Lâm Đồng:

Giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong các bệnh viện, cơ sở y tế đạt gần 5%

Trong 9 tháng đầu năm 2022, số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng chỉ đạt khoảng gần 5%.

Theo báo cáo của Sở Y tế Lâm Đồng, trong 9 tháng đầu năm 2022, số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh chỉ đạt khoảng gần 5%.

Tháng 8/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng đã ban hành kế hoạch hỗ trợ thúc đẩy chuyển đổi số, thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh.

Trong đó, mục tiêu về thanh toán không dùng tiền mặt là sẽ có 50% trường học, cơ sở giáo dục lắp đặt, sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí, viện phí và các giao dịch khác. 

100% cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện thanh toán viện phí, phí dịch vụ y tế bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt được triển khai trên Cổng dịch vụ công quốc gia, Cổng dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử của tỉnh. 

Số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong các trường học, cơ sở giáo dục và trong các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh phấn đấu đạt tỷ lệ 50%.

Tuy nhiên, mới đây, ngày 6/10, Sở Y tế Lâm Đồng đã có báo cáo cho biết, về thực hiện các mục tiêu thuộc lĩnh vực y tế, qua thống kê số lượng và giá trị giao dịch thanh toán không dùng tiền mặt trong các bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm 2022 chỉ đạt trên 4,9% và ước cả năm 2022 là 6 -8%.

Với con số trên  thì kết quả thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt trong ngành y tế Lâm Đồng hiện tại chưa đạt chỉ tiêu trên 50% lượng giao dịch không dùng tiền mặt.

Chính vì thế, để đạt được mục tiêu đề ra theo kế hoạch trong việc thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở y tế, bệnh viện trên địa bàn tỉnh, Sở Y tế Lâm Đồng kiến nghị cần có cơ chế đặc thù hoặc ưu tiên cho ngành y tế trong tỉnh được miễn phí giao dịch khi thanh toán dịch vụ y tế tại các cơ sở khám chữa bệnh công lập. Đồng thời để khuyến khích người dân thực hiện thanh toán dịch vụ y tế không dùng tiền mặt thì phải có lợi ích, ưu đãi cụ thể cho người dân, người bệnh.

 Cũng theo báo cáo của Sở Y tế, đến hết tháng 9/2022, ngành y tế tỉnh Lâm Đồng đã triển khai ứng dụng nền tảng thanh toán không dùng tiền mặt trong các cơ sở y tế đạt tỷ lệ 100%. 

PV

Hướng tới kho bạc số, năm 2025 KBNN Đà Nẵng sẽ không còn giao dịch tiền mặt

KBNN Đà Nẵng đang tập trung xây dựng kho bạc điện tử, tiến tới kho bạc số với mục tiêu 3 không: không khách hàng đến giao dịch, không tiền mặt và không chứng từ giấy, phấn đấu đến hết năm 2025 KBNN Đà Nẵng sẽ không còn giao dịch tiền mặt.

Thanh toán tiền điện trực tuyến ở Đồng Nai đạt hơn 85%

Tỷ lệ thanh toán tiền điện trực tuyến tại Đồng Nai đạt hơn 85%, trong đó thanh toán qua ngân hàng đạt 28,1%, qua các tổ chức thanh toán trung gian 57,3%.

Thanh toán hoá đơn viện phí không dùng tiền mặt tại Bệnh viện Việt Đức

Sau thời gian kết nối và thử nghiệm, ngày 1/12/2022, dịch vụ thanh toán hoá đơn viện phí không dùng tiền mặt qua ngân hàng Agribank tại Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức chính thức được triển khai.

Bộ Y tế: Nhiều bệnh viện tiên phong thực hiện thanh toán viện phí không dùng tiền mặt

Bộ Y tế cho biết, trong ngành y tế, một số bệnh viện đã tiên phong trong việc ứng dụng các giải pháp thanh toán viện phí không dùng tiền mặt và ghi nhận những kết quả hết sức tích cực.

Bà Rịa Vũng Tàu: Giao dịch TTKDTM trong các bệnh viện, cơ sở y tế đạt 32%

Tính đến nay, Bà Rịa Vũng Tàu có 60% bệnh viện, cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh lắp đặt, sử dụng các phương thức thanh toán không dùng tiền mặt để thanh toán học phí, viện phí và các giao dịch khác.

Hơn 50% bệnh viện, cơ sở y tế thực hiện thanh toán viện phí không dùng tiền mặt

Sở Y tế tỉnh Quảng Nam vừa ban hành kế hoạch hỗ trợ, thúc đẩy chuyển đổi số, triển khai thanh toán không dùng tiền mặt trong ngành y tế tỉnh.

Thúc đẩy chi trả các chế độ an sinh xã hội không dùng tiền mặt

Tiến tới quốc gia không dùng tiền mặt là mục tiêu Chính phủ đặt ra, trong đó có việc chi trả không dùng tiền mặt đối với các chế độ an sinh xã hội, lương hưu, trợ cấp BHXH.

Bắc Giang: 22 đơn vị y tế đã triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt

Sở Y tế Bắc Giang vừa có báo cáo kết quả thực hiện thanh toán viện phí, dịch vụ y tế và các giao dịch khác bằng phương thức thanh toán không dùng tiền mặt của ngành y tế

150 cơ sở giáo dục ở Bắc Giang triển khai thanh toán không dùng tiền mặt

Sau thời gian triển khai thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt tại các cơ sở giáo dục, tính đến nay toàn tỉnh Bắc Giang có 150 cơ sở giáo dục triển khai thanh toán không dùng tiền mặt và phát sinh giao dịch thành công.

Sau dịch Covid-19, hoạt động thanh toán không dùng tiền mặt phát triển mạnh ở Việt Nam

Sau 2 năm xảy ra dịch bệnh Covid-19, nhiều người tiêu dùng Việt Nam đã thay đổi thói quen, thay vì dùng tiền mặt thì người tiêu dùng đã chuyển sang sử dụng thẻ, chuyển khoản, quét mã án QR…

Đang cập nhật dữ liệu !