đầu tư FDI

Cập nhập tin tức đầu tư FDI

Cơ hội vàng để Việt Nam thu hút làn sóng đầu tư mới từ nước ngoài

Theo Bộ Kế hoạch và Đầu tư, tính đến ngày 20/12/2022, tổng vốn đăng ký cấp mới, điều chỉnh và góp vốn mua cổ phần, mua phần vốn góp của nhà đầu tư nước ngoài đạt hơn 27,72 tỷ USD, bằng 89% so với cùng kỳ năm 2021.

Đang cập nhật dữ liệu !