Nam Định: Sở TT&TT đề xuất cơ chế kiểm tra chéo về cải cách hành chính

Sở TT&TT Nam Định vừa đề xuất xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát chéo việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính giữa các cơ quan quản lý nhà nước, các địa phương trong tỉnh.

Giám đốc Sở TT&TT tỉnh Nam Định Vũ Trọng Quế vừa ký ban hành Báo cáo tình hình, kết quả thực hiện công tác cải cách hành chính quý III năm 2021.

{keywords}
Ảnh minh họa.

Theo báo cáo, thời gian qua, Sở TT&TT đã triển khai xây dựng nhiều kế hoạch liên quan đến công tác cải cách hành chính của tỉnh, của cơ quan theo nhiệm vụ được phân công. Chẳng hạn, Kế hoạch số 973 về cải cách hành chính năm 2021; Kế hoạch số 1000 về Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021; Kế hoạch số 1012 về rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021; Kế hoạch số 838 về triển khai thực hiện Đề án đổi mới việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết thủ tục hành chính lĩnh vực thông tin và truyền thông…

Sở cũng đã triển khai khá tốt công tác tổ chức chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính; công tác truyền thông, trong đó nhấn mạnh hoạt động tuyên truyền đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, điều hành của cơ quan, đơn vị nhà nước trên địa bàn tỉnh.

Đến nay, 100% thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở đã thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích và qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 4.

Trong quý III năm 2021 (từ ngày 15/6/2021 đến ngày 14/9/2021), Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở TT&TT tại Trung tâm Phục vụ hành chính công đã tiếp nhận và trả kết quả được 26 hồ sơ. 100% hồ sơ đều được giải quyết đúng thời hạn, đúng quy trình; thời gian trả kết quả giải quyết hồ sơ luôn sớm hơn 70% so với thời gian giải quyết hồ sơ theo quy định, bảo đảm giải quyết công việc nhanh chóng, thuận tiện cho cá nhân, tổ chức.

Theo Sở TT&TT, công tác cải cách hành chính tại địa phương vẫn đang còn một số khó khăn, vướng mắc như: Công tác truyền thông nhằm tạo chuyển biến nhận thức về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính còn hạn chế, chưa thực sự huy động các tổ chức, cá nhân tham gia tích cực vào công cuộc cải cách thủ tục hành chính; Người dân chưa quen với việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích, tâm lý e ngại khi tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích.

Sở TT&TT đề xuất cần xây dựng cơ chế kiểm tra, giám sát chéo việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính giữa các cơ quan quản lý nhà nước, giữa các địa phương trong tỉnh.

Mặt khác, cần có cơ chế đẩy mạnh việc triển khai ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông, khai thác phương tiện Internet, nội dung số, mạng xã hội nhằm đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác truyền thông kiểm soát thủ tục hành chính.

Xuân Bách

Bộ TT&TT tích cực cải cách hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã chủ động rà soát, đánh giá toàn bộ 300 thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực TT&TT để đề xuất phương án phân cấp, tranh gây phiền hà cho nhân dân.

Bộ TT&TT công bố kết quả chỉ số CCHC của các cơ quan hành chính thuộc Bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 của các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ.

Lạng Sơn: Xây dựng chính quyền điện tử, hiện đại hóa nền hành chính

Tỉnh Lạng Sơn đang nỗ lực chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử nhằm hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.

An Giang: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính

Chủ trương của tỉnh An Giang là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính nhằm công khai, minh bạch trong giao dịch thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp.

Sở TT&TT Hà Nội đơn giản hóa 8 thủ tục hành chính

UBND TP. Hà Nội đã đồng ý thông qua Phương án đơn giản hóa 8 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của  Sở TT&TT Hà Nội.

Dùng công nghệ Chatbot để giải quyết thủ tục hành chính

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang sẽ triển khai giải pháp Chatbot trả lời, hướng dẫn thủ tục hành chính (TTHC) trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Khánh Hòa: Khai thác kho dữ liệu dùng chung để cung cấp dịch vụ công mức 4

Tỉnh ủy Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên cơ sở khai thác kho dữ liệu trực tuyến dùng chung của tỉnh.

Yên Bái: Đẩy mạnh tuyên truyền về số hóa kết quả giải quyết TTHC

Gần cuối tháng 9/2021, Sở TT&TT tỉnh Yên Bái đã ban hành Công văn số 1426 về việc tuyên truyền nội dung số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

Bình Định: Hàng chục nghìn hồ sơ TTHC được chuyển qua bưu điện

Hàng chục nghìn hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và chuyển trả qua bưu điện đã góp phần đẩy mạnh việc cải cách hành chính tại tỉnh Bình Định.

Bộ TT&TT phấn đấu 80% người dân không phải cung cấp lại giấy tờ khi làm TTHC

Trong giai đoạn 2021 – 2025, Bộ TT&TT đặt mục tiêu 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện (thủ tục hành chính) TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó.

Đang cập nhật dữ liệu !