Bình Định: Hàng chục nghìn hồ sơ TTHC được chuyển qua bưu điện

Hàng chục nghìn hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và chuyển trả qua bưu điện đã góp phần đẩy mạnh việc cải cách hành chính tại tỉnh Bình Định.

Từ tháng 9/2019, Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành Công văn số 5201 về việc nâng cao hiệu quả của việc thực hiện tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích (bưu điện). Công văn này nhằm triển khai Quyết định số 45/2016/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại địa phương.

{keywords}
Ảnh minh họa.

Chủ tịch UBND tỉnh đã chỉ đạo các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thị xã, thành phố đẩy mạnh thông tin, tuyên truyền, có giải pháp cụ thể để nâng cao việc sử dụng dịch vụ bưu chính công ích. Đồng thời, đề nghị Bưu điện tỉnh tiếp tục nghiên cứu đổi mới, nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ bưu chính công ích trong công tác tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính.

Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh là một trong những đơn vị đã tích cực phối hợp với Bưu điện tỉnh thực hiện việc tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích. Tính đến ngày 15/7/2021, Bưu điện đã tiếp nhận 11.717 hồ sơ và chuyển trả kết quả 30.091 hồ sơ thủ tục hành chính cho người dân, doanh nghiệp đến làm thủ tục tại Trung tâm.

Cũng tính đến ngày 15/7/2021, Bộ phận Một cửa cấp huyện đã tiếp nhận, trả kết quả giải quyết 3.163 hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích trong tổng số 41.367 hồ sơ thủ tục hành chính (chiếm tỷ lệ 7,46%). Bộ phận Một cửa cấp xã đã tiếp nhận, trả kết quả giải quyết 1.604 hồ sơ thông qua dịch vụ bưu chính công ích trong tổng số 140.067 hồ sơ (chiếm tỷ lệ 1,15%).

Có thể nói, việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích đã tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, cá nhân tiếp cận với các cơ quan nhà nước, mang lại hiệu quả, ý nghĩa thiết thực, giúp các tổ chức, cá nhân giảm chi phí, thời gian đi lại đối với địa bàn vùng sâu, vùng xa, vùng đặc biệt khó khăn. Đồng thời giảm áp lực cho Bộ phận Một cửa, góp phần đẩy mạnh việc cải cách hành chính tại cơ quan, đơn vị, địa phương.

Tuy nhiên, thẳng thắn đánh giá thì việc triển khai tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích tại một số đơn vị chưa thật sự hiệu quả, không có số lượng thủ tục hành chính phát sinh qua dịch vụ bưu chính công ích hoặc số lượng hồ sơ thủ tục hành chính phát sinh nhiều nhưng thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích còn thấp.

Một trong những nguyên nhân là do Bưu điện tỉnh thực hiện chưa hiệu quả công tác tuyên truyền dẫn đến phần lớn người dân chưa tin dùng dịch vụ bưu chính công ích, còn tâm lý e ngại, sợ mất giấy tờ gốc khi sử dụng dịch vụ.

Cùng với đó, nhân viên Bưu điện chưa nắm được đầy đủ kiến thức, kỹ năng tiếp nhận thủ tục hành chính ở nhiều lĩnh vực nên khi tiếp nhận hồ sơ vẫn còn lúng túng và khó khăn, vì vậy hồ sơ thực hiện qua dịch vụ bưu chính công ích chưa đạt yêu cầu đề ra.

Xuân Bách 

Bộ TT&TT tích cực cải cách hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã chủ động rà soát, đánh giá toàn bộ 300 thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực TT&TT để đề xuất phương án phân cấp, tranh gây phiền hà cho nhân dân.

Bộ TT&TT công bố kết quả chỉ số CCHC của các cơ quan hành chính thuộc Bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 của các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ.

Lạng Sơn: Xây dựng chính quyền điện tử, hiện đại hóa nền hành chính

Tỉnh Lạng Sơn đang nỗ lực chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử nhằm hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.

An Giang: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính

Chủ trương của tỉnh An Giang là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính nhằm công khai, minh bạch trong giao dịch thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp.

Sở TT&TT Hà Nội đơn giản hóa 8 thủ tục hành chính

UBND TP. Hà Nội đã đồng ý thông qua Phương án đơn giản hóa 8 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của  Sở TT&TT Hà Nội.

Dùng công nghệ Chatbot để giải quyết thủ tục hành chính

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang sẽ triển khai giải pháp Chatbot trả lời, hướng dẫn thủ tục hành chính (TTHC) trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Khánh Hòa: Khai thác kho dữ liệu dùng chung để cung cấp dịch vụ công mức 4

Tỉnh ủy Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên cơ sở khai thác kho dữ liệu trực tuyến dùng chung của tỉnh.

Yên Bái: Đẩy mạnh tuyên truyền về số hóa kết quả giải quyết TTHC

Gần cuối tháng 9/2021, Sở TT&TT tỉnh Yên Bái đã ban hành Công văn số 1426 về việc tuyên truyền nội dung số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

Bộ TT&TT phấn đấu 80% người dân không phải cung cấp lại giấy tờ khi làm TTHC

Trong giai đoạn 2021 – 2025, Bộ TT&TT đặt mục tiêu 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện (thủ tục hành chính) TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó.

Ngành TT&TT triển khai Hệ thống tiếp nhận và xử lý kiến nghị trực tuyến

Hệ thống tiếp nhận và xử lý kiến nghị trực tuyến của ngành Thông tin và Truyền thông (TT&TT) sẽ góp phần đẩy mạnh hoạt động cải cách hành chính của Bộ và các Sở TT&TT.

Đang cập nhật dữ liệu !