Cần nhiều giải pháp nâng cao chất lượng đô thị hóa hướng đến phát triển bền vững

Đô thị hóa và phát triển đô thị là một trong những động lực thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của các quốc gia, trong đó có Việt Nam. Do đó, cần nhiều giải pháp đồng bộ để nâng cao chất lượng đô thị hóa hướng đến phát triển bền vững.

Hà Nội triển khai các hoạt động sản xuất và tiêu dùng bền vững

Hà Nội phấn đấu đến hết năm 2023 sẽ giảm 3-4% mức tiêu hao nguyên, nhiên vật liệu của các ngành sản xuất, cụ thể dệt may, rượu, bia, nước giải khát, thép, nhựa.

Nỗ lực phát triển bền vững ngành nước trước những thách thức

Việc giải quyết bài toán an ninh, an toàn cấp nước, tình trạng ngập úng đô thị và vấn đề xử lý nước thải là những thách thức được đặt ra đối với ngành nước Việt Nam.

Xanh hóa các công trình xây dựng, bất động sản là xu hướng tất yếu

Theo chuyên gia, trước xu hướng chủ đạo của bất động sản toàn cầu chú trọng yếu tố xanh, bền vững, thị trường Việt Nam cần chủ động hơn trong phát triển công trình xanh để giữ sức hút và đạt mục tiêu trong cuộc đua giảm phát thải toàn cầu.

Quỹ BHYT có kết dư nhưng chưa đảm bảo bền vững

Năm 2020 số chi thấp hơn do dịch Covid-19, song số lượt người KCB tăng 167 triệu lượt, số chi quyết toán năm 2020 đưa vào dự toán bao gồm 10.100 tỷ là chi trước 2020 được bổ sung vào.

Đang cập nhật dữ liệu !