Bộ TT&TT tích cực cải cách hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã chủ động rà soát, đánh giá toàn bộ 300 thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực TT&TT để đề xuất phương án phân cấp, tranh gây phiền hà cho nhân dân.

Thực hiện chỉ đạo của Chính phủ tại Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 và Công văn số 1104/TTg-KSTT ngày 25/8/2021 của Văn phòng Chính phủ về việc triển khai xây dựng Đề án phân cấp trong giải quyết TTHC với mục tiêu đề ra là “phân cấp ít nhất 20% TTHC”, Bộ TT&TT đã chủ động rà soát, đánh giá toàn bộ 300 TTHC lĩnh vực TT&TT để đề xuất phương án phân cấp theo hướng cấp nào sát cơ sở, sát nhân dân nhất thì giao cho cấp đó giải quyết, đảm bảo nguyên tắc quản lý ngành, lãnh thổ, không để tình trạng nhiều tầng nấc, kéo dài thời gian giải quyết và gây nhũng nhiễu, tiêu cực, phiền hà cho nhân dân.

{keywords}
Ảnh minh họa.

 

Mặt khác, thực hiện Quyết định số 2326/QĐ-BTTTT ngày 29/12/2020 ban hành kế hoạch rà soát, đánh giá TTHC thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ TT&TT năm 2021, Bộ TT&TT đã thực hiện rà soát 20 TTHC thuộc lĩnh vực bưu chính; viễn thông, internet; phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; xuất bản, in và phát hành. Tỷ lệ hoàn thành kế hoạch rà soát, đánh giá đạt 100%.

Về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC, 100% TTHC của Bộ TT&TT đã được thực hiện giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông. Toàn bộ hồ sơ, tiến trình giải quyết TTHC được xử lý trên Hệ thống thông tin một cửa điện tử của Bộ TT^TT tại địa chỉ https://motcua.mic.gov.vn/, đảm bảo đúng theo quy định tại Nghị định số 61/2018/NĐ-CP và Thông tư số 01/2018/TT-VPCP.

Mới đây, Bộ TT&TT đã trình Thủ tướng Chính phủ phê duyệt phương án cắt giảm, đơn giản hóa quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ giai đoạn 2020 – 2025. Theo đó, tổng số quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thực hiện cắt giảm, đơn giản hóa là 263/720 quy định, tương đương tỷ lệ 36,5% trên tổng số quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ. Tổng chi phí tuân thủ quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh tiết kiệm được lên tới gần 64,2 tỷ đồng.

Bên cạnh những kết quả đạt được, Bộ TT&TT cũng đã thẳng thắn nhìn nhận một số hạn chế trong công tác cải cách hành chính như: Việc công bố TTHC một số lĩnh vực còn chậm tiến độ quy định, đến việc cập nhật, đăng tải TTHC vào Cơ sở dữ liệu quốc gia sau khi công bố bị chậm tiến độ; Vẫn còn có trình trạng trễ hẹn trong giải quyết TTHC và không có văn bản xin lỗi theo quy định; Việc tiếp nhận, trả kết quả qua dịch vụ bưu chính công ích đạt kết quả rất thấp, đặc biệt là không phát sinh việc tiếp nhận hồ sơ TTHC qua dịch vụ bưu chính công ích...

Lam Anh

Bộ TT&TT công bố kết quả chỉ số CCHC của các cơ quan hành chính thuộc Bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 của các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ.

Lạng Sơn: Xây dựng chính quyền điện tử, hiện đại hóa nền hành chính

Tỉnh Lạng Sơn đang nỗ lực chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử nhằm hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.

An Giang: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính

Chủ trương của tỉnh An Giang là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính nhằm công khai, minh bạch trong giao dịch thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp.

Sở TT&TT Hà Nội đơn giản hóa 8 thủ tục hành chính

UBND TP. Hà Nội đã đồng ý thông qua Phương án đơn giản hóa 8 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của  Sở TT&TT Hà Nội.

Dùng công nghệ Chatbot để giải quyết thủ tục hành chính

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang sẽ triển khai giải pháp Chatbot trả lời, hướng dẫn thủ tục hành chính (TTHC) trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Khánh Hòa: Khai thác kho dữ liệu dùng chung để cung cấp dịch vụ công mức 4

Tỉnh ủy Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên cơ sở khai thác kho dữ liệu trực tuyến dùng chung của tỉnh.

Yên Bái: Đẩy mạnh tuyên truyền về số hóa kết quả giải quyết TTHC

Gần cuối tháng 9/2021, Sở TT&TT tỉnh Yên Bái đã ban hành Công văn số 1426 về việc tuyên truyền nội dung số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

Bình Định: Hàng chục nghìn hồ sơ TTHC được chuyển qua bưu điện

Hàng chục nghìn hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và chuyển trả qua bưu điện đã góp phần đẩy mạnh việc cải cách hành chính tại tỉnh Bình Định.

Bộ TT&TT phấn đấu 80% người dân không phải cung cấp lại giấy tờ khi làm TTHC

Trong giai đoạn 2021 – 2025, Bộ TT&TT đặt mục tiêu 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện (thủ tục hành chính) TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó.

Ngành TT&TT triển khai Hệ thống tiếp nhận và xử lý kiến nghị trực tuyến

Hệ thống tiếp nhận và xử lý kiến nghị trực tuyến của ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) sẽ góp phần đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính của Bộ và các Sở TT&TT.

Đang cập nhật dữ liệu !