Nguyễn Văn Lê

tin tức về Nguyễn Văn Lê mới nhất

SHB chấp nhận đơn từ nhiệm của Tổng giám đốc Nguyễn Văn Lê
 

04/08/2021

Do có đơn từ nhiệm vì lý do sức khỏe của ông Nguyễn Văn Lê, HĐQT SHB đã đồng ý đề xuất xin từ nhiệm chức danh Tổng giám đốc của ông Lê từ ngày 4/8/2021