Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Vật lý - Sở GD Vĩnh Phúc

Tham khảo đề thi và đáp án đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Vật lý của Sở GD-ĐT tỉnh Vĩnh Phúc tổ chức thi thử lần 1:

Đề thi thử THPT Quốc gia môn Lý năm 2016 - Sở GD Vĩnh Phúc 1

Câu 1: Vận tốc âm trong không khí là 330m/s. Khi ân truyền từ không khí vào nước thì bước sóng của nó tăng 4,4 lần. Vận tốc của âm này trong nước bằng.

A. 82,5 m/s                B. 75 m/s                        C. 1320 m/s                     D. 1452 m/s

Câu 2: Một chất điểm dao động điều hòa theo một quỹ đạo thẳng dài 16 cm.

Dao động này có biên độ là

A. 4cm                            B. 8cm                        C. 16cm                                  D.12cm

Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Vật lý - Sở GD Vĩnh Phúc - ảnh 1
 
Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Vật lý - Sở GD Vĩnh Phúc - ảnh 2
Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Vật lý - Sở GD Vĩnh Phúc - ảnh 3
Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Vật lý - Sở GD Vĩnh Phúc - ảnh 4
Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Vật lý - Sở GD Vĩnh Phúc - ảnh 5
Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Vật lý - Sở GD Vĩnh Phúc - ảnh 6
Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Vật lý - Sở GD Vĩnh Phúc - ảnh 7
Đề thi thử THPT Quốc gia 2016 môn Vật lý - Sở GD Vĩnh Phúc - ảnh 8

Theo Tuyển sinh 247

Chủ đề :
 
List comment