Nano Covax

tin tức về Nano Covax mới nhất

Hội đồng Đạo đức chấp thuận vắc xin Nano Covax
 

18/09/2021

Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu y sinh học quốc gia đã thông qua báo cáo nghiên cứu thử nghiệm lâm sàng giữa kỳ giai đoạn 3 với vắc xin Nano Covax. Hiện vắc xin này được đánh giá là đạt yêu cầu.