đi học

tin tức về đi học mới nhất

Khi nào học sinh, sinh viên trở lại trường?
 

04/10/2021

Đầu tháng 10, nhiều địa phương cơ bản khống chế được dịch bệnh đã lên kế hoạch cho học sinh trở lại trường. Với các trường Đại học, hầu hết chưa có lịch cụ thể về thời gian đón sinh viên nhập trường, học trực tiếp.