Đóng mới tàu vỏ thép, ngư dân được vay 95% giá trị tàu, lãi 1%

Như tin đã đưa, ngày 13/6 tại Đà Nẵng diễn ra hội nghị bàn về dự thảo Nghị định một số chính sách phát triển thủy sản. Tại đây, nhiều chính sách đột phá hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ sắt đã được Bộ NN-PTNT nêu ra

Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính cho hay, Nghị định lần được xây dựng trên tinh thần Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 5/2014 được Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành ngày 3/6, trong đó nêu rõ: “Nhà nước hỗ trợ tối đa và khuyến khích hoạt động đánh bắt thủy sản xa bờ thông qua các chính sách tín dụng, bảo hiểm”.

Đóng mới tàu vỏ thép, ngư dân được vay 95% giá trị tàu, lãi 1% - ảnh 1

Ông Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính trình bày những chính sách mới mang tính đột phá trong dự thảo Nghị định một số chính sách phát triển thủy sản nhằm hỗ trợ ngư dân đóng tàu vỏ thép để vươn khơi bám biển (Ảnh: HC)

Theo đó, về chính sách tín dụng đóng mới, gia cố tàu, đối tượng được vay là các tổ chức, cá nhân (gọi tắt là chủ tàu) đóng mới, gia cố bọc vỏ thép, vỏ vật liệu mới cho tàu có tổng công suất máy chính từ 380CV trở lên để khai thác hải sản xa bờ và cung cấp dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ.

Đối với tàu dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản xa bờ, trường hợp đóng mới tàu vỏ thép, chủ tàu được vay ngân hàng thương mại (NHTM) tối đa 95% tổng giá trị đầu tư với lãi suất 5%/năm; trong đó chủ tàu trả 1%/năm, ngân sách nhà nước cấp bù cho NHTM 4%/năm. Trường hợp đóng mới tàu vỏ gỗ, chủ tàu được vay tối đa 85% với lãi suất 5%/năm; trong đó chủ tàu trả 2%/năm, nhà nước cấp bù cho NHTM 3%/năm.

Đối với tàu khai thác hải sản xa bờ, trường hợp đóng mới tàu vỏ thép, chủ tàu được vay tối đa 90% tổng giá trị đầu tư (bao gồm cả ngư lưới cụ) với lãi suất 5%/năm; trong đó chủ tàu trả 2%/năm, nhà nước cấp bù cho NHTM 3%/năm. Trường hợp tàu vỏ thép đóng mới có tổng công suất máy chính từ 800CV trở lên, chủ tàu được vay tối đa 95% tổng giá trị đầu tư (bao gồm cả ngư lưới cụ) với lãi suất 5%/năm; trong đó chủ tàu trả 1%/năm, nhà nước cấp bù cho NHTM 4%/năm.

Trường hợp đóng mới tàu vỏ gỗ đồng thời gia cố bọc vỏ thép, vỏ vật liệu mới, chủ tàu được vay tối đa 85% tổng giá trị đầu tư (bao gồm cả ngư lưới cụ) với lãi suất 5%/năm, trả 2%/năm, nhà nước cấp bù cho NHTM 3%/năm. Trường hợp gia cố bọc vỏ thép, vỏ vật liệu mới cho tàu vỏ gỗ hiện có, chủ tàu được vay tối đa 85% tổng giá trị gia cố (bao gồm cả ngư lưới cụ nếu đầu tư mới) với lãi suất 5%/năm, trả 2%/năm, nhà nước cấp bù cho NHTM 3%/năm.

Trường hợp đóng mới tàu vỏ gỗ, chủ tàu được vay tối đa 70% tổng giá trị đầu tư (bao gồm cả ngư lưới cụ) với lãi suất 5%/năm, trả 3%/năm, nhà nước cấp bù cho NHTM 2%/năm.

Thời hạn cho vay 11 năm, trong đó có 1 năm ân hạn. Chủ tàu được sử dụng giá trị tàu đóng mới, tàu gia cố bọc vỏ thép, vỏ vật liệu mới từ vốn vay làm tài sản để đảm bảo khoản vay. Các NHTM cho vay được tái cấp vốn tại NH Nhà nước với lãi suất 3,5%/năm trên cơ sở dư nợ cho vay thực tế trong hạn của NH đối với khách hàng. Thời gian giải ngân không quá 3 năm và thời hạn tái cấp vốn tối đa là 11 năm (kể cả 1 năm ân hạn).

Đối với các khoản cho vay đóng mới, gia cố tàu theo quy định nêu trên, trường hợp xảy ra rủi ro do nguyên nhân khách quan, bất khả kháng thì tùy theo mức độ bị thiệt hại, NHTM xử lý theo nguyên tắc: Trường hợp bị thiệt hại nhưng tàu vẫn có thể sửa chữa để hoạt động thì NHTM thực hiện cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng trong thời gian sửa chữa tàu.

Đóng mới tàu vỏ thép, ngư dân được vay 95% giá trị tàu, lãi 1% - ảnh 2

Ngày 12/6, Công ty TNHH MTV Đóng tàu Cam Ranhtổ chức lễ hạ thủy tàu cá vỏ thép thứ hai mang tên Sang Fish 01 dành cho ngư dân bám biển.

Trường hợp thiệt hại khiến tàu không thể sử dụng khai thác, NHTM xử lý nợ theo thứ tự: Tài sản đã mua bảo hiểm thì xử lý theo hợp đồng bảo hiểm/ Sử dụng khoản dự phòng được trích lập trong chi phí để bù đắp theo quy định của pháp luật/ Phát mại tài sản đảm bảo/ Trường hợp đã xử lý như trên nhưng vẫn chưa thu hồi đủ nợ gốc, NHTM báo cáo NHNN để trình Thủ tướng chỉ đạo xử lý từng trường hợp cụ thể.

Về chính sách cho vay vốn lưu động, đối tượng được vay là chủ tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ; các tổ chức, cá nhân làm dịch vụ hậu cần, khai thác hải sản xa bờ. Hạn mức vay tối đa 70% giá trị cung cấp dịch vụ hậu cần đối với tàu dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ; tối đa 7) chi phí cho một chuyến đi biển đói với tàu khai thác hải sản xa bờ. Lãi suất vay 7%/năm.

Về chính sách bảo hiểm, ngân sách nhà nước hỗ trợ hàng năm 100% kinh phí mua bảo hiểm tai nạn thuyền viên cho mỗi thuyền viên làm việc trên các tàu khai thác hải sản xa bờ, tàu dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản xa bờ là thành viên tổ đội, hợp tác xã khai thác hải sản xa bờ và tàu có công suất máy chính từ 90CV trở lên.

Hỗ trợ hàng năm kinh phí mua bảo hiểm thân tàu và ngư lưới cụ trên mỗi tàu (có mở rộng phạm vi bảo hiểm trong trường hợp tàu bị rủi ro cao nhất) với mức: 70% kinh phí mua bảo hiểm đối với tàu có công suất máy chính từ 90CV đến dưới 380CV; 90% kinh phí mua bảo hiểm đối với tàu có công suất máy chính từ 380CV trở lên.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định lần này cũng đề ra các chính sách ưu đãi về thuế bao gồm miễn thuế tài nguyên đối với hải sản đánh bắt; không thu lệ phí trước bạ đối với tàu thuyền đánh bắt hải sản; miễn thuế môn bài đối với hộ gia đình, cá nhân nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản; miễn tiền thuê đất, thuê mặt nước sử dụng cho hoạt động nuôi trồng, đánh bắt thủy hải sản của doanh nghiệp, hộ gia đình, cá nhân.

Các trường hợp sản phẩm thủy hải sản của tổ chức, cá nhân nuôi trồng, đánh bắt bán ra; bảo hiểm tàu thuyền, trang thiết bị và các dụng cụ cần thiết khác phục vụ trực tiếp đánh bắt hải sản được miễn thuế VAT. Miễn thuế thu nhập cá nhân đối với hộ gia đình, cá nhân trực tiếp đánh bắt hải sản. Miễn thuế thu nhập doanh nghiệp đối với thu nhập từ hoạt động đánh bắt hải sản, thu nhập từ dịch vụ hậu cần phục vụ trực tiếp cho hoạt động đánh bắt hải sản xa bờ.

Bên cạnh đó, dự thảo Nghị định lần này cũng đề ra một số chính sách khác như: Hỗ trợ 100% chi phí đào tạo hướng dẫn thuyền viên vận hành tàu vỏ thép; hỗ trợ 2% giá trị hàng hóa mà tàu dịch vụ hậu cần vận chuyển ra để bán đúng theo giá bán lẻ ở đất liền cho các tàu Việt Nam khai thác hải sản xa bờ.

Về nguồn vốn và cơ chế thực hiện các chính sách nêu trên, theo dự thảo Nghị định, đối với chính sách tín dụng thì ngân sách TƯ thực hiện cấp bù lãi suất cho các NHTM cho vay để đóng mới, gia cố tàu khai thác và tàu dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản xa bờ.

Đối với chính sách bảo hiểm và chi phí vận chuyển hàng hóa cho tàu dịch vụ hậu cần phục vụ khai thác hải sản xa bờ, ngân sách TƯ hỗ trợ 100% kinh phí đối với các địa phương chưa tự cân đối được ngân sách và tỉnh Quảng Ngãi; hỗ trợ 50% kinh phí đối với các địa phương có tỉ lệ điều tiết các khoản thu phân chia về ngân sách TƯ dưới 50%; các địa phương còn lại sử dụng ngân sách địa phương để thực hiện. Đối với chính sách hỗ trợ chi phí đào tạo, ngân sách TƯ hỗ trợ 100% kinh phí.

Phó Thủ tướng Vũ Văn Ninh nêu rõ, trước mắt chương trình này sẽ thực hiện trong khoảng 3 năm để rút kinh nghiệm. Phó Thủ tướng chỉ đạo các Bộ Tài chính, NN-PTNT và Ngân hàng Nhà nước tiếp thu ý kiến đóng góp của các bộ, ngành, địa phương, đơn vị liên quan để hoàn chỉnh dự thảo Nghị định, trình Chính phủ ban hành trong thời gian sớm nhất; đồng thời khẩn trương chuẩn bị các thông tư hướng dẫn để sau khi Nghị định được ban hành là có thể triển khai thực hiện ngay.

HẢI CHÂU

Đồn Biên phòng phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền chống khai thác IUU

Để nâng cao nhận thức, trách nhiệm của ngư dân trong việc khai thác thủy sản đúng quy định của pháp luật Việt Nam và công ước quốc tế, lực lượng Biên phòng đã tổ chức nhiều biện pháp tuyên truyền, vận động tới ngư dân.

Nghệ An: Duy trì 4 tổ công tác liên ngành kiểm soát nghề cá

Bốn tổ công tác liên ngành được bố trí tại 4 cảng cá lớn ở Nghệ An, thực hiện nhiệm vụ theo kế hoạch thanh tra, kiểm soát nghề cá.

Hà Tĩnh: Kiên quyết xử lý các đối tượng khai thác hải sản trái phép

Mặc dù đã được tuyên truyền và ký cam kết nhưng một số người vẫn sử dụng kích điện để khai thác hải sản trên biển, vi phạm Luật Thuỷ sản 2017 và cảnh báo "thẻ vàng" của Ủy ban Châu Âu.

Tuyên truyền chống khai thác IUU ở huyện ven biển duy nhất Ninh Bình

Huyện Kim Sơn là địa phương duy nhất của tỉnh Ninh Bình giáp biển nên việc tuyên truyền chống khai thác IUU luôn được chú trọng và ưu tiên hàng đầu.

Hà Tĩnh: Những thách thức và giải pháp trong chống khai thác IUU

Mặc dù còn nhiều thách thức và trở ngại trong quản lý, điều hành chống khai thác IUU, tuy nhiên với tinh thần quyết liệt và đồng bộ, Hà Tĩnh đang từng bước giải quyết một cách hiệu quả.

Lồng ghép tuyên truyền chống khai thác IUU cho ngư dân vùng biển

Chủ tàu cá, ngư dân xã Phú Thuận (huyện Phú Vang, tỉnh Thừa Thiên – Huế) được tuyên truyền về chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định (IUU) thông qua các cuộc tuyên truyền phổ biến pháp luật.

Nghệ An: Nỗ lực tuyên truyền chống khai thác IUU, đảm bảo an toàn để ngư dân vươn khơi

Trong những năm qua, các ngành chức năng Nghệ An đã chú trọng tuyên truyền cho ngư dân chấp hành nghiêm các quy định về chống khai thác IUU, đồng thời phối hợp ngăn chặn tàu cá địa phương vi phạm vùng biển nước ngoài.

Nghệ An: 100% chủ tàu cá khai thác xa bờ ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài

Tất cả chủ tàu, thuyền trưởng khai thác xa bờ ở Nghệ An đã ký cam kết không vi phạm vùng biển nước ngoài, thực hiện cập nhật dữ liệu lên phần mềm VNFishbase nhằm đảm bảo hoạt động tàu cá không vi phạm các quy định về chống khai thác IUU.

Nghệ An: Kiên quyết xử phạt các hành vi vi phạm quy định về khai thác thủy sản

Trong năm 2022, ngành chức năng ở Nghệ An đã kiên quyết xử phạt nhiều vụ vi phạm quy định về khai thác thủy sản, từ đó ý thức chấp hành pháp luật của ngư dân từng bước được nâng cao.

Thanh Hóa: Gắn trách nhiệm người đứng đầu trong chống khai thác IUU

Thời gian tới, Thanh Hóa sẽ tăng cường công tác tuyên truyền cho ngư dân về chống khai thác thủy sản trái phép, kiểm soát việc lắp đặt thiết bị giám sát hành trình cho tàu cá.

Đang cập nhật dữ liệu !