Tổ chức Tầm nhìn thế giới tổng kết chương trình ETIP ở 3 tỉnh thực hiện

Sau 5 năm triển khai, Chương trình Chấm dứt mua bán người (ETIP) của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới tại ba tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị và Yên Bái đã thu nhận được nhiều kết quả tích cực.

Bài học từ 3 tỉnh

Theo phản ánh của cán bộ các cơ quan đối tác ở ba tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị và Yên Bái, trước khi Dự án Bảo vệ nạn nhân - Chương trình Chấm dứt mua bán người (ETIP) của Tổ chức Tầm nhìn Thế giới, các thông tin về nạn nhân chưa được chia sẻ kịp thời giữa các cơ quan thực hiện việc giải cứu, xác minh, xác định nạn nhân (Công an, Biên phòng) và các cơ quan, tổ chức làm nhiệm vụ hỗ trợ nạn nhân (LĐTBXH, Tư  pháp, Phụ nữ, Y tế…). Vì vậy, trong một số trường hợp, việc tiếp nhận và hỗ trợ nạn nhân không được kịp thời, toàn diện. Những nạn nhân đã được hỗ trợ cũng chỉ nhận được khoản trợ cấp khó khăn ban đầu một lần bằng tiền mặt (nếu thuộc diện hộ nghèo) chứ ít khi được chuyển tuyến tới các cơ sở cung cấp dịch vụ (dạy nghề, giải quyết việc làm, cho vay vốn, trợ giúp pháp lý…) để có thể nhận được gói hỗ trợ toàn diện.

Để góp phần tăng cường hiệu quả phối hợp liên ngành trong công tác phòng chống mua bán người nói chung, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân nói riêng tại ba tỉnh, Dự án Bảo vệ nạn nhân đã hỗ trợ các cơ quan đối tác triển khai nhiều hoạt động khác nhau như: tổ chức họp giao ban, hội thảo, rà soát các dịch vụ hỗ trợ nạn nhân, tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ, tham quan học hỏi kinh nghiệm ở các địa phương khác và đặc biệt là xây dựng Quy chế phối hợp liên ngành trong việc xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân trên địa bàn từng tỉnh.

Hàng năm, Dự án Bảo vệ nạn nhân đã hỗ trợ cơ quan đối tác đầu mối tổ chức họp giao ban với các cơ quan thực hiện công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân theo định kỳ 06 tháng/lần. Tại các cuộc họp này, đại diện các cơ quan liên quan chia sẻ thông tin về tình hình mua bán người, kết quả thực hiện công tác phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm mua bán người và bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân; cùng nhau trao đổi, thảo luận về các biện pháp để tháo gỡ vướng mắc trong vấn đề xác minh, xác định nạn nhân; chuyển tuyến và hỗ trợ nạn nhân… Một số vụ việc hỗ trợ nạn nhân cụ thể cũng được đưa ra trao đổi, thảo luận tại cuộc họp để tìm cách tháo gỡ vướng mắc, đáp ứng kịp thời nhu cầu của nạn nhân.

Tổ chức Tầm nhìn thế giới tổng kết chương trình ETIP ở 3 tỉnh thực hiện - ảnh 1

Cán bộ hợp phần Bảo vệ nạn nhân của Chương trình ETIP thăm nơi tiếp nhận nạn nhân tại Đồn Biên phòng cửa khẩu Lào Cai. Ảnh: Tổ chức Tầm nhìn Thế giới.

Dự án còn tổ chức một số hội thảo như: Hội thảo “Chia sẻ kinh nghiệm tái hòa nhập cộng đồng” tổ chức tại Yên Bái vào ngày 25/7/2013; 03 hội thảo “Tăng cường hợp tác, phối hợp để nâng cao hiệu quả công tác bảo vệ, hỗ trợ nạn nhân bị mua bán” được tổ chức tại 3 tỉnh Yên Bái, Quảng Nam và Quảng Trị trong tháng 5 và tháng 6 năm 2014 để tạo cơ hội cho cán bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị tham gia vào công tác xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân trao đổi, thảo luận, đề xuất giải pháp nâng cao hiệu quả phối hợp, cộng tác giữa các cơ quan, tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân trên địa bàn tỉnh.

Những hỗ trợ thiết thực

Trong năm 2014, Dự án Bảo vệ nạn nhân đã hỗ trợ Sở LĐTBXH tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị và Hội LHPN tỉnh Yên Bái rà soát, lập danh sách những cơ quan, tổ chức, đơn vị cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tại địa phương. Đối tượng rà soát là các cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân tương ứng với các loại chế độ hỗ trợ nạn nhân, bao gồm: Hỗ trợ nhu cầu thiết yếu và chi phí đi lại  (UBND cấp xã, cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân, cơ quan công an, đồn biên phòng, cảnh sát biển, phòng LĐTBXH…); Hỗ trợ tâm lý (cơ sở bảo trợ xã hội, cơ sở hỗ trợ nạn nhân,…); Hỗ trợ y tế (các bệnh viện, cơ sở y tế); Trợ giúp pháp lý (Trung tâm trợ giúp pháp lý nhà nước và các tổ chức tham gia trợ giúp pháp lý); Hỗ trợ học văn hóa, học nghề (trường học, trung tâm dạy nghề và giới thiệu việc làm,…); Trợ cấp khó khăn ban đầu, hỗ trợ vay vốn (Sở LĐTBXH, Ngân hàng chính sách xã hội…).

Nội dung rà soát bao gồm: Các thông tin chung về cơ sở cung cấp dịch vụ: tên, cơ sở pháp lý thành lập, địa trụ sở/chi nhánh/website; tên, địa chỉ, điện thoại liên hệ của cán bộ lãnh đạo, cán bộ đầu mối; Các thông tin liên quan đến chức năng, nhiệm vụ nói chung của cơ sở cung cấp dịch vụ; Các lĩnh vực/nội dung hỗ trợ nạn nhân mà cơ sở cung cấp dịch vụ đó có thể tham gia. Kết thúc đợt rà soát, một danh sách các cơ sở cung cấp dịch vụ hỗ trợ nạn nhân trên địa bàn ba tỉnh Quảng Nam, Quảng Trị và Yên Bái được lập và chia sẻ với các cơ quan tham gia vào công tác hỗ trợ nạn nhân trên địa bàn tỉnh để cán bộ của các cơ quan này có thể liên hệ kịp thời khi cần thiết.

Trong thời gian triển khai dự án Bảo vệ nạn nhân, đã có 57 khóa tập huấn được tổ chức cho 2.041 lượt cán bộ của các cơ quan thực hiện công tác xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân từ cấp tỉnh đến cấp huyện, xã trên địa bàn 3 tỉnh. Nội dung tập huấn bao gồm: kiến thức pháp luật về phòng, chống mua bán người; kỹ năng tập huấn cho người trưởng thành; kỹ năng xác minh, xác định nạn nhân; kỹ năng tiếp xúc, làm việc với nạn nhân; kỹ năng quản lý ca; hướng dẫn thành lập và vận hành nhóm tự lực hỗ trợ nạn nhân bị mua bán hòa nhập cộng đồng; kỹ năng tài liệu hóa, kỹ năng trợ giúp pháp lý cho nạn nhân.

Việc tập huấn nâng cao năng lực cho cán bộ được thực hiện theo cách thức tổ chức tập huấn chung cho nhóm giảng viên nòng cốt trước, sau đó tập huấn lại tại từng tỉnh/huyện. Nhờ vậy, phạm vi tập huấn được mở rộng và nội dung tập huấn được lan tỏa tới nhiều lượt tham dự viên ở cả ba cấp tỉnh, huyện và xã. Thành viên nhóm giảng viên nòng cốt được lựa chọn từ một số cơ quan, ban ngành trực tiếp tham gia công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân như: Công an, Tư pháp, LĐTBXH, Phụ nữ cũng chính là những “hạt nhân” trong mạng lưới phối hợp liên ngành của từng tỉnh. Tại mỗi tập huấn, danh sách tham dự viên (bao gồm họ và tên, chức vụ, nơi công tác, số điện thoại, địa chỉ email) được lập và chia sẻ để duy  trì mối quan hệ cộng tác, phối hợp giữa cán bộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị liên quan trong công tác.

Dự án cũng đã tổ chức cho đối tác ba tỉnh tham quan, học hỏi kinh nghiệm của một số tỉnh làm tốt công tác phòng chống mua bán người như Lào Cai (vào tháng 4/2014) và Thừa Thiên - Huế (tháng 5/2015). Đối tác ba tỉnh đã được chia sẻ kinh nghiệm về tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; huy động nguồn lực; xây dựng cơ chế phối hợp liên ngành; xây dựng và vận hành nhóm tự lực hỗ trợ nạn nhân bị mua bán tại cộng đồng. Các đợt tham quan này cũng giúp kết nối và duy trì mối quan hệ cộng tác, phối hợp giữa các cơ quan chức năng của các tỉnh. Tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân.

Với sự hỗ trợ về kinh phí và kỹ thuật của Dự án Bảo vệ nạn nhân, cơ quan đầu mối Dự án tại ba tỉnh đã chủ trì, xây dựng và trình UBND ban hành Quy chế phối hợp trong việc tiếp nhận, xác minh, xác định và bảo vệ nạn nhân. Cả ba bản quy chế đã được Chủ tịch UBND ba tỉnh ký ban hành vào cuối năm 2015, đầu năm 2016 (QĐ 4659/QĐ-UBND ngày 09/12/2015 của UBND tỉnh Quảng Nam; QĐ 26/2015/QĐ-UBND ngày 31/12/2015 của UBND tỉnh Yên Bái QĐ 31/QĐ-UBND ngày 08/01/2016 của UBND tỉnh Quảng Trị).

Quy chế phối hợp quy định nguyên tắc, nội dung, hình thức phối hợp và phân định rõ chức năng, nhiệm vụ của từng cơ quan, tổ chức, đơn vị, cá nhân tham gia vào công tác tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân bị mua bán trên địa bàn tỉnh. Đồng thời, Quy chế cũng quy định cụ thể quy trình phối hợp trong việc tiếp nhận, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; lập dự toán, sử dụng và quyết toán và sử dụng ngân sách phục vụ công tác tiếp, xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân; thống kê, báo cáo, trao đổi thông tin về tình hình xác minh, xác định, bảo vệ và hỗ trợ nạn nhân.

Nguyễn Tuân

Nhiều tư liệu quý hiếm khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam

Bộ sách gồm 6 cuốn với nhiều tư liệu quý khẳng định chủ quyền biển đảo Việt Nam vừa được Nhà xuất bản TT&TT giới thiệu nhân dịp kỷ niệm 35 năm sự kiện Gạc Ma (14/3/1988-14/3/2023).

Điều khoản 'cấm' tiết lộ với người đòi tiền 'gửi tiết kiệm thành mua bảo hiểm'

Trong khi nhiều khách hàng gửi tiết kiệm ngân hàng bị biến thành hợp đồng mua bảo hiểm nhân thọ Manulife vẫn chật vật đi đòi tiền, có một số người đã được trả lại tiền nhưng buộc phải ký cam kết không được tiết lộ với bên thứ ba.

Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO

Ngày 8/1, Học viện Nông nghiệp Việt Nam ra mắt 6 phòng thí nghiệm đạt chuẩn ISO 17025:2017 với hàng trăm chỉ tiêu phân tích đạt chứng nhận Vilas.

Chạy bộ tiếp sức xuyên Việt gây quỹ phẫu thuật nụ cười trẻ em

Một nhóm các VĐV chạy bộ phong trào gồm 10 người đang thực hiện chạy bộ xuyên Việt từ cột cờ Lũng Cú (Hà Giang) đến mũi Cà Mau với mục đích gây quỹ phẫu thuật nụ cười, đồng hành cùng Tổ chức Phẫu thuật nụ cười (Operation Smile).

Ba bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành năm 2022 của NHNN

Tại Hội nghị Chính phủ với địa phương diễn ra hôm 03/01/2023, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng đã chia sẻ những bài học kinh nghiệm rút ra trong thực tiễn điều hành chính sách tiền tệ năm 2022.

Chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô

Tại hội nghị trực tuyến Chính phủ với địa phương năm 2022, Thống đốc NHNN Nguyễn Thị Hồng khẳng định quan điểm điều hành chính sách tiền tệ linh hoạt góp phần kiểm soát lạm phát, ổn định kinh tế vĩ mô, tăng tính độc lập tự chủ của nền kinh tế.

Hỗ trợ 28 địa phương khắc phục hậu quả thiên tai

Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái vừa ký Quyết định 1661/QĐ-TTg ngày 31/12/2022 hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai 10 tháng đầu năm 2022.

Cậu sinh viên có duyên với những tủ sách thiện nguyện

Những ngày đầu một mình đạp xe đi gom sách ủng hộ, Thái Hải Đăng, cậu sinh viên Học viện Báo chí và Tuyên truyền, chẳng dám nghĩ hành trình “Sách đến tay em” lại có thể kéo dài và được nhiều người ủng hộ như bây giờ.

Năm 2022, đội tàu cá ở Đà Nẵng khai thác đạt trên 33.000 tấn tổng sản lượng

Năm nay do ảnh hưởng của thời tiết trên biển phức tạp, chi phí chuyến biển tăng cao…nhưng sản lượng khai thác thuỷ sản của Đà Nẵng vẫn đạt trên 33.000 tấn.

Giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng, dầu từ ngày 1/1/2023

Từ 1/1/2023, thuế bảo vệ môi trường với xăng là 2.000 đồng một lít, các mặt hàng dầu (trừ dầu hoả) và mỡ nhờn là 1.000 đồng, theo Nghị quyết vừa được thông qua.

Đang cập nhật dữ liệu !