Đan Phượng (Hà Nội): 100% xã trong huyện có đường truyền internet

Sáng 26/11, huyện Đan Phượng tổ chức Lễ phát động phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020. Sau 4 năm thực hiện chương trình, kết quả thực hiện 19 tiêu chí huyện NTM đã đạt được những thành công đáng mong đợi. Năm 2015, huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới với 100% các xã trên địa bàn huyện có điểm bưu điện văn hóa xã, 100% xã trong huyện có đường truyền internet.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Ngô Thị Thanh Hằng, Ủy viên BCH Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Trưởng ban chỉ đạo Chương trình 02-CTr/TU Thành ủy; Vũ Hồng Khanh, Chủ tịch UB MTTQ Thành phố; Nguyễn Văn Sửu, Phó Chủ tịch UBND Thành phố

Đan Phượng (Hà Nội): 100% xã trong huyện có đường truyền internet - ảnh 1

Các đơn vị ký giao ước thi đua

Hưởng ứng phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2010 - 2015 do Trung ương và thành phố Hà Nội phát động, trong 5 năm qua, phong trào thi đua của huyện Đan Phượng đã phát triển sâu rộng, được sự hưởng ứng tích cực của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân tham gia.

Trước khi triển khai Chương trình 02-CTr/TU của Thành ủy về “Phát triển nông nghiệp, xây dựng NTM, từng bước nâng cao đời sống nông dân giai đoạn 2012 - 2015”, Đan Phượng là huyện có nền sản xuất nông nghiệp manh mún, vốn đầu tư còn hạn chế. Quá trình đô thị hóa ở huyện diễn ra nhanh và mạnh đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi nhưng cũng gặp không ít khó khăn. Trước tình hình đó, huyện ủy, UBND huyện đã thường xuyên kiểm tra, đôn đốc, và tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong xây dựng NTM. Chủ động vận dụng chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước một cách sáng tạo, sát thực tiễn, hiệu quả. Huyện đã vận dụng linh hoạt, sáng tạo cơ chế, chính sách của Trung ương, Thành phố trong xây dựng NTM.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao, trực tiếp, thường xuyên, kịp thời của Huyện ủy, UBND huyện, sau 4 năm thực hiện chương trình, kết quả thực hiện 19 tiêu chí huyện NTM đã đạt được những thành công đáng mong đợi. Cơ sở hạ tầng được đầu tư đồng bộ, hệ thống giao thông nội đồng hoàn thành đã tạo tiền đề vững chắc cho việc quy hoạch lại sản xuất, phát triển các loại cây trồng, vật nuôi có hiệu quả kinh tế cao. Đến nay, toàn huyện đã chuyển đổi được trên 700ha đất lúa sang cây trồng có giá trị kinh tế cao như hoa, cây ăn quả… nâng giá trị canh tác nông nghiệp hiện nay đạt từ 160 - 250 triệu đồng/ha. Cùng với đó, huyện tập trung phát triển các trung tâm thương mại, dịch vụ, cụm công nghiệp để nâng cao thu nhập cho người dân. Toàn huyện hiện có 6 cụm công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và trên 500 doanh nghiệp vừa và nhỏ, thu hút khoảng 6.200 lao động.

Cơ sở vật chất, trang thiết bị trường học được đầu tư theo hướng kiên cố hóa, chuẩn hóa và từng bước hiện đại hóa đáp ứng tốt yêu cầu giảng dạy và học tập. Toàn huyện có 38/55 trường học các cấp (mầm non, tiểu học, THPT, THCS) có cơ sở vật chất đạt chuẩn. Tỷ lệ học sinh có học lực khá, giỏi và học sinh tốt nghiệp THCS, THPT được nâng cao, hàng năm duy trì tỷ lệ vượt chỉ tiêu đề ra. Tỷ lệ lao động qua đào tạo trên địa bàn huyện từ 35% (năm 2010) lên 61% vào năm 2014… An sinh xã hội được đảm bảo, đời sống vật chất và tinh thần từng bước được nâng cao. Thu nhập bình quân trên đầu người năm 2014 đạt 26,5 triệu đồng/người/năm (tăng hơn 12 triệu đồng so với năm 2010). Tỉ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 2,2%. Toàn huyện có 45 làng, 13 thôn, có 21 cụm dân cư đạt danh hiệu văn hóa; có 89% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa, đạt và vượt chỉ tiêu thành phố (4%). Duy trì thường xuyên công tác vệ sinh môi trường, tỷ lệ thu gom rác thải sinh hoạt trong ngày đạt 98%...

Kết quả, năm 2015, huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới.

Để phong trào tiếp tục đạt kết quả, duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020, UBND huyện đã triển khai kế hoạch tổ chức thực hiện phong trào thi đua “Toàn dân chung sức xây dựng nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn huyện với một số nội dung trọng tâm như: tiếp tục đẩy mạnh phát triển sản xuất gắn với bảo vệ môi trường, chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng tăng tỷ trọng công nghiệp xây dựng, thương mại dịch vụ, giảm tỷ trọng nông nghiệp.

Thực hiện nếp sống văn minh, xây dựng gia đình văn hóa gắn với thực hiện xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh. Xây dựng thôn, làng đạt danh hiệu văn hóa, xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới. Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia, đẩy mạnh công tác xã hội hóa giáo dục - đào tạo và dạy nghề; khuyến khích mạnh mẽ các doanh nghiệp tham gia đào tạo nghề gắn với tiếp nhận, sử dụng lao động. Duy trì xã đạt chuẩn quốc gia về y tế, nâng cao tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế. Tham gia các hoạt động xây dựng cảnh quan môi trường sáng - xanh - sạch - đẹp, an toàn. Xây dựng Đảng bộ, chính quyền huyện, xã đạt tiêu chuẩn trong sạch - vững mạnh. Xây dựng xã đạt chuẩn an toàn về an ninh, trật tự xã hội và đảm bảo bình yên, không có khiếu kiện đông người kéo dài, không để xảy ra trọng án, tội phạm và tệ nạn xã hội được kiềm chế giảm liên tục so với các năm trước…

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng nhấn mạnh: Vấn đề nông nghiệp, nông dân và nông thôn được Đảng, Nhà nước xác định có một vị trí, tầm quan trọng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; là cơ sở và nền tảng quan trọng để phát triển kinh tế - xã hội bền vững, bảo đảm ổn định chính trị, an ninh quốc phòng, giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc. Xây dựng nông thôn mới không chỉ là chủ trương lớn của Đảng, Nhà nước mà thực sự là niềm mong mỏi của hầu hết người dân nông thôn.

Đối với huyện Đan Phượng, tuy đã nằm trong tốp đầu tiên của cả nước về xây dựng nông thôn mới, tuy nhiên đây chỉ là kết quả bước đầu. Việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới, chất lượng đời sống vật chất và tinh thần của người dân là mục tiêu xuyên suốt. Vì vậy, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Ngô Thị Thanh Hằng đề nghi các cấp ủy đảng, chính quyền, các tổ chức chính trị - xã hội tăng cường tuyên truyền bằng nhiều hình thức để người dân hiểu rõ việc duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt được là sự nghiệp của toàn dân, là trách nhiệm và quyền lợi của mỗi người dân nông thôn, là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị, trong đó Nhà nước đóng vai trò hỗ trợ, mỗi người dân phải là chủ thể, mỗi gia đình phải đi đầu trong tham gia xây dựng nông thôn mới; không trông chờ, ỷ lại vào sự đầu tư của Nhà nước.

Tập trung chỉ đạo chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi theo quy hoạch, phát triển các mô hình sản xuất nông nghiệp tập trung, quy mô lớn, công nghệ sạch có năng suất, chất lượng, giá trị kinh tế cao đặc biệt là xây dựng các mô hình nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nhằm nâng cao giá trị sản xuất nông nghiệp, phát triển kinh tế gia đình, vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

Tiếp tục huy động toàn bộ hệ thống chính trị, các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn, hoàn thiện các công trình phúc lợi của địa phương, góp phần hiện đại hóa nông thôn. Có các biện pháp thiết thực để giữ gìn môi trường sống xanh, sạch đẹp trong các khu dân cư nông thôn. Vận động các hộ gia đình cải tạo nhà cửa, vườn ao, chuồng trại, nhà vệ sinh; tích cực trồng cây, thu gom rác thải, sử dụng nguồn nước hợp vệ sinh, bảo vệ môi trường.

Mỗi người dân, mỗi hộ gia đình cần gương mẫu thực hiện phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, bài trừ mê tín, dị đoan và các hủ tục lạc hậu; thực hiện nếp sống văn minh, tiết kiệm trong việc cưới, việc tang; phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội; đẩy mạnh khai thác các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao trong thanh thiếu nhi và các tầng lớp nhân dân. Bảo tồn và phát triển các loại hình văn hóa, văn nghệ cổ truyền… góp phần nâng cao đời sống tinh thần cho nhân dân, tạo mối đoàn kết, xây dựng tình làng, nghĩa xóm…

Tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng, chất lượng sinh hoạt chi bộ nông thôn. Phát huy dân chủ, vai trò giám sát, phản biện của MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội trong thực hiện nhiệm vụ chính trị ở cơ sở. 

N. Huyền

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !