thanh toán không tiền mặt

Cập nhập tin tức thanh toán không tiền mặt

Phấn đấu đến 2025 Hà Nội đạt 50% thanh toán điện tử không dùng tiền mặt

Hà Nội phấn đấu đến năm 2025 sẽ đạt 50% thanh toán không dùng tiền mặt trong thương mại điện tử. Theo đó, sẽ nhắm đến các đối tượng ở mọi độ tuổi chứ không chỉ ở những người trẻ.

Đang cập nhật dữ liệu !