an toàn thuốc lá

tin tức về an toàn thuốc lá mới nhất

3 mục tiêu phòng chống tác hại thuốc lá của TP Huế
 

01/09/2021

Nhằm tăng cường thực thi Luật phòng, chống tác hại thuốc lá (PCTHTL) trên địa bàn, UBND thành phố Huế ban hành Kế hoạch thực hiện công tác phòng, chống tác hại thuốc lá giai đoạn năm 2021 - 2022.