Phòng, chống rửa tiền xuyên quốc gia: Bảo đảm nguyên tắc "có đi có lại", cùng có lợi

Dựa vào điểm mới này, có thể thấy rõ sự cần thiết trong việc trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin giữa Việt Nam và quốc tế rất quan trọng. Thể hiện rõ sự hợp tác chặt chẽ, có lợi cho các bên trong việc phòng, chống rửa tiền.

Trao đổi với PV Infonet về việc, bảo đảm nguyên tắc "có đi có lại" trong việc trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin giữa Việt Nam và nước ngoài, luật sư Diệp Năng Bình – Trưởng VPLS Tinh Thông Luật cho biết: “Đó là việc trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin giữa Việt Nam và nước ngoài về phòng chống rửa tiền. Luật nêu rõ, hợp tác quốc tế về quốc phòng, chống rửa tiền được thực hiện trên nguyên tắc tôn trọng, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, các bên cùng có lợi, tuân thủ quy định pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế trong đó nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam tham gia là thành viên, thoả thuận quốc tế ký kết với các nước bạn bè quốc tế.

Luật sư Diệp Năng Bình trao đổi với PV Infone về nội dung mới trong phòng chống rửa tiền.

Nguyên tắc hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền theo khoản 1 Điều 6 Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 như sau: Tôn trọng độc lập, chủ quyền và toàn vẹn lãnh thổ, an ninh quốc gia, các bên cùng lợi, tuân thủ quy định của pháp luật Việt Nam và điều ước quốc tế mà nước Việt Nam là thành viên, thỏa thuận quốc tế giữa bên ký kết Việt Nam với bên ký kết nước ngoài.

Trường hợp giữa Việt Nam và nước ngoài chưa có điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế, việc trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin trong hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền được thực hiện trên nguyên tắc có đi có lại nhưng không trái với pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật và tập quán quốc tế.

(So với hiện hành, bổ sung nguyên tắc có đi có lại trong việc trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin trong trường hợp giữa Việt Nam và nước ngoài chưa ký kết hoặc tham gia điều ước quốc tế, thỏa thuận quốc tế)

Việc này sẽ làm cho nguyên tắc trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin trong hợp tác quốc tế về phòng chống rửa tiền được cải thiện so với chính sách của luật phòng chống rửa tiền 2012. Cụ thể trường hợp giữa Việt Nam và ngước ngoài chưa có điều ước quốc tế, thoả thuận quốc tế sẽ được thực hiện trên nguyên tắc có qua có lại nhưng không trái với pháp luật Việt Nam, phù hợp với pháp luật và tập quán quốc tế”.

Từ đó, luật sư Diệp Năng Bình nêu quan điểm: “Đây là điểm mới hoàn toàn hợp lý và đúng với tình hình thực tiễn, phù hợp với chủ trương của Đảng và Nhà nước, nhằm nâng cao tinh thần hợp tác giữa Việt Nam và quốc tế đề tham khảo, cụ thể hoá các chuẩn mực quốc tế về phòng chống rửa tiền trên cơ sở điều kiện kinh tế - xã hội, đảm bảo tính khả thi và hiệu quả của các quy định về phòng chống rửa tiền.

Ảnh minh họa.

Qua đó nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng chống tội phạm rửa tiền giữa Việt Nam và quốc tế. Điểm mới này cũng cho thấy sự kiểm soát chặt chẽ và kĩ lưỡng trong việc đảm bảo công tác phòng, chống rửa tiền để phát hiện được các hành vi gian dối về thông tin, danh tính,… khi giao dịch giữa Việt Nam và quốc tế, sẽ được cơ quan có thẩm quyền hợp tác với nhau trên tinh thần tôn trọng độc lập, chủ quyền lãnh thổ thoả thuận quốc tế nhằm kiểm soát, đánh giá trên cơ sở, căn cứ của pháp luật về trình tự thủ tục để từ đó phát hiện, báo cáo ngăn chặn các hành vi sai phạm, vi phạm pháp luật nếu có dấu hiệu rửa tiền.

Dựa vào điểm mới này, có thể thấy rõ sự cần thiết trong việc trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin giữa Việt Nam và quốc tế rất quan trọng. Thể hiện rõ sự hợp tác chặt chẽ, có lợi cho các bên trong việc phòng, chống rửa tiền.

Phiên trang tụng tại một phiên tòa xét xử án rửa tiền

Việc bổ sung nguyên tắc có đi có lại trong hợp tác quốc tế về phòng, chống rửa tiền vào Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 sẽ làm cho việc trao đổi, cung cấp, chuyển giao thông tin trong hợp tác quốc tế về phòng chống rửa tiền giữa Việt Nam và quốc tế trở nên thuận lợi, có lợi cho các bên trong việc trao đổi chuyên môn cũng như nắm bắt được tình hình thực tiễn giữa Việt Nam và quốc gia khác, tạo nên một mạng lưới chặt chẽ giữa Việt Nam và quốc tế trong công cuộc phòng, chống rửa tiền.

Tiến Anh

Luật sửa đổi dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm nhân thọ rất cần thiết

Theo luật sư, Luật sửa đổi, bổ sung một số dấu hiệu đáng ngờ trong lĩnh chứng khoán, kinh doanh bảo hiểm nhân thọ… Luật đã sửa đổi theo hướng tách các dấu hiệu đáng ngờ cơ bản và dấu hiệu đáng ngờ trong từng lĩnh vực thành các điều riêng...

Luật phòng, chống rửa tiền sửa đổi bám sát với chủ trương của nhà nước

Về cơ bản luật sư tán thành và đánh giá cao Luật phòng, chống rửa tiền sửa đổi. Vì Luật phòng chống rửa tiền sửa đổi đã bám sát các chủ trương, đường lối của Đảng, Nhà nước về phòng, chống rửa tiền.

Luật phòng, chống rửa tiền quy định cụ thể, rõ ràng hơn về đối tượng khách hàng

Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 đã quy định cụ thể chi tiết về thông tin của khách hàng một cách cặn kẽ và rõ ràng. Phù hợp với thực tiễn cũng như các quy định liên quan đến cư trú, quốc tịch…

Luật Phòng chống rửa tiền năm 2022: Kiểm soát các trung gian thanh toán là cần thiết

Trong một thập kỷ vừa qua, thực tiễn đã ghi nhận rằng các hình thức thanh toán qua trung gian tại Việt Nam đã phát triển rất mạnh mẽ, tiềm ẩn khả năng rất lớn cho tội phạm thực hiện hành vi rửa tiền và khẩn thiết phải có các quy định điều chỉnh

Vì sao Luật phòng chống rửa tiền phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro?

Theo luật sư, việc phân loại khách hàng theo mức độ rủi ro sẽ giúp cho người dân nhận biết cá nhân mình đang ở mức độ rủi ro như thế nào để từ đó làm cơ sở xây dựng kế hoạch và biện pháp khắc phục rủi ro về rửa tiền…

Nỗ lực phòng, chống rửa tiền ngày càng được thúc đẩy mạnh mẽ

Những tác động tiêu cực của nạn rửa tiền không chỉ xảy đến đối với nền kinh tế quốc gia, mà còn đối với nền kinh tế toàn cầu. Đây cũng là lý do khiến nỗ lực phòng, chống rửa tiền quy mô toàn cầu ngày càng được thúc đẩy mạnh mẽ hơn bao giờ hết".

Vai trò của các tổ chức tài chính trong hoạt động PCRT động vật hoang dã

Tổ chức tài chính là một kênh phổ biến được sử dụng để rửa tiền từ các khoản thu trái phép buôn bán động vật hoang dã.

Đối tượng báo cáo về phòng, chống rửa tiền trong Luật mới

Luật Phòng chống rửa tiền (sửa đổi) bổ sung một số hoạt động có tiềm ẩn rủi ro như cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán, dịch vụ tài sản ảo, hoạt động dịch vụ trung gian kết nối người đi vay và người cho vay dựa trên nền tảng công nghệ

Luật Phòng, chống rửa tiền 2022: Giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản

Luật Phòng, chống rửa tiền 2022 bổ sung nhiều nội dung mới so với luật cũ, trong đó có sửa đổi các dấu hiệu để nhận biết giao dịch đáng ngờ trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản.

Công bố Lệnh của Chủ tịch nước về Luật Phòng, chống rửa tiền

Ngày 02/12/2022, tại Phủ Chủ tịch, Văn phòng Chủ tịch nước tổ chức họp báo công bố Lệnh của Chủ tịch nước công bố Luật Phòng, chống rửa tiền và các Luật được Quốc hội khoá XV, kỳ họp thứ 4 thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !