Lạng Sơn chú trọng giữ vững an ninh, trật tự xã hội trong xây dựng nông thôn mới

Theo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn, thời gian qua tỉnh luôn chú trọng thực hiện tốt nhóm tiêu chí về xây dựng hệ thống tổ chức chính trị xã hội vững mạnh và đảm bảo an ninh, trật tự xã hội.

An ninh và trật tự an toàn xã hội nông thôn

Với vị trí địa lý là một tỉnh có đường biên giới dài với Trung Quốc, trong quá trình thực hiện 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới, tỉnh Lạng Sơn đặc biệt chú ý tới vấn đề giữ vững an ninh, trật tự xã hội. Theo đó, công tác sẵn sàng chiến đấu được nâng lên, các lực lượng quân sự, Bộ đội Biên phòng, Công an hằng năm được xây dựng đầy đủ, chất lượng và tổ chức diễn tập các phương án chiến đấu phòng thủ khu vực tỉnh, huyện đạt kết quả tốt; duy trì thực hiện nền nếp quy chế phối hợp giữa 3 lực lượng trong thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội.

Lạng Sơn chú trọng giữ vững an ninh, trật tự xã hội trong xây dựng nông thôn mới
Các lãnh đạo tỉnh Lạng Sơn kiểm tra đánh giá về tình hình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn.

Công tác quốc phòng, an ninh và trật tự xã hội nông thôn được chỉ đạo thực hiện, gắn với xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận an ninh nhân dân. Công tác tuyển quân hằng năm đạt 100% chỉ tiêu được giao.

Lực lượng dân quân tự vệ được xây dựng theo hướng “vững mạnh, rộng khắp”, hằng năm được rà soát, điều chỉnh, bổ sung lực lượng phù hợp với điều kiện thực tế từng cơ sở. Đội ngũ dân quân tự vệ thường xuyên được củng cố, kiện toàn, phát huy tốt vai trò tham mưu, triển khai có hiệu quả công tác dân quân tự vệ và các chỉ tiêu về quốc phòng địa phương trên địa bàn tỉnh.

An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm; phong trào “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” được chú trọng, thường xuyên đổi mới công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật, vận động Nhân dân thực hiện tốt quy ước, hương ước của thôn bản khu dân cư; lực lượng nòng cốt bảo đảm an ninh trật tự ở cơ sở được quan tâm củng cố, kiện toàn và hoạt động có hiệu quả.

Công tác quản lý về an ninh trật tự, công tác đấu tranh với các loại tội phạm, tệ nạn xã hội được tăng cường, góp phần kiềm chế và làm giảm các loại tội phạm; hoạt động hòa giải ở cơ sở được quan tâm, các vụ việc mâu thuẫn, tranh chấp trong nội bộ Nhân dân được giải quyết kịp thời không để hình thành “điểm nóng” về an ninh, trật tự. Hết năm 2020 có 165/181 xã đạt tiêu chí.

Nâng cao chất lượng tổ chức đảng, chính quyền trên địa bàn nông thôn

Công tác xây dựng, củng cố tổ chức cơ sở Đảng trong sạch, vững mạnh thường xuyên được quan tâm chỉ đạo, số cơ sở đảng hằng năm được đánh giá trong sạch, vững mạnh và hoàn thành tốt nhiệm vụ tăng ; phát huy vai trò của tổ chức Đảng, chính quyền, đoàn thể chính trị - xã hội trong xây dựng nông thôn mới.

 
Lạng Sơn chú trọng giữ vững an ninh, trật tự xã hội trong xây dựng nông thôn mới
Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thăm và làm việc với huyện Chi Lăng, Lạng Sơn về xây dựng nông thôn mới.

Đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh bảo đảm về số lượng, chất lượng ngày càng được nâng lên. Công tác rà soát các tiêu chuẩn chức danh, trình độ chuyên môn của đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã để xây dựng kế hoạch và giải pháp đào tạo, bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, công chức cấp xã đạt chuẩn theo quy định được quan tâm và đã đạt được những kết quả nhất định .

Chất lượng các dịch vụ hành chính công cấp xã được cải thiện, đã chỉ đạo thi hành nghiêm túc Pháp lệnh Dân chủ ở cơ sở, thực hiện công khai, minh bạch trình tự, thủ tục hành chính, thời hạn giải quyết, phí, lệ phí để Nhân dân biết thực hiện, kiểm tra, giám sát.

Công tác tiếp cận pháp luật được chú trọng, tăng cường, từ năm 2011 đến nay đã thực hiện trợ giúp pháp lý được 3.324 vụ việc. Hội đồng phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh đã tích cực tuyên truyền các văn bản pháp luật trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội đến với người dân với nội dung phù hợp. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tích cực đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, thể hiện rõ vai trò là trung tâm tập hợp khối đại đoàn kết.

Tổ chức tuyên truyền, vận động cán bộ và người dân trong tỉnh phát huy tinh thần yêu nước, truyền thống đoàn kết, dân chủ, cần cù, sáng tạo, thu hút đông đảo các lực lượng trong xã hội hưởng ứng, tích cực tham gia các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước, nổi bật là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” nay là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, gắn với 19 tiêu chí xây dựng nông thôn mới. Đến nay có 93/181 xã đạt tiêu chí về hệ thống chính trị và tiếp cận pháp luật.

Đánh giá về kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia về nông thôn mới, một lãnh đạo Văn phòng Điều phối Chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Lạng Sơn cho biết: “Đến hết tháng 6/2020, toàn tỉnh có 49/181 xã đạt chuẩn nông thôn mới, chiếm tỷ lệ 27,1% tính theo đơn vị hành chính mới (theo đơn vị hành chính cũ, toàn tỉnh có 61/207), hết năm 2020 có 65/181 xã (tỷ lệ 35,91%) được công nhận đạt chuẩn.

Số tiêu chí bình quân/xã đạt 11,54 tiêu chí/xã, đến hết năm 2020 đạt 12,5 tiêu chí/xã, tăng 9,93 tiêu chí/xã so với năm 2011, bình quân tăng 1 tiêu chí/xã/năm. Thành phố Lạng Sơn được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017".

Sông Yên

 
List comment
 
 
Nghệ An: Huyện Nghi Lộc đạt chuẩn Nông thôn mới
icon

Ngày 18/11, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Phạm Bình Minh vừa ký Quyết định 1940/QĐ-TTg công nhận huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An đạt chuẩn nông thôn mới (NTM) năm 2020.

 
 
Xã Dực Yên (Quảng Ninh) đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
icon

Ngày 27/10/2021, xã Dực Yên huyện Đầm Hà, tỉnh Quảng NInh tổ chức Lễ công bố Quyết định công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 
 
Xã khó khăn ở tỉnh Cao Bằng nỗ lực cán đích nông thôn mới
icon

Đàm Thủy là xã biên giới của huyện Trùng Khánh, tỉnh Cao Bằng có đường biên dài 17,5 km. Xã có 10 xóm, 1.259 hộ với 4 dân tộc: Tày, Nùng, Kinh, Dao cùng sinh sống.

 
 
Cà Mau: Phấn đấu có 5 sản phẩm OCOP 5 sao
icon

Trong giai đoạn 2021 - 2025, tỉnh Cà Mau đưa ra mục tiêu phấn đấu có ít nhất 5 sản phẩm đạt 5 sao và 90 sản phẩm đạt 3-4 sao.

 
 
Mường Khương: Cây chè giúp nông thôn đổi mới
icon

Đã từ lâu, chè là cây trồng chủ lực trong phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, tạo việc làm thường xuyên cho lao động nông thôn, huyện Mường Khương, tỉnh Lào Cai.

 
 
Chi Lăng - Lạng Sơn: 'Ngày chủ nhật đỏ' chung sức xây dựng nông thôn mới
icon

Phong trào “Ngày chủ nhật đỏ chung sức xây dựng NTM” được UBND huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn phát động từ cuối tháng 8/2021 nhằm nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, cùng sự đồng thuận của người dân trong xây dựng nông thôn mới (NTM).

 
Chú trọng tuyên truyền về khởi nghiệp sáng tạo cho nông dân
icon

Hoạt động hỗ trợ nông dân khởi nghiệp của các cấp Hội Nông dân Việt Nam thời gian qua chưa tạo thành phong trào, vì vậy, hỗ trợ nông dân khởi nghiệp sáng tạo trong giai đoạn mới là điều cần thiết.

 
Lai Châu thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp
icon

Tỉnh Lai Châu vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ đưa hộ sản xuất nông nghiệp (SXNN) lên sàn thương mại điện tử (TMĐT), thúc đẩy phát triển kinh tế số nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh.

 
Thanh niên nông thôn đoàn kết sáng tạo xây dựng đời sống mới
icon

Hưởng ứng phong trào “Đoàn kết sáng tạo”, Đoàn thanh niên các cấp trong thanh niên nông thôn đã chú trọng triển khai các giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh, tiếp cận các mô hình, kỹ thuật mới trong canh tác nông nghiệp.

 
Đẩy mạnh kết nối chuỗi giá trị nông sản Việt bằng hình thức online
icon

Agroviet online 2021 hứa hẹn sẽ góp phần vào thành công chung của bước chuyển đổi số ngành Nông nghiệp trong năm 2021.