Các đoàn thể Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới

Trong năm 2021, UBND tỉnh Nghệ An đã tặng Bằng khen cho 140 tập thể và 140 cá nhân đã có những đóng góp tích cực trong phong trào thực hiện xây dựng Nông thôn mới (NTM).

Năm 2021, phong trào thi đua “Nghệ An chung sức xây dựng nông thôn mới” vẫn tiếp tục được phát huy và có hiệu quả thiết thực, đặc biệt là huy động nguồn lực xã hội hóa trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn.

Các sở, ban, ngành tích cực chỉ đạo, hướng dẫn và lồng ghép các nội dung thực hiện đối với lĩnh vực ngành phụ trách trong chương trình xây dựng NTM. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức hội thành viên đã chủ động phát động và thực hiện các phong trào gắn với xây dựng NTM trên toàn tỉnh; cộng đồng người dân tích cực tham gia đóng góp ngày công, hiến đất, tiền của, trí tuệ… trong thực hiện chương trình.

{keywords}
Bức tranh Nông thôn mới ở Nghệ An ngày một khởi sắc.

Cụ thể, Hội Liên hiệp Phụ nữ đã đẩy mạnh phong trào thi đua cuộc vận động “Xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch gắn với xây dựng nông thôn mới”. Hội nông dân đẩy mạnh phong trào “Nông dân thi đua sản xuất giỏi”, thực hiện vườn chuẩn NTM; tổ chức nhiều hoạt động trợ giúp cho hội viên nông dân để có điều kiện vươn lên phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập; phối hợp với các đơn vị tập huấn, chuyển giao khoa học kỹ thuật, tham quan học tập kinh nghiệm về sản xuất.

Tỉnh đoàn với phong trào “Tuổi trẻ Nghệ An chung tay xây dựng nông thôn mới” và các hoạt động như “Thắp sáng đường quê”, “ Ngày chủ nhật xanh”; “Tham gia phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập cho thanh niên”; “Xây dựng đời sống văn hóa ở nông thôn”; “Xung kích giữ gìn an ninh trật tự địa bàn nông thôn”; “Xóa nhà dột nát, hỗ trợ hộ nghèo”.

Hội Cựu chiến binh tỉnh phát động phong trào thi đua “Cựu chiến binh gương mẫu”, gắn với thực hiện trong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư, tích cực thực hiện chương trình mỗi cơ sở Hội ít nhất tham gia một công trình, phần việc Cựu chiến binh đảm nhận, mỗi hội viên có việc làm thiết thực thực hiện các tiêu chí xây dựng NTM với phương châm “Cựu chiến binh gương mẫu, hiến kế, hiến công, hiến đất làm đường xây dựng NTM”…

Có thể thấy, phong trào “Nghệ An chung sức xây dựng Nông thôn mới” trong năm 2021 tiếp tục phát huy có hiệu quả thiết thực, đóng góp nguồn lực tích cực trong chương trình thực hiện xây dựng NTM trên địa bàn tỉnh. Toàn tỉnh đã có 140 tập thể và 140 cá nhân được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen trong phong trào thực hiện xây dựng NTM.

Việt Hòa

HTX trẻ tiên phong trồng nho sữa Hàn

Dù mới thành lập nhưng HTX dịch vụ nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao Tuấn Hà Xuân Du farm đã và đang phát triển cây trồng mới, sản xuất công nghệ cao mang thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

HTX Đông Tiến lợi nhuận từ phát triển công nghệ cao

Là HTX chuyên sử dụng cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển cây trồng công nghệ cao mang lại thu nhập mỗi năm cho HTX Đông Tiến hàng chục tỷ đồng.

Phát huy năng lực sản xuất của HTX tại Thanh Hóa

Các HTX ở Thanh Hóa luôn hỗ trợ tích cực, tạo mối liên kết, hợp tác, phát huy năng lực sản xuất của các HTX đối với thành viên, các hộ thành viên góp phần vào tăng trưởng tổng sản phẩm chung của cả tỉnh.

Huế: Sản xuất gạo hữu cơ theo chuỗi giá trị, liên kết tiêu thụ ‘xanh - sạch – an toàn’

Các hợp tác xã (HTX) ở Thừa Thiên – Huế ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa gạo hữu cơ chất lượng và thực hiện liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Từ đó, tạo ra năng suất và thu nhập ổn định cho các thành viên HTX.

Huế: Sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, giải pháp phát triển kinh tế bền vững

Nhiều hợp tác xã (HTX) ở tỉnh Thừa Thiên – Huế đang triển khai sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đạt hiệu quả kinh tế và đang thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững

Quảng Trị: Lan tỏa chuyển đổi số ở hợp tác xã, đưa drone (UAV) vào sản xuất nông nghiệp

Một số hợp tác xã ở huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã triển khai chuyển đổi số với việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp để giảm chi phí và giải quyết thiếu lao động khi vào mùa vụ…

HTX mắt xích quan trọng giải bài toán “được mùa, mất giá” cho nông dân

70% HTX chưa tham gia tiêu thụ nông sản, chưa liên kết với doanh nghiệp, chưa làm cầu nối nông dân với doanh nghiệp… khiến tiêu thụ nông sản của các HTX còn gặp khó khăn.

Hà Tĩnh: Hợp tác xã Nga Hải, đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ

Là đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đến nay Hợp tác xã Nga Hải (Hà Tĩnh) là một trong những đơn vị có sản phẩm đạt năng suất cao, chất lượng tốt, đầu ra ổn định.

Phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong trong thời kỳ mới

Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, Hà Tĩnh đề ra nhiều chương trình nhằm phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những dấu ấn rõ nét của kinh tế tập thể, hợp tác xã ở Hà Tĩnh

Nhận thấy vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, Hà Tĩnh đã chú trọng triển khai loại hình kinh tế này trên rất nhiều lĩnh vực.

Đang cập nhật dữ liệu !