Cả nước có khoảng 99,91% doanh nghiệp và trên 83.000 hộ/cá nhân kinh doanh có tài khoản khai thuế điện tử

Tổng cục Thuế cho biết, tính đến nay khoảng 99,91% doanh nghiệp và trên 83.000 hộ, cá nhân kinh doanh đã có tài khoản khai thuế điện tử. 
Cả nước có khoảng 99,91% doanh nghiệp và trên 83.000 hộ/cá nhân kinh doanh có tài khoản khai thuế điện tử
Ảnh minh họa

Thông tin từ Tổng cục Thuế, trong ngày 26/4, cơ quan thuế cả nước đã tiếp nhận trên 5.300 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất, trong đó doanh nghiệp, tổ chức là 5.315, cá nhân là 38. Như vậy số liệu lũy kế tính đến hết ngày 26/4, cả nước có tổng cộng trên 46.500 đề nghị gia hạn nộp thuế và tiền thuê đất được gửi đến cơ quan thuế, trong đó, số doanh nghiệp, tổ chức đề nghị gia hạn là 46.163, số cá nhân đề nghị gia hạn là 391.

Tổng số tiền thuế và tiền thuê đất gia hạn lũy kế tính đến ngày 26/4 là 7.374,1 tỷ đồng, trong đó gia hạn đối với tổ chức, doanh nghiệp là 7.367 tỷ đồng (bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng là 1.432 tỷ đồng, tiền thuế thu nhập doanh nghiệp là 4.977 tỷ đồng, tiền thuê đất là 958 tỷ đồng), gia hạn đối với cá nhân là 7,1 tỷ đồng (bao gồm tiền thuế giá trị gia tăng và tiền thuế thu nhập cá nhân).

Nghị định số 41/2020/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế và tiền thuê đất đã được Chính phủ ban hành, có hiệu lực từ ngày 8/4/2020 nhằm hỗ trợ tổ chức, doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân kinh doanh bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19.

Nhằm đảm bảo giãn cách xã hội, Tổng cục Thuế đã phải triển khai gấp các giải pháp công nghệ thông tin, để đảm bảo hỗ trợ người nộp thuế gửi đề nghị gia hạn một cách nhanh chóng, thuận tiện. Tổng cục Thuế đã nâng cấp các ứng dụng thuế điện tử như: ứng dụng eTax phiên bản 1.7.9, ứng dụng iCaNhan phiên bản 1.1.8 và ứng dụng hỗ trợ kê khai phiên bản 4.3.8 để hỗ trợ người nộp thuế lập và gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất bằng phương thức điện tử.

 

Bên cạnh đó, Tổng cục Thuế cũng đang gấp rút hoàn thành việc kết nối để đưa việc gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất  lên cổng dịch vụ công quốc gia, dự kiến hoàn thành vào tuần cuối tháng 4/2020.

Tính đến nay khoảng 99,91% doanh nghiệp và trên 83.000 hộ/cá nhân kinh doanh đã có tài khoản khai thuế điện tử. Những đối tượng này sẽ thực hiện gửi giấy đề nghị gia hạn nộp thuế, nộp tiền thuê đất trên cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế một cách rất dễ dàng.

Đối với người nộp thuế là hộ gia đình, cá nhân chưa có tài khoản giao dịch điện tử về thuế, người nộp thuế có thể đăng ký tài khoản trên cổng dịch vụ công quốc gia và gửi giấy đề nghị gia hạn qua cổng dịch vụ công quốc gia sau khi việc kết nối triển khai hoàn thành.

Trường hợp người nộp thuế không thể thực hiện gửi hồ sơ điện tử thì cơ quan thuế sẽ tiếp nhận giấy đề nghị gia hạn của người nộp thuế qua đường bưu điện, hoặc tiếp nhận trực tiếp tại trụ sở cơ quan thuế theo quy trình tiếp nhận hồ sơ thuế hiện hành.

 
List comment