Nâng cao đời sống văn hóa tinh thần cho người dân thôn, buôn tại Đắk Nông

Đời sống văn hóa là một trong những tiêu chí quan trọng trong quá trình xây dựng nông thôn mới. Chính vì vậy mà các cấp chính quyền của tỉnh Đắk Nông đặc biệt quan tâm và có đầu tư đúng mức với tiêu chí này.

Phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa gắn với chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được triển khai thực hiện hiệu quả đã tác động tích cực tới đời sống kinh tế - xã hội, làm chuyển biến bộ mặt vùng nông thôn.

{keywords}
Nhà văn hóa thôn được xây dựng khang trang tại Đắk Nông

Tại Đắk Nông, hàng loạt nhà văn hóa thôn, buôn cho đến nhà văn hóa xã được đầu tư xây dựng rất khang trang, sạch đẹp; các phong tục tập quán, lễ hội của người dân các dân tộc trên địa bàn được chính quyền cổ vũ, động viên giữ gìn và phát huy bản sắc.

Có thể nói hiện nay đời sống văn hoá của nhân dân trên địa bàn tỉnh Đắk Nông ngày càng khởi sắc. Song song với việc số hộ nghèo giảm sâu, hộ giàu tăng mạnh, cảnh quan môi trường nông thôn được xây dựng ngày càng xanh - sạch - đẹp thì tình làng nghĩa xóm cũng ngày càng bền chặt.

Các hoạt động thể dục thể thao được quan tâm tối đa đã tác động sâu sắc đến tư tưởng, tâm lý, thói quen trong mọi tầng lớp nhân dân, khắc phục những biểu hiện tiêu cực, lạc hậu, góp phần hình thành nếp sống văn hóa, văn minh.

Theo đánh giá của tỉnh Đắk Nông thì về cơ bản tiêu chí số 16 về văn hóa trong Bộ tiêu chí xã nông thôn mới đã được các xã thực hiện tốt, hộ gia đình đạt danh hiệu gia đình văn hóa hằng năm tăng lên, đạt chất lượng cao hơn; người dân đã nâng cao ý thức trong xây dựng gia đình văn hóa gắn với xây dựng nông thôn mới.

Nhiều mô hình hoạt động hiệu quả, đời sống của người dân được nâng lên rõ rệt. Sau 5 năm triển khai thì đến nay toàn tỉnh Đắk Nông có 54/60 xã đạt tiêu chí số 16 về văn hóa, đạt 90%, tăng 25 xã so với năm 2015.

Sông Cài

HTX trẻ tiên phong trồng nho sữa Hàn

Dù mới thành lập nhưng HTX dịch vụ nông nghiệp hữu cơ công nghệ cao Tuấn Hà Xuân Du farm đã và đang phát triển cây trồng mới, sản xuất công nghệ cao mang thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm.

HTX Đông Tiến lợi nhuận từ phát triển công nghệ cao

Là HTX chuyên sử dụng cơ giới hóa nông nghiệp, phát triển cây trồng công nghệ cao mang lại thu nhập mỗi năm cho HTX Đông Tiến hàng chục tỷ đồng.

Phát huy năng lực sản xuất của HTX tại Thanh Hóa

Các HTX ở Thanh Hóa luôn hỗ trợ tích cực, tạo mối liên kết, hợp tác, phát huy năng lực sản xuất của các HTX đối với thành viên, các hộ thành viên góp phần vào tăng trưởng tổng sản phẩm chung của cả tỉnh.

Huế: Sản xuất gạo hữu cơ theo chuỗi giá trị, liên kết tiêu thụ ‘xanh - sạch – an toàn’

Các hợp tác xã (HTX) ở Thừa Thiên – Huế ứng dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất lúa gạo hữu cơ chất lượng và thực hiện liên kết tiêu thụ theo chuỗi giá trị. Từ đó, tạo ra năng suất và thu nhập ổn định cho các thành viên HTX.

Huế: Sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ, giải pháp phát triển kinh tế bền vững

Nhiều hợp tác xã (HTX) ở tỉnh Thừa Thiên – Huế đang triển khai sản xuất sản phẩm nông nghiệp hữu cơ đạt hiệu quả kinh tế và đang thúc đẩy phát triển kinh tế bền vững

Quảng Trị: Lan tỏa chuyển đổi số ở hợp tác xã, đưa drone (UAV) vào sản xuất nông nghiệp

Một số hợp tác xã ở huyện Hải Lăng (Quảng Trị) đã triển khai chuyển đổi số với việc ứng dụng khoa học công nghệ hiện đại vào sản xuất nông nghiệp để giảm chi phí và giải quyết thiếu lao động khi vào mùa vụ…

HTX mắt xích quan trọng giải bài toán “được mùa, mất giá” cho nông dân

70% HTX chưa tham gia tiêu thụ nông sản, chưa liên kết với doanh nghiệp, chưa làm cầu nối nông dân với doanh nghiệp… khiến tiêu thụ nông sản của các HTX còn gặp khó khăn.

Hà Tĩnh: Hợp tác xã Nga Hải, đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ

Là đơn vị tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, đến nay Hợp tác xã Nga Hải (Hà Tĩnh) là một trong những đơn vị có sản phẩm đạt năng suất cao, chất lượng tốt, đầu ra ổn định.

Phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong trong thời kỳ mới

Thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế tập thể, Hà Tĩnh đề ra nhiều chương trình nhằm phát huy vai trò kinh tế tập thể, hợp tác xã trong phát triển kinh tế thị trường, theo định hướng xã hội chủ nghĩa.

Những dấu ấn rõ nét của kinh tế tập thể, hợp tác xã ở Hà Tĩnh

Nhận thấy vị trí, vai trò và tầm quan trọng của kinh tế tập thể, hợp tác xã trong việc phát triển kinh tế - xã hội tỉnh nhà, Hà Tĩnh đã chú trọng triển khai loại hình kinh tế này trên rất nhiều lĩnh vực.

Đang cập nhật dữ liệu !