Đắk Lắk: Bổ sung kinh phí hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất về văn hóa

Nhằm từng bước xóa khoảng cách hưởng thụ văn hóa giữa thành thị và nông thôn, góp phần hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới, Đắk Lắk đã bổ sung kinh phí hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất về văn hóa cho một số huyện.

{keywords}
Tỉnh Đắk Lắk chú trọng thu hẹp khoảng cách hưởng thụ văn hóa, tinh thần giữa vùng nông thôn và thành thị.

Tháng 11/2021, UBND tỉnh Đắk Lắk đã ban hành Quyết định số 3107/QĐ-UBND về việc bổ sung kinh phí năm 2021 cho các đơn vị để hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất văn hóa cho các huyện: Krông Năng, Ea Kar, Ea H’Leo, Krông Búk, Cư Kuin, Cư M’Gar, thị xã Buôn Hồ.

Việc bổ sung kinh phí nói trên nhằm tiếp tục tăng cường đầu tư xây dựng, phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao ở cơ sở, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cho nhân dân trên địa bàn để thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới.

Theo đó, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) Đắk Lắk được giao chủ trì, triển khai Kế hoạch hỗ trợ cơ sở vật chất văn hóa thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới đến các địa phương kể trên.

Theo kế hoạch, Sở VH-TT-DL Đắk Lắk sẽ phối hợp với các đơn vị liên quan, triển khai hỗ trợ cơ sở vật chất văn hóa cho các Nhà văn hóa cấp xã, Hội trường thôn, Nhà văn hóa cộng đồng buôn…của xã đăng ký hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới năm 2021; hỗ trợ các xã khó khăn ở vùng nông thôn, vùng sâu, vùng xa và xã đã được công nhận “Xã đạt chuẩn nông thôn mới” năm 2020 nhưng còn nợ về cơ sở vật chất theo quy định.

Mức chi hỗ trợ không quá 40 triệu đồng/1 Nhà văn hóa cấp xã, không quá 30 triệu đồng/1 Hội trường thôn, Nhà văn hóa cộng đồng buôn.

Ngoài việc triển khai Kế hoạch hỗ trợ cơ sở vật chất văn hóa theo chỉ đạo của UBND tỉnh, Sở VH-TT-DL Đắk Lắk đã xây dựng Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2022.

Theo đó, trong năm 2022, Sở VH-TT-DL Đắk Lắk dự kiến sẽ triển khai hỗ trợ cơ sở vật chất văn hóa, thể thao cho 10 Nhà văn hóa cấp xã; 250 Hội trường thôn, Nhà Văn hóa cộng đồng buôn nhằm nâng cao đời sống văn hóa tinh thần, tạo điều kiện để người dân nông thôn tham gia các hoạt động văn hóa, thể thao, từng bước xóa dần sự chênh lệch về khoảng cách hưởng thụ văn hóa tinh thần giữa thành thị và nông thôn; góp phần thúc đẩy các xã vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới hoàn thành các tiêu chí nông thôn mới. 

Trần Nhân

HTX trẻ tiên phong trồng nho sữa Hàn

Dù mới thành lập nhưng HTX dịch vụ nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao Tuấn Hà Xuân Du farm đã và đang phát triển cây trồng mới, sản xuất công nghệ cao mang thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

HTX Đông Tiến lợi nhuận từ phát triển công nghệ cao

Là HTX chuyên sử dụng cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển cây trồng công nghệ cao mang lại thu nhập mỗi năm cho HTX Đông Tiến hàng chục tỷ đồng.

Phát huy năng lực sản xuất của HTX tại Thanh Hóa

Các HTX ở Thanh Hóa luôn hỗ trợ tích cực, tạo mối liên kết, hợp tác, phát huy năng lực sản xuất của các HTX đối với thành viên, các hộ thành viên góp phần vào tăng trưởng tổng sản phẩm chung của cả tỉnh.

Huế: Sản xuất gạo hữu cơ theo chuỗi giá trị, liên kết tiêu thụ ‘xanh - sạch – an toàn’

Các hợp tác xã (HTX) ở Thừa Thiên – Huế ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa gạo hữu cơ chất lượng và thực hiện liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Từ đó, tạo ra năng suất và thu nhập ổn định cho các thành viên HTX.

Huế: Sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, giải pháp phát triển kinh tế bền vững

Nhiều hợp tác xã (HTX) ở tỉnh Thừa Thiên – Huế đang triển khai sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đạt hiệu quả kinh tế và đang thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững

Quảng Trị: Lan tỏa chuyển đổi số ở hợp tác xã, đưa drone (UAV) vào sản xuất nông nghiệp

Một số hợp tác xã ở huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã triển khai chuyển đổi số với việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp để giảm chi phí và giải quyết thiếu lao động khi vào mùa vụ…

HTX mắt xích quan trọng giải bài toán “được mùa, mất giá” cho nông dân

70% HTX chưa tham gia tiêu thụ nông sản, chưa liên kết với doanh nghiệp, chưa làm cầu nối nông dân với doanh nghiệp… khiến tiêu thụ nông sản của các HTX còn gặp khó khăn.

Hà Tĩnh: Hợp tác xã Nga Hải, đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ

Là đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đến nay Hợp tác xã Nga Hải (Hà Tĩnh) là một trong những đơn vị có sản phẩm đạt năng suất cao, chất lượng tốt, đầu ra ổn định.

Phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong trong thời kỳ mới

Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, Hà Tĩnh đề ra nhiều chương trình nhằm phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những dấu ấn rõ nét của kinh tế tập thể, hợp tác xã ở Hà Tĩnh

Nhận thấy vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, Hà Tĩnh đã chú trọng triển khai loại hình kinh tế này trên rất nhiều lĩnh vực.

Đang cập nhật dữ liệu !