Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cùng tham gia bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Thực hiện Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng 2021-2025” do Chính phủ ban hành, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cũng đưa ra một số mục tiêu để triển khai nhiệm vụ trên. 

Theo đó, thời gian tới Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội sẽ tham gia nghiên cứu và đề xuất các giải pháp để lấy trẻ em làm trung tâm, có sự tham gia của trẻ em hoặc Tổ chức đại diện tiếng nói, nguyện vọng của trẻ em trong xây dựng chính sách số về trẻ em hoặc liên quan đến trẻ em.

Cùng với đó là tăng cường yếu tố truyền thông, phổ biến kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; đào tạo, bồi dưỡng cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, người được giao làm công tác bảo vệ trẻ em và mạng lưới cộng tác viên bảo vệ trẻ em.

Cùng tham gia tập huấn cho trẻ em về kỹ năng tự bảo vệ mình khi tham gia môi trường mạng và kỹ năng tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng.

Tổ chức tư vấn, hỗ trợ tâm lý cho trẻ em bị xâm hại trên môi trường mạng trên cơ sở lồng ghép, bổ sung nhiệm vụ cho các cơ sở trợ giúp xã hội.

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cùng tham gia bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
Ảnh minh họa

Xây dựng, tích hợp các kênh thông báo trực tuyến về các vấn đề liên quan đến trẻ em trên môi trường mạng với Tổng đài điện thoại quốc gia bảo vệ trẻ em số 111;

 

Thiết lập cổng thông tin điện tử, ứng dụng trực tuyến, các kênh thông tin (fanpage) trên các mạng xã hội trực tuyến có nhiều người sử dụng ở Việt Nam để hỗ trợ trẻ em tìm kiếm, thu nhận và phổ biến thông tin, bày tỏ ý kiến, nguyện vọng trên các kênh thông tin, truyền thông phù hợp với độ tuổi, mức độ trưởng thành, nhu cầu, năng lực của trẻ em; Tham gia Mạng lưới ứng cứu và bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng; xây dựng, phát hành Báo cáo đánh giá tình hình và đề xuất các giải pháp về bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng của Việt Nam;

Phối hợp với Bộ Công an, Bộ Thông tin và Truyền thông phòng ngừa, phát hiện, ngăn chặn các hành vi sử dụng môi trường mạng xâm hại trẻ em;

Phối hợp xây dựng cơ chế phối hợp, quy trình xử lý trong việc tiếp nhận thông tin, điều tra, xử lý đối với các hành vi xâm hại trẻ em trên môi trường mạng; cơ chế liên ngành theo dõi tội phạm xâm hại tình dục trẻ em trên môi trường mạng.

Phối hợp với Bộ Thông tin và Truyền thông, Bộ Công an, các cơ quan liên quan xây dựng, vận hành và tổ chức thu thập dữ liệu cơ sở dữ liệu CSAM của Việt Nam và tiến hành các nội dung kiểm tra về nội dung bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng.

Nhập nội dung trong khung nền đỏ Thực trạng thi hành pháp luật về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng

Hiện nay, các cơ quan, tổ chức, cha mẹ, giáo viên, người chăm sóc trẻ em và cá nhân liên quan đã tích cực tuyên truyền, giáo dục quyền của trẻ em, bảo vệ trẻ em khi tham gia không gian mạng theo quy định của pháp luật. Chủ động hướng dẫn các em kỹ năng biết cách phòng tránh rủi ro, các nguy cơ mà các em có thể gặp phải khi tham gia hoạt động trên không gian mạng.

Tuy nhiên, công tác bảo vệ trẻ em trên không gian mạng của cơ quan có thẩm quyền nhiều lúc, nhiều nơi còn làm hình thức, chưa đáp ứng được yêu cầu. Nội dung, hình thức, phương pháp phổ biến, giáo dục pháp luật, kiến thức, kỹ năng về bảo vệ trẻ em trên không gian mạng chưa sinh động, thiếu hình ảnh minh họa cụ thể, chậm đổi mới, chưa nắm bắt tình hình thực tế mà người dân và trẻ em quan tâm. Công tác tuyên truyền pháp luật chưa thường xuyên, chủ yếu diễn ra theo sự kiện hoặc lồng ghép thông qua diễn đàn, hội nghị, tập huấn mà chưa chú trọng mở rộng truyền thông đến địa bàn dân cư, hộ gia đình; truyền thông trên báo điện tử, các trang mạng xã hội chưa được quan tâm đúng mức.

Công tác thông tin, kỹ năng tuyên truyền về các vụ việc liên quan đến xâm hại trẻ em đôi khi còn thiếu chính xác do không được hướng dẫn, kiểm tra, biên tập kỹ lưỡng trước khi đưa tin, gây hoang mang, bức xúc trong dư luận. Nguồn lực thực hiện các hoạt động bảo đảm quyền được vui chơi giải trí của trẻ em còn hạn chế; trẻ em vẫn coi các hoạt động tương tác trên không gian mạng là sân chơi chủ yếu.

Sự phát triển nhanh chóng của công nghệ thông tin cùng với những diễn biến phức tạp của tội phạm công nghệ cao khiến trẻ em ngày càng đứng trước nhiều nguy cơ bị xâm hại. Trong khi đó, việc xây dựng, cải thiện môi trường mạng an toàn đối với trẻ em chưa được đầu tư thích đáng; việc phát triển các dịch vụ phòng ngừa, can thiệp và hỗ trợ bảo vệ trẻ em trên môi trường mạng chưa được chú trọng; năng lực về khoa học công nghệ, tin học của đội ngũ cán bộ điều tra loại tội phạm này chưa cao; việc thu thập, đánh giá, sử dụng chứng cứ điện tử trong các vụ xâm hại trẻ em trên môi trường mạng còn lúng túng và hiện chưa có chế độ thông tin báo cáo, thống kê chính thức về tội phạm xâm hại trẻ em trên môi trường mạng.

Hoàng Thanh

 
List comment
 
 
Trẻ em được bảo vệ trên không gian mạng như thế nào?
icon

Tuy chưa có con số thống kê chính thức nhưng tỷ lệ trẻ em sử dụng không gian mạng phản ánh thực tế rằng người trẻ luôn nhạy bén với công nghệ.

 
 
Hà Giang đưa ra nhiều giải pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
icon

Trong kế hoạch thực hiện Chương trình “Bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh, sáng tạo trên môi trường mạng giai đoạn 2021 - 2025”, Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh Hà Giang đã đặt ra 5 giải pháp.

 
 
Cao Bằng triển khai dự án An toàn trên mạng - Giai đoạn 2
icon

Trong thời gian qua, được sự hỗ trợ của tổ chức Childfund, tỉnh Cao Bằng đã thực hiện nhiều giải pháp bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác, sáng tạo lành mạnh trên không gian mạng, đảm bảo trẻ không gặp phải bạo hành trên môi trường mạng.

 
 
Vĩnh Phúc: Tăng cường bảo vệ trẻ em trên không gian mạng
icon

Trong kế hoạch chương trình hành động vì trẻ em, tỉnh Vĩnh Phúc đã giao cho Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh tăng cường thực hiện các giải pháp bảo vệ trẻ em trên không gian mạng.

 
 
Nình Bình: Ban hành bộ quy tắc ứng xử trên mạng xã hội, bảo vệ trẻ em
icon

Nhằm bảo vệ và hỗ trợ trẻ em tương tác lành mạnh trên không gian mạng, UBND tỉnh Ninh Bình đã ban hành ban hành Bộ Quy tắc ứng xử trên mạng xã hội.

 
 
Điện Biên: Xây dựng môi trường an toàn cho trẻ em từ thực tế tới internet
icon

Không chỉ cố gắng xây dựng trường học an toàn, xã hội an toàn mà Điện Biên cũng quan tâm chú trọng bảo vệ trẻ em trước các tác động tiêu cực của internet.

 
Lai Châu: Đẩy mạnh tuyên truyền xây dựng cho trẻ môi trường sống an toàn
icon

Nhằm đẩy mạnh chương trình bảo vệ trẻ em, xây dựng cho trẻ môi trường sống an toàn, tỉnh Lai Châu đã triển khai nhiều biện pháp cho toàn bộ các sở ban ngành trong tỉnh.

 
5 nguyên tắc bảo vệ trẻ trên không gian mạng trong đại dịch
icon

Khi trẻ tham gia môi trường mạng để an toàn thì cha mẹ phải trao đổi cởi mở, trò chuyện với con để biết được con thường truy cập, sử dụng nội dung nào và vì sao?  

 
UNICEF lo ngại trẻ em có thể bị lạm dụng khi học trực tuyến
icon

Theo bà Rana Flowers, Trưởng đại diện UNICEF tại Việt Nam, Internet mang đến rất nhiều cơ hội. Nhưng bên cạnh cơ hội cũng có những nguy cơ lớn.

 
Làm thế nào để con sử dụng mạng xã hội an toàn?
icon

Nhiều phụ huynh khi biết con có tài khoản mạng xã hội đã bắt đầu cấm đoán, thậm chị tìm mọi cách để đăng nhập tài khoản của con. Việc cấm đoán thái quá có thể mang lại hiệu quả ngược.