Nam Định: Tập huấn sâu rộng, đẩy lùi tội phạm mua bán người từ cơ sở

240 tổ trưởng tổ dân phố trưởng thôn, xóm đại diện cho hơn 700 tổ dân phố, thôn, xóm trên địa bàn TP Nam Định (tỉnh Nam Định) đã được tham dự tập huấn nâng cao năng lực phòng, chống tệ nạn xã hội năm 2020.

Chiều 22/9, Phòng LĐTB&XH TP Nam Định phối hợp với Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội (Sở LĐTB&XH tỉnh) tổ chức tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ làm công tác phòng chống tệ nạn xã hội năm 2020, trong đó có nội dung phòng chống mua bán người.

Nam Định: Tập huấn sâu rộng, đẩy lùi tội phạm mua bán người từ cơ sở
Ông Vũ Hồng Thái giới thiệu chuyên đề “Phòng, chống mại dâm và mua bán người”.

Ngoài các lãnh đạo, cán bộ làm công tác xã hội của Phòng LĐTB&XH, Công an thành phố, Phòng Y tế thành phố, Phòng Tư pháp thành phố; lãnh đạo phụ trách công tác văn hóa – xã hội, Trưởng Công an, Trạm trưởng trạm y tế, công chức LĐTB&XH 25 phường, xã trên địa bàn TP Nam Định tham dự lớp tập huấn còn có 240 tổ trưởng tổ dân phố, trưởng thôn, xóm đại diện cho hơn 700 tổ dân phố, thôn, xóm trên địa bàn.

 

Với chuyên đề “Phòng, chống mại dâm và mua bán người”, các đại biểu đã được nghe ông Vũ Hồng Thái – Phó Chi cục trưởng Chi cục phòng, chống tệ nạn xã hội (Sở LĐ-TB&XH) giới thiệu một số nội dung cơ bản các văn bản quy phạm pháp luật.

Thông qua buổi tập huấn, các đại biểu, cán bộ làm công tác xã hội tại cơ sở đã được cung cấp thông tin tình hình tội phạm; được nâng cao kiến thức pháp luật liên quan đến phòng chống tội phạm và tệ nạn xã hội; trang bị các kỹ năng cần thiết của người làm công tác phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội. Từ đó, tích cực tham gia hỗ trợ, đẩy lùi tội phạm và tệ nạn xã hội ngay từ cơ sở.

PV

 
List comment