Thanh Hóa: Xây dựng nông thôn mới ở xã vùng cao biên giới Mường Mìn

Chính quyền và nhân dân xã vùng cao biên giới Mường Mìn, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) nỗ lực hoàn thành các tiêu chí để đưa địa phương về đích nông thôn mới.

Mường Mìn là xã miền núi vùng cao biên giới, nằm ở phía Tây Nam của huyện Quan Sơn (Thanh Hóa), cách trung tâm thị trấn 31km và cách cửa khẩu Quốc tế Na Mèo 22km, có đường biên giới dài 13km với tỉnh Hủa Phăn (Lào), có tuyến đường QL 217 dài 9,4km, QL 16 dài 4,3km, đường hành lang nối các huyện phía tây tỉnh Thanh Hóa chiều dài 4,3km chạy qua tạo điều kiện thuận lợi cho giao lưu, buôn bán, huy động các nguồn lực cho sự phát triển của địa phương.

Xã có diện tích tự nhiên 8.920,51 ha, trong đó đất nông nghiệp là 8.524,66ha (đất sản xuất nông nghiệp 219,76ha, đất lâm nghiệp 8.297,58ha, đất nuôi trồng thủy sản 7,31ha). Dân số Mường Mìn tổng số 602 hộ (2.789 nhân khẩu), dân tộc Thái chiếm 94,3%, số hộ nghèo 25 hộ (chiếm 4,15%)...

Khi bắt đầu triển khai xây dựng nông thôn mới (NTM) Mường Mìn có giao thông thuận lợi cho việc phát triển kinh tế, nguồn tài nguyên đất đai lớn tạo điều kiện cho sự phát triển lâm nghiệp, các công trình hạ tầng kinh tế-xã hội được quan tâm đầu tư... Tuy nhiên, là xã vùng núi cao biên giới nên các tiêu chí còn thấp, cơ sở hạ tầng xuống cấp, địa hình phức tạp, dân cư thưa thớt, trình độ dân trí thấp, sản xuất nông nghiệp còn lạc hậu, mang nặng phong tục tập quán địa phương, đội ngũ cán bộ xã, thôn bản trong giai đoạn đầu xây dựng NTM còn nhiều hạn chế, không đồng đều về chuyên môn nghiệp vụ, tập quán phát triển kinh tế chỉ dựa vào khai thác luồng, nứa, vầu, tỷ lệ hộ nghèo cao (42,5%, năm 2015)...

{keywords}
Xã Mường Mìn xây dựng nông thôn mới với 19 tiêu chí

Nhưng với sự quyết tâm của chính quyền địa phương, đặc biệt là thông qua công tác tuyên truyền sâu sát, nhân dân đã nhận thức được ý nghĩa, tầm quan trọng của mục tiêu xây dựng NTM nên đồng lòng ủng hộ, tự nguyện chung sức tham gia Chương trình xây dựng NTM.

Chính quyền địa phương cũng thành lập ban chỉ đạo, hướng dẫn, xây dựng kế hoạch cụ thể đến từng thôn bản, tuyên truyền về các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, tỉnh, huyện về NTM đến từng cá nhân, hộ gia đình về vai trò của của NTM với mục tiêu “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra và dân thụ hưởng”...

{keywords}
Một gốc thôn bản sạch đẹp tại xã Mường Mìn

Xã liên tục phát động thi đua xây dựng NTM thông qua các phong trào cụ thể như: “Toàn dân đoàn kết xây dựng NTM, đô thị văn minh”, “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Hệ thống đường điện thắp sáng đường quê”, “Tuổi trẻ Mường Mìn chung tay xây dựng NTM”, mô hình “5 không 3 sạch”, “Vườn rau an toàn”...

Kể từ đó công tác triển khai thực hiện đã có sự chuyển biến tích cực trong nhận thức của nhân dân về việc xây dựng NTM ở cấp xã, xây dựng làng bản, gia đình văn hóa, bảo vệ môi trường, tích cực tham gia sản xuất, giảm nghèo bền vững.

Phát triển sản xuất, ngành nghề, nâng cao thu nhập cho người dân được xã Mường Mìn tập trung đẩy mạnh phát triển hàng hóa, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi... giúp hộ gia đình nâng cao thu nhập, xóa đói giảm nghèo. Phát triển nền nông nghiệp hàng hóa đa dạng, trang trại, gia trại gắn với việc bảo vệ phát triển rừng và tìm đầu ra cho sản phẩm.

Trong quá trình xây dựng NTM thì Mường Mìn được đầu tư xây dựng kết cấu hạ tầng nông thôn và hỗ trợ từ các chương trình 30a, chương trình 135... nên đã hoàn thành được 21km đường giao thông liên xã, liên bản, đường nội bản được kiên cố bằng nhựa, bê tông.

Bên cạnh đó, để xây dựng NTM Mường Mìn đã huy động được nguồn kinh phí 128,922 tỷ đồng. Trong đó, ngân sách Trung ương (12 tỷ đồng), huyện 5,3 tỷ đồng, xã 1,5 tỷ, vốn lồng ghép 17,722 tỷ đồng (chương trình 135, 30a...), huy động từ nhân dân 92,5 tỷ đồng.

{keywords}
Mường Mìn đang đợi cơ quan chức năng thẩm định và công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới.

Ông Lương Văn Thủy, Chủ tịch UBND xã Mường Mìn, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) cho biết: “Khi mới triển khai xây dựng nông thôn mới địa phương gặp rất nhiều khó khăn khi là một xã nghèo thuộc chương trình 135, 30a. Nhưng với sự đồng lòng, quyết tâm của chính quyền địa phương và nhân dân cùng làm đến nay chúng tôi tự đánh giá mức độ đạt chuẩn nông thôn mới theo quy định 19/19 tiêu chí. Hiện chính quyền địa phương đã lập hồ sơ gửi cơ quan chức năng cấp trên để thẩm định cũng như công nhận xã Mường Mìn đạt chuẩn NTM trong thời gian tới”.

Trần Nghị

HTX trẻ tiên phong trồng nho sữa Hàn

Dù mới thành lập nhưng HTX dịch vụ nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao Tuấn Hà Xuân Du farm đã và đang phát triển cây trồng mới, sản xuất công nghệ cao mang thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

HTX Đông Tiến lợi nhuận từ phát triển công nghệ cao

Là HTX chuyên sử dụng cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển cây trồng công nghệ cao mang lại thu nhập mỗi năm cho HTX Đông Tiến hàng chục tỷ đồng.

Phát huy năng lực sản xuất của HTX tại Thanh Hóa

Các HTX ở Thanh Hóa luôn hỗ trợ tích cực, tạo mối liên kết, hợp tác, phát huy năng lực sản xuất của các HTX đối với thành viên, các hộ thành viên góp phần vào tăng trưởng tổng sản phẩm chung của cả tỉnh.

Huế: Sản xuất gạo hữu cơ theo chuỗi giá trị, liên kết tiêu thụ ‘xanh - sạch – an toàn’

Các hợp tác xã (HTX) ở Thừa Thiên – Huế ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa gạo hữu cơ chất lượng và thực hiện liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Từ đó, tạo ra năng suất và thu nhập ổn định cho các thành viên HTX.

Huế: Sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, giải pháp phát triển kinh tế bền vững

Nhiều hợp tác xã (HTX) ở tỉnh Thừa Thiên – Huế đang triển khai sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đạt hiệu quả kinh tế và đang thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững

Quảng Trị: Lan tỏa chuyển đổi số ở hợp tác xã, đưa drone (UAV) vào sản xuất nông nghiệp

Một số hợp tác xã ở huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã triển khai chuyển đổi số với việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp để giảm chi phí và giải quyết thiếu lao động khi vào mùa vụ…

HTX mắt xích quan trọng giải bài toán “được mùa, mất giá” cho nông dân

70% HTX chưa tham gia tiêu thụ nông sản, chưa liên kết với doanh nghiệp, chưa làm cầu nối nông dân với doanh nghiệp… khiến tiêu thụ nông sản của các HTX còn gặp khó khăn.

Hà Tĩnh: Hợp tác xã Nga Hải, đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ

Là đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đến nay Hợp tác xã Nga Hải (Hà Tĩnh) là một trong những đơn vị có sản phẩm đạt năng suất cao, chất lượng tốt, đầu ra ổn định.

Phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong trong thời kỳ mới

Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, Hà Tĩnh đề ra nhiều chương trình nhằm phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những dấu ấn rõ nét của kinh tế tập thể, hợp tác xã ở Hà Tĩnh

Nhận thấy vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, Hà Tĩnh đã chú trọng triển khai loại hình kinh tế này trên rất nhiều lĩnh vực.

Đang cập nhật dữ liệu !