chính, mà còn phải bao quát một phạm vi rộng hơn, với trọng tâm chính xây dựng bộ máy nhà nước có cấu trúc và phương thức hoạt động phù hợp, hiệu lực và hiệu quả theo tinh thần Nhà nước pháp quyền, kiến tạo phát triển, cung cấp dịch vụ công đầy đủ, kịp thời cho người dân và doanh nghiệp”, ông Thắng nhấn mạnh.

Định hướng thứ hai là tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu lại nền kinh tế một cách thực chất để nhanh chóng định hình mô hình tăng trưởng kinh tế mới.

Ông Thắng cho rằng, thời gian qua, tái cơ cấu, đổi mới mô hình tăng trưởng đã làm được nhiều việc và đạt được nhiều kết quả tốt, nhưng việc ‘gắn với đổi mới mô hình tăng trưởng’ thì chưa thực sự rõ nét. Một mô hình tăng trưởng mới dựa trên tăng năng suất lao động, trình độ công nghệ - kỹ thuật sản xuất cao chưa được hình thành.

Thứ ba, phát triển mạnh mẽ khoa học - công nghệ và đổi mới sáng tạo làm động lực chủ yếu của mô hình tăng trưởng kinh tế mới. 

Thứ tư, phát triển mạnh mạng lưới kết cấu hạ tầng và hệ thống đô thị. Đây chính là một trong ba nội dung của đột phá chiến lược thời kỳ 2011 - 2020. 

Thực hiện đột phá này, hệ thống kết cấu hạ tầng của Việt Nam đã từng bước được cải thiện. Tính chung trong khoảng 10 năm qua, đã hoàn thành và đưa vào khai thác, sử dụng gần 970 km đường cao tốc, 5.760 km quốc lộ. Các tuyến cao tốc Hà Nội - Hải Phòng, Hà Nội - Lào Cai, Thành phố Hồ Chí Minh - Long Thành - Dầu Giây, Đà Nẵng - Quảng Ngãi...; các cầu đường bộ lớn, các cảng hàng không và cảng biển quan trọng được xây mới, nâng cấp, mở rộng…

Tuy vậy, hệ thống kết cấu hạ tầng vẫn chưa theo kịp nhu cầu phát triển kinh tế và đời sống. Tính đồng bộ, kết nối, nhất là đối với các loại hình giao thông chưa đồng bộ, tập trung chủ yếu vào giao thông đường bộ. Hạ tầng ứng phó với biến đổi khí hậu, công nghệ thông tin chưa hoàn chỉnh và đồng đều ở nhiều địa phương, đặc biệt là vùng núi cao. Hạ tầng đô thị không theo kịp sự gia tăng dân số và tốc độ đô thị hóa, một số công trình chất lượng kém và không tuân thủ nghiêm theo quy hoạch. 

Vì vậy, theo nguyên Viện trưởng Viện Chiến lược phát triển, bên cạnh việc đẩy mạnh tiếp tục thực hiện các nội dung đã được xác định của đột phá phát triển kết cấu hạ tầng “tập trung vào hệ thống giao thông và hạ tầng đô thị lớn”, tới đây cần ưu tiên hoàn thành dứt điểm các công trình đang xây dựng như đường bộ cao tốc Bắc - Nam phía Đông, đẩy nhanh tiến độ xây dựng các tuyến đường sắt đô thị tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh (trước năm 2025); khởi công xây dựng và đưa vào sử dụng hai công trình lớn: cảng hàng không quốc tế Long Thành và giai đoạn 1 đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam…

Đồng thời, xây dựng hạ tầng số và hệ thống cơ sở dữ liệu quốc gia, phát triển mạnh hệ thống đô thị theo hướng hoàn thiện và nâng cấp chất lượng các đô thị, tăng cường tính liên kết và lan tỏa của đô thị, làm cho các đô thị trở thành động lực mạnh để phát triển kinh tế -  xã hội của các vùng…

Định hướng thứ năm, theo ông Thắng, là tập trung phát triển con người và văn hóa - xã hội.

Dẫn báo cáo của Ủy ban Môi trường và phát triển thế giới về “Sự thịnh vượng bền vững về kinh tế được tạo ra không phải dựa trên “vay” tài sản (tài nguyên) của các thế hệ tương lai, mà là “có thể đáp ứng được những nhu cầu hiện tại mà không ảnh hưởng, tổn hại đến những khả năng đáp ứng nhu cầu của các thế hệ tương lai...”, ông Thắng muốn nói đến định hướng thứ sáu là vấn đề bảo vệ tốt môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên và ứng phó với biến đổi khí hậu. 

Việt Nam vẫn có thể phát triển ổn định trước sự giảm tốc của kinh tế thế giới

Phát biểu trao đổi tại diễn đàn, chuyên gia kinh tế Cấn Văn Lực cho rằng, cần đánh giá kỹ lưỡng kết quả phát triển kinh tế xã hội 10 năm qua ra sao, bao trùm đến đâu, còn điểm nghẽn gì để tập trung khắc phục trong thời gian tới.

Đối với giai đoạn 2021-2030, ông Lực cho rằng cần làm ra mối quan hệ giữa ba yếu tố: phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo, bao trùm, bởi chúng ta thường lúng túng xác định các tiêu chí này.

Hiện có nhiều tiêu chí về phát triển bền vững như trong Quyết định 622/QĐ-TTg của Thủ tướng ban hành năm 2017 hay chiến lược phát triển bền vững năm 2030… Do vậy, sắp tới cần xây dựng những tiêu chí tinh gọn, đắt hơn.

Về giải pháp cho thời gian tới, ông Lực cho rằng chúng ta dường như chưa rõ chọn đâu là đột phá trong giai đoạn tới, phải chăng vẫn là 3 đột phá được xác định năm 2011.

Giải đáp các kiến nghị đề xuất, Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Nguyễn Chí Dũng cho rằng, chúng ta đã thực hiện đánh giá rất kỹ, “công phu” trên tất cả mọi mặt phát triển kinh tế xã hội 10 năm qua, trong đó lưu ý đánh giá phát triển bền vững, bao trùm…

“Quan điểm của Tổ biên tập là nền kinh tế Việt Nam đang ổn định tốt, nên chúng ta cần tiếp tục mục tiêu duy trì phát triển ổn định, nhưng vẫn hướng đến tăng trưởng cao hơn mà vẫn bền vững. Làm thế nào để vượt qua bẫy thu nhập trung bình, thu hẹp khoảng cách phát triển với các nước… trở thành những bài toán cần giải quyết. Do đó, đòi hỏi phải có cách tiếp cận mới, để đi nhanh hơn, bền vững hơn”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng nói.

Cũng theo Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng, các chuyên gia thế giới nhận định kinh tế thế giới có xu hướng giảm tốc thời gian tới, đây là xu hướng không thể đảo ngược. Các chuyên gia khuyến nghị nếu tìm ra con đường phù hợp, Việt Nam vẫn có thể phát triển ổn định trước sự giảm tốc của kinh tế thế giới.

Về giải pháp đột phá, Bộ trưởng cho biết, Việt Nam đang thực hiện 3 đột phá: phát triển hạ tầng, thể chế, nguồn nhân lực chất lượng cao. Trong 10 năm tới, 3 đột phá này vẫn còn nguyên giá trị. Việt Nam vẫn tiếp tục thực hiện 3 đột phá này hiệu quả hơn nữa.

“Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đề xuất 2 nội dung trọng tâm mới: đổi mới sáng tạo và phát huy được giá trị văn hóa và con người Việt Nam - đây là nguồn lực mềm to lớn và nếu được khơi dậy và tạo môi trường phát triển thì sẽ tạo sức mạnh phát triển vô giá”, Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng cho hay.

Minh Thư
Từ khóa: Việt Nam khát vọng thịnh vượng diễn đàn Cải cách và Phát triển Việt Nam 2019 Bộ trưởng Nguyễn Chí Dũng

Đánh thuế sở hữu 'căn nhà thứ 2', giá nhà ở thành phố Kyoto đang tăng cao

Thành phố Kyoto sẽ tăng thuế với những ngôi nhà không có người ở nhằm thúc đẩy chủ nhà bán bớt hoặc cho thuê.

Shophouse Imperia Grand Plaza Đức Hoà “khuấy đảo” thị trường BĐS phía Nam

Trong bối cảnh “đói cung”, thị trường bất động sản phía Nam chứng kiến sự khuynh đảo của một số dự án mới. Điển hình tại Long An, Imperia Grand Plaza Đức Hoà đang trở thành tâm điểm với chính sách đòn bẩy tài chính ưu việt.

Chủ tịch quận Cầu Giấy: 'Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ'

Tại Hội nghị gặp mặt, biểu dương các doanh nghiệp, doanh nhân tiêu biểu trên địa bàn quận Cầu Giấy diễn ra sáng 6/10, ông Bùi Tuấn Anh – Chủ tịch quận Cầu Giấy, Hà Nội cho biết: 'Lấy người dân và doanh nghiệp làm trung tâm phục vụ'.

Giá bất động sản hiện mới chỉ 'cắt lãi', chưa phải ‘cắt lỗ’

Giá bất động sản từ năm 2020 đến 2021 tăng ít nhất 50%. Nếu nhà đầu tư mua ở thời điểm năm 2021 vẫn có lời. Do đó, nói “cắt lỗ” cũng không đúng mà chỉ là đang cắt trên lãi; chưa cắt vào gốc.

Hà Nội sẽ thu hồi 7 ô đất bỏ hoang để xây trường học

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh giao Sở TN&MT chủ trì, phối hợp với các sở, ngành làm việc với Tổng Công ty HUD để bàn giao dứt điểm các ô đất xây trường về quận quản lý, đầu tư trong năm 2022.

Cận cảnh bến xe khách Nam Đà Nẵng bị ngân hàng rao bán Icon

Gần 10 năm hoạt động không hiệu quả, gần như bỏ hoang, đến nay bến xe khách liên tỉnh phía Nam Đà Nẵng của Công ty Đức Long Gia Lai bị ngân hàng VietinBank rao bán để thu hồi nợ.

Đề xuất giá điện sinh hoạt mới, cao nhất 3.356 đồng/kWh

Bộ Công Thương đề xuất 2 phương án biểu giá điện sinh hoạt 5 bậc và 4 bậc. Mức giá điện ở bậc thấp nhất là 1.678 đồng và cao nhất 3.356 đồng/kWh.

Nhu cầu sở hữu bất động sản nước ngoài của người Nga tiếp tục tăng vọt

Theo một nghiên cứu của Tranio (một nhà môi giới bất động sản quốc tế), nhu cầu bất động sản ở nước ngoài của người Nga tăng 84% trong quý 3/2022 so với cùng kỳ năm 2021, nhu cầu đạt đỉnh vào cuối tháng 9.

Không đảm bảo phòng chữa cháy nhiều chung cư, tòa nhà ở Hà Nội bị đình chỉ hoạt động

Chung cư 91 Nguyễn Chí Thanh, chung cư 102 Trường Chinh, 196 Thái Thịnh… là một trong số nhiều tòa chung cư tại Hà Nội bị tạm đình chỉ, đình chỉ hoạt động vì không đảm bảo phòng cháy chữa cháy.

Khách vay tiền mua nhà “thấp thỏm” chờ cuộc gọi từ nhân viên ngân hàng

Nhiều khách hàng vay tiền mua nhà với lãi suất thả nổi cộng biên độ đang thấp thỏm với sóng tăng lãi suất từ ngân hàng, trong khi các chủ đầu tư cũng e ngại vỡ kế hoạch khi quý cuối năm vốn được kỳ vọng là “cao điểm thanh khoản” mua nhà an cư.