hướng dẫn điều trị Covid-19

Cập nhập tin tức hướng dẫn điều trị Covid-19

Bộ Y tế sẽ đẩy nhanh việc cập nhật hướng dẫn điều trị Covid-19

Trong tuần này, hội đồng chuyên môn của Bộ Y tế sẽ họp rà soát, cập nhật lại hướng dẫn điều trị Covid-19 phù hợp với tình hình hiện nay. Một số thuốc trong phác đồ sẽ điều chỉnh do có kết quả nghiên cứu mới.

Đang cập nhật dữ liệu !