Sở TT&TT Hà Nội đơn giản hóa 8 thủ tục hành chính

UBND TP. Hà Nội đã đồng ý thông qua Phương án đơn giản hóa 8 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của  Sở TT&TT Hà Nội.

Trong đó có 3 thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực thông tin điện tử. Một là cấp giấy đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh, giảm 1 ngày làm việc so với trước, ước tính chi phí tiết kiệm khi giảm thời gian là 1,5 triệu đồng/năm.

{keywords}
Ảnh minh họa.

Hai là sửa đổi, bổ sung giấy chứng nhận đăng ký thu tín hiệu truyền hình nước ngoài trực tiếp từ vệ tinh, cũng giảm 1 ngày làm việc so với quy định và tiết kiệm 1,5 triệu đồng/năm.

Ba là thông báo thay đổi chủ sở hữu, địa chỉ trụ sở chính của tổ chức, doanh nghiệp đã được cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp, giảm 1 ngày làm việc so với quy dịnh, ước tính tiết kiệm 7,649 triệu đồng/năm.

Lĩnh vực báo chí – xuất bản có 4 thủ tục hành chính được đơn giản hóa. Một là cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước), giảm 1 ngày so với hiện tại, tiết kiệm 7,649 triệu đồng/năm.

Hai là cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh, giảm 1 ngày so với trước, tiết kiệm 14,074 triệu đồng.

Ba là cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm, cũng giảm 1 ngày, tiết kiệm 1,529 triệu đồng/năm.

Bốn là cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài, giảm 1 ngày, tiết kiệm tới 18,664 triệu đồng.

Lĩnh vực bưu chính – viễn thông sẽ giảm số lượng bộ hồ sơ phải nộp để thực hiện thủ tục hành chính đối với 1 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở TT&TT. Cụ thể, thủ tục cấp giấy phép bưu chính giảm 2 bộ hồ sơ so với quy định trước đây.

Chi phí tuân thủ thủ tục hành chính trước khi đơn giản hóa là 623,244 triệu đồng/năm, sau khi đơn giản hóa chỉ còn hơn 600,994 triệu đồng/năm, nghĩa là tiết kiệm được 22,25 triệu đồng/năm.

Anh Duy

Bộ TT&TT tích cực cải cách hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã chủ động rà soát, đánh giá toàn bộ 300 thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực TT&TT để đề xuất phương án phân cấp, tranh gây phiền hà cho nhân dân.

Bộ TT&TT công bố kết quả chỉ số CCHC của các cơ quan hành chính thuộc Bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 của các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ.

Lạng Sơn: Xây dựng chính quyền điện tử, hiện đại hóa nền hành chính

Tỉnh Lạng Sơn đang nỗ lực chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử nhằm hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.

An Giang: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính

Chủ trương của tỉnh An Giang là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính nhằm công khai, minh bạch trong giao dịch thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp.

Dùng công nghệ Chatbot để giải quyết thủ tục hành chính

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang sẽ triển khai giải pháp Chatbot trả lời, hướng dẫn thủ tục hành chính (TTHC) trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Khánh Hòa: Khai thác kho dữ liệu dùng chung để cung cấp dịch vụ công mức 4

Tỉnh ủy Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên cơ sở khai thác kho dữ liệu trực tuyến dùng chung của tỉnh.

Yên Bái: Đẩy mạnh tuyên truyền về số hóa kết quả giải quyết TTHC

Gần cuối tháng 9/2021, Sở TT&TT tỉnh Yên Bái đã ban hành Công văn số 1426 về việc tuyên truyền nội dung số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

Bình Định: Hàng chục nghìn hồ sơ TTHC được chuyển qua bưu điện

Hàng chục nghìn hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và chuyển trả qua bưu điện đã góp phần đẩy mạnh việc cải cách hành chính tại tỉnh Bình Định.

Bộ TT&TT phấn đấu 80% người dân không phải cung cấp lại giấy tờ khi làm TTHC

Trong giai đoạn 2021 – 2025, Bộ TT&TT đặt mục tiêu 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện (thủ tục hành chính) TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó.

Ngành TT&TT triển khai Hệ thống tiếp nhận và xử lý kiến nghị trực tuyến

Hệ thống tiếp nhận và xử lý kiến nghị trực tuyến của ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) sẽ góp phần đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính của Bộ và các Sở TT&TT.

Đang cập nhật dữ liệu !