Tuyên Quang khánh thành tuyến đường nông thôn mới

Ngày 28/8, Huyện đoàn Sơn Dương (Tuyên Quang) tổ chức khánh thành tuyến đường “Sáng - xanh -  sạch đường quê nông thôn mới” tại thôn Hưng Định, xã Trường Sinh, xã điểm về đích NTM năm 2020 của huyện.
Tuyên Quang khánh thành tuyến đường nông thôn mới
Tuyên Quang, khánh thành tuyến đường nông thôn mới

Ngay sau khi Thủ tướng Chính phủ phát động phong trào thi đua “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”, tỉnh Tuyên Quang đã thành lập Ban Chỉ đạo các cấp về xây dựng nông thôn mới; phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2012-2020, định hướng đến năm 2030 cũng như ban hành nhiều văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện phong trào thi đua đảm bảo thiết thực, hiệu quả.

Đặc biệt, tỉnh triển khai thực hiện các chính sách hỗ trợ xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn, phát triển sản xuất hàng hóa, môi trường, giáo dục theo phương châm “Nhân dân làm, Nhà nước hỗ trợ”… theo đó, chú trọng xây dựng nông thôn phát triển, kết cấu hạ tầng hiện đại, dân chủ được phát huy, bản sắc văn hóa được giữ vững, môi trường bảo đảm, an ninh được tăng cường, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân ngày càng được nâng cao, hệ thống chính trị vững mạnh.

Cụ thể, giai đoạn 2011 - 2015, tỉnh đã lựa chọn tiêu chí tiêu chí giao thông làm khâu đột phá, kết quả đã hoàn thành 2700/2184km, vượt 123,63% kế hoạch đề ra. Giai đoạn 2016-2020, tỉnh lựa chọn giao thông, thủy lợi và cơ sở vật chất văn hóa thôn gắn với đời sống sản xuất và sinh hoạt của người dân để tập trung chỉ đạo.

 

Và tuyến đường “Sáng-xanh- sạch đường quê nông thôn mới” tại thôn Hưng Định, xã Trường Sinh là một trong những công trình trọng điểm được thực hiện trong thời gian vừa qua.

Theo đó, công trình có chiều dài 1,2km gồm: 30 cột điện, 30 bóng đèn chiếu sáng và trên 1km đường điện, 1,2km đường hoa, treo pano, khẩu hiệu… Tổng trị giá trên 25 triệu đồng, từ nguồn vận động xã hội hóa của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên trên địa bàn huyện.

Đây là công trình thanh niên cấp huyện, góp phần khẳng định vai trò của tổ chức Đoàn trong tham gia thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới ở địa phương.

H. Anh 

Chủ đề :
 
List comment
 
 
Xã Tân Trào phấn đấu trở thành xã nông thôn mới kiểu mẫu ở Tuyên Quang
icon

Đến nay cả xã Tân Trào (Sơn Dương, Tuyên Quang) không còn hộ nào phải ở nhà tạm, nhà dột nát, 100% trường học đạt chuẩn Quốc gia, trên 90% số người trong độ tuổi lao động có việc làm thường xuyên.  

 
 
Công nhận thành phố Hà Giang đạt chuẩn nông thôn mới
icon

Sau 10 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, thành phố Hà Giang đã đạt được những kết quả khá toàn diện, đời sống của người dân được nâng lên. 

 
 
Làng quê Hải Dương 'thay da, đổi thịt' sau triển khai xây dựng nông thôn mới
icon

Thời gian qua, phong trào xây dựng nông thôn mới (NTM) đã được tỉnh Hải Dương xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh, nhằm phát triển nông thôn theo hướng bền vững.

 
 
Thái Nguyên nỗ lực thực hiện tiêu chí môi trường trong xây dựng nông thôn mới
icon

Trong 19 tiêu chí nông thôn mới thì việc thực hiện tiêu chí số 17 về môi trường rất khó đạt chuẩn, nhất là việc đảm bảo tỷ lệ hộ dân được sử dụng nước sạch và đảm bảo an ninh nguồn nước…

 
 
Huyện Lục Ngạn: Nỗ lực về đích nông thôn mới trước thời hạn
icon

Những năm gần đây, nhờ có nhiều đổi mới  trong thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới (NTM), diện mạo làng quê ở huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) đã chuyển biến rõ nét.

 
 
Hưng Yên: phấn đấu 30% xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao
icon

Tỉnh Hưng Yên đặt mục tiêu giai đoạn 2021 - 2025 có 30% số xã được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao. Sau 5 năm tiếp tục xây dựng NTM, tỉnh Hưng yên đã thu được nhiều thành quả quan trọng

 
Bắc Giang: Huyện Lục Nam phấn đấu thành huyện nông thôn mới năm 2024
icon

Đến hết năm 2020 huyện Lục Nam (Bắc Giang) dự kiến sẽ có 13/24 xã đạt chuẩn nông thôn mới. Huyện đang phấn đấu đến năm 2024, sẽ đạt chuẩn huyện nông thôn mới.

 
Thái Nguyên: Làm tốt công tác tuyên truyền trong xây dựng nông thôn mới
icon

Đánh giá cao tác động của việc thông tin, tuyên truyền trong việc xây dựng nông thôn mới, Thái Nguyên đã thực hiện công tác tuyên truyền với nhiều hình thức hiệu quả.

 
Thái Nguyên: Năm 2020 là năm tăng tốc trong hoạt động xây dựng nông thôn mới
icon

Đây cũng là năm bản lề, tạo cơ sở, tiền đề cho công cuộc xây dựng nông thôn mới ở các giai đoạn tiếp theo.

 
Thái Nguyên: 25 sản phẩm được xếp hạng 3-4 sao trong đề án OCOP
icon

Thái Nguyên xác định sản phẩm OCOP gắn với quá trình xây dựng nông thôn mới, góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, phát triển nâng cao chất lượng xây dựng nông thôn mới, công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp - nông thôn