gây rối

tin tức về gây rối mới nhất

Tử hình kẻ từ Đà Nẵng ra Nghệ An 'đòi nợ'
 

22/11/2021

Mãng cho một đối tượng mượn tiền, từ Đà Nẵng ra Nghệ An lấy nợ. Được chủ nợ nhờ vận chuyển ma túy vào Đà Nẵng bán để trả nợ, Mãng đồng ý và phải đổi lấy án tử.