mặt nạ

Cập nhập tin tức mặt nạ

Trải lòng của người cuối cùng giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi ở phố cổ Hà Nội

Theo nghề truyền thống của gia đình vợ, đến thời điểm hiện tại, chỉ còn lại duy nhất gia đình ông Nguyễn Văn Hòa giữ nghề làm mặt nạ giấy bồi ở Hà Nội. Là sản phẩm kén khách nhưng độc đáo, không lúc nào vợ chồng ông ngơi việc.

Đang cập nhật dữ liệu !