Bộ TT&TT ban hành kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025

Ngày 12/10/2021, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng đã ký ban hành Kế hoạch Cải cách hành chính giai đoạn 2021 – 2025 của Bộ.

Theo Kế hoạch này, Bộ Thông tin và Truyền thông phấn đấu xây dựng Bộ chuyên nghiệp, hiện đại, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, đi đầu trong hoạt động chuyển đổi số, xây dựng Chính phủ điện tử, Chính phủ số, thực hiện thành công sứ mệnh dẫn dắt chuyển đổi số quốc gia.

Trọng tâm cải cách hành chính giai đoạn 2021-2025 của Bộ là cải cách thể chế; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có đầy đủ năng lực, phẩm chất đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; chuyển đổi số Bộ Thông tin và Truyền thông.

3 yêu cầu đặt ra đối với Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2021 - 2025 gồm: Bám sát chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2021-2030 của Chính phủ và yêu cầu cải cách hành chính của Bộ để xây dựng Kế hoạch cải cách hành chính phù hợp, khả thi; Kế thừa, phát huy những thành tựu đã đạt được trong cải cách hành chính giai đoạn trước, tiếp thu những kinh nghiệm, bài học thành công của các bộ, ngành, địa phương khác trong cải cách hành chính để vận dụng trong cải cách hành chính của Bộ; Chủ động, sáng tạo, đổi mới trong thực hiện cải cách hành chính, khẳng định vai trò của Bộ Thông tin và Truyền thông trong xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số, chuyển đổi số quốc gia.

{keywords}
Ảnh minh họa.

Trong Kế hoạch cũng nêu rõ những nội dung, mục tiêu, nhiệm vụ cụ thể liên quan tới cải cách thể chế; cải cách thủ tục hành chính; cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước; cải cách chế độ công vụ; cải cách tài chính công; xây dựng và phát triển Chính phủ điện tử, Chính phủ số.

Để hiện thực hóa các mục tiêu đề ra, thời gian tới, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ triển khai đồng bộ nhiều giải pháp như: Tăng cường công tác chỉ đạo, điều hành việc triển khai thực hiện cải cách hành chính của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Thông tin và Truyền thông. Gắn việc đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính hàng năm với đánh giá trách nhiệm, năng lực lãnh đạo, quản lý của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị.

Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ, công chức, người dân, doanh nghiệp và xã hội để mọi cán bộ, công chức của Bộ Thông tin và Truyền thông và người dân nhận thức đúng, đồng thuận, chấp hành các chủ trương, chính sách, nội dung cải cách hành chính của Đảng, Chính phủ và của Bộ.

Tăng cường sự tham gia của các tổ chức, người dân, doanh nghiệp trong việc giám sát, phản biện xã hội đối với hoạt động của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ, của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ, công vụ. Lấy sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với chất lượng cung cấp dịch vụ công là thước đo chất lượng, hiệu quả hoạt động của cơ quan nhà nước.

Đặc biệt, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ đổi mới phương pháp theo dõi, đánh giá định kỳ kết quả thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính; thường xuyên đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức. Tiếp tục nghiên cứu, hoàn thiện Bộ chỉ số theo dõi, đánh giá kết quả cải cách hành chính hàng năm của cơ quan hành chính thuộc Bộ; đổi mới, nâng cao chất lượng công tác tổ chức đánh giá, xác định Chỉ số cải cách hành chính hàng năm của các cơ quan hành chính theo hướng toàn diện, đa chiều, công khai, minh bạch, tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, truyền thông trong đánh giá. Ứng dụng hiệu quả công nghệ thông tin, truyền thông trong khảo sát trực tuyến người dân, tổ chức về sự phục vụ của Bộ và các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ…

Ngọc Mai

Bộ TT&TT tích cực cải cách hành chính, giảm phiền hà cho nhân dân

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã chủ động rà soát, đánh giá toàn bộ 300 thủ tục hành chính (TTHC) lĩnh vực TT&TT để đề xuất phương án phân cấp, tranh gây phiền hà cho nhân dân.

Bộ TT&TT công bố kết quả chỉ số CCHC của các cơ quan hành chính thuộc Bộ

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) vừa công bố kết quả chỉ số cải cách hành chính (CCHC) năm 2020 của các cơ quan hành chính trực thuộc Bộ.

Lạng Sơn: Xây dựng chính quyền điện tử, hiện đại hóa nền hành chính

Tỉnh Lạng Sơn đang nỗ lực chuyển đổi số, xây dựng chính quyền điện tử nhằm hiện đại hóa nền hành chính, nâng cao hiệu quả cải cách hành chính.

An Giang: Đẩy mạnh ứng dụng CNTT vào cải cách hành chính

Chủ trương của tỉnh An Giang là đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin vào cải cách hành chính nhằm công khai, minh bạch trong giao dịch thủ tục hành chính với người dân, doanh nghiệp.

Sở TT&TT Hà Nội đơn giản hóa 8 thủ tục hành chính

UBND TP. Hà Nội đã đồng ý thông qua Phương án đơn giản hóa 8 thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của  Sở TT&TT Hà Nội.

Dùng công nghệ Chatbot để giải quyết thủ tục hành chính

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bắc Giang sẽ triển khai giải pháp Chatbot trả lời, hướng dẫn thủ tục hành chính (TTHC) trên Cổng Dịch vụ công của tỉnh.

Khánh Hòa: Khai thác kho dữ liệu dùng chung để cung cấp dịch vụ công mức 4

Tỉnh ủy Khánh Hòa đặt mục tiêu đến năm 2030 sẽ có 100% dịch vụ công trực tuyến mức độ 4 được cung cấp trên cơ sở khai thác kho dữ liệu trực tuyến dùng chung của tỉnh.

Yên Bái: Đẩy mạnh tuyên truyền về số hóa kết quả giải quyết TTHC

Gần cuối tháng 9/2021, Sở TT&TT tỉnh Yên Bái đã ban hành Công văn số 1426 về việc tuyên truyền nội dung số hóa kết quả giải quyết thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh Yên Bái giai đoạn 2021 - 2025.

Bình Định: Hàng chục nghìn hồ sơ TTHC được chuyển qua bưu điện

Hàng chục nghìn hồ sơ thủ tục hành chính được tiếp nhận và chuyển trả qua bưu điện đã góp phần đẩy mạnh việc cải cách hành chính tại tỉnh Bình Định.

Bộ TT&TT phấn đấu 80% người dân không phải cung cấp lại giấy tờ khi làm TTHC

Trong giai đoạn 2021 – 2025, Bộ TT&TT đặt mục tiêu 80% người dân, doanh nghiệp khi thực hiện (thủ tục hành chính) TTHC không phải cung cấp lại các thông tin, giấy tờ, tài liệu đã được chấp nhận khi thực hiện thành công TTHC trước đó.

Đang cập nhật dữ liệu !