Mường Mìn

Cập nhập tin tức Mường Mìn

Thanh Hóa: Xây dựng nông thôn mới ở xã vùng cao biên giới Mường Mìn

Chính quyền và nhân dân xã vùng cao biên giới Mường Mìn, huyện Quan Sơn (Thanh Hóa) nỗ lực hoàn thành các tiêu chí để đưa địa phương về đích nông thôn mới.

Đang cập nhật dữ liệu !