sử dụng

tin tức về sử dụng mới nhất

Đa số trẻ chưa được đào tạo bài bản việc sử dụng internet an toàn
 

04/11/2021

Theo nghiên cứu của Cục An toàn thông tin, Bộ Thông tin và Truyền thông, hiện nay đa số trẻ chưa được đào tạo hay hướng dẫn một cách bài bản việc sử dụng internet làm sao cho thật an toàn.