Thái Bình: Đề xuất các mức thưởng đậm để khuyến khích xây dựng nông thôn mới nâng cao

Những năm qua, công tác xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình đạt nhiều thành tựu quan trọng. Hiện nay tỉnh đang nỗ lực trong xây dựng nông thôn mới nâng cao.

Từ năm 2019, toàn tỉnh Thái Bình hoàn thành xây dựng nông thôn mới, vượt mục tiêu đề ra ở cả cấp huyện và cấp cấp xã.

Đến hết năm 2020, 100% số huyện đạt chuẩn nông thôn mới; thành phố Thái Bình hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới; có 5% số xã trở lên đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao; có 1,5% số xã đạt tiêu chí xã nông thôn mới kiểu mẫu.

Bộ mặt nông thôn có nhiều đổi mới, hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội được nâng cấp, đầu tư đồng bộ theo quy hoạch. Kinh tế nông nghiệp, nông thôn có bước phát triển mới với quy mô, trình độ, hiệu quả cao hơn.

Các lĩnh vực văn hóa, giáo dục, y tế có nhiều tiến bộ, cùng với đó hệ thống chính trị ở nông thôn được củng cố vững chắc. An ninh chính trị được giữ vững. Trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được cải thiện, nâng cao. 

Thái Bình: Đề xuất các mức thưởng đậm để khuyến khích xây dựng nông thôn mới nâng cao
Đường bê tông vào tận nhà dân

Những kết quả đạt được trong xây dựng nông thôn mới tại các địa phương trong tỉnh Thái Bình chỉ là bước khởi đầu. Việc duy trì, giữ vững và không ngừng nâng cao chất lượng các tiêu chí xây dựng nông thôn mới lên tầm cao hơn mới là yếu tố quan trọng để hướng đến mục tiêu xây dựng nông thôn mới bền vững.

Qua 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới, diện mạo của nhiều vùng nông thôn đã có rất nhiều thay đổi, đời sống của người nông dân được nâng lên đáng kể.

Đây cũng chính là tiền đề quan trọng, là cơ sở thực tiễn phong phú để các địa phương đăng ký phấn đấu thực hiện xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao.

 

Về việc tiếp tục đẩy mạnh xây dựng nông thôn mới, coi trọng xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2021-2025, định hướng đến năm 2030, Thái Bình chủ trương giữ vững và tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được.

Ngoài ra, hoàn thành xây dựng nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu ở một số địa phương có điều kiện, nhằm xây dựng nông thôn Thái Bình văn minh, hiện đại, sản xuất phát triển, xã hội dân chủ, bình đẳng, ổn định, giàu bản sắc văn hóa; chất lượng cuộc sống, trình độ dân trí và vị thế của người dân nông thôn ngày càng cao; cảnh quan, không gian sáng, xanh, đẹp; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh trật tự được giữ vững; hệ thống chính trị được củng cố vững mạnh. 

Được biết, hiện Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Thái Bình xây dựng dự thảo đề xuất cơ chế hỗ trợ trong xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2021 - 2025 trong đó chỉ rõ, chỉ hỗ trợ đối với các xã, huyện có đăng ký hoàn thành nhiệm vụ xây dựng NTM nâng cao trong năm theo quy định.

Dự kiến hỗ trợ 10 tỷ đồng/huyện đăng ký và đạt chuẩn NTM nâng cao, 3 tỷ đồng/xã đăng ký và đạt chuẩn NTM nâng cao, 4 tỷ đồng/xã đăng ký và đạt chuẩn NTM kiểu mẫu; đối với các xã đạt chuẩn NTM nâng cao từ năm 2021 trở về trước đã được UBND tỉnh có quyết định công nhận được ngân sách tỉnh thưởng một lần để xây dựng công trình phúc lợi với mức thưởng 4 tỷ đồng/xã.

Với cơ chế, chính sách, phương án xây dựng hệ thống điện “Thắp sáng đường quê” trong xây dựng NTM giai đoạn 2021 - 2025, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đề xuất hỗ trợ tất cả các xã trong tỉnh, ưu tiên các xã đăng ký xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu trước. Hỗ trợ một phần bằng tiền từ ngân sách tỉnh, phần còn lại do thôn, cộng đồng dân cư tổ chức vận động trên cơ sở bàn bạc dân chủ, tự nguyện; theo hai phương án: sử dụng nguồn điện lưới và sử dụng đèn năng lượng mặt trời.

Tuy nhiên, công tác xây dựng nông thôn mới và nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu còn bộc lộ những tồn tại, hạn chế như: Một số địa phương tuy đạt tiêu chí nông thôn mới nhưng chỉ chủ yếu tập trung cho xây dựng cơ bản, chưa quan tâm đúng mức tới phát triển sản xuất gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp và xây dựng đời sống văn hóa, bảo vệ môi trường.

Đáng kể ở một số địa phương còn nặng tư tưởng trông chờ vào sự đầu tư, hỗ trợ của cấp trên, chưa chủ động, quyết liệt và thiếu tính sáng tạo, linh hoạt trong chỉ đạo, thực hiện.

Hoàng Thanh

 
List comment
 
 
Hà Nội: Huyện Thanh Oai xây dựng nông thôn mới nâng cao cần tiệm cận với các tiêu chí đô thị
icon

Huyện Thanh Oai (TP Hà Nội) đang xây dựng kế hoạch thực hiện các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao giai đoạn 2021-2025 với mục tiêu đến năm 2025 đạt huyện nông thôn mới nâng cao.

 
 
Đồng Nai: Huyện Định Quán sắp hoàn thành mục tiêu xây dựng NTM nâng cao
icon

Năm 2021, mặc dù kinh tế - xã hội đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do ảnh hưởng của dịch Covid-19 nhưng huyện Định Quán, Đồng Nai vẫn đặt mục tiêu phấn đấu hoàn thành mục tiêu huyện nông thôn mới nâng cao.

 
 
Sóc Trăng: Thị xã Ngã Năm tiếp tục xây dựng nông thôn mới nâng cao
icon

Nhiều năm qua, chương trình xây dựng nông thôn mới trên địa bàn thị xã Ngã Năm (tỉnh Sóc Trăng) được triển khai tích cực, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, xây dựng hạ tầng kinh tế, tăng thu nhập cho người dân. 

 
 
Giám sát thực hiện xây dựng nông thôn mới ở Cao Bằng
icon

Đến nay, 100% xóm thuộc xã Lê Lai (Thạch An, Cao Bằng) có đường liên xóm đến trung tâm xã,100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia thường xuyên, an toàn; tỷ lệ người dân tham gia bảo hiểm y tế chiếm 47,9%...

 
 
Xây dựng nông thôn mới từ các phong trào sản xuất
icon

Trong các tiêu chí xây dựng nông thôn mới, việc nâng cao thu nhập cho người dân vẫn luôn là tiêu chí quan trọng nhất. Để đạt được tiêu chí này, nhiều địa phương đã khéo léo lồng ghép tiêu chí này với các phong trào thi đua sản xuất.

 
 
Lào Cai đẩy nhanh tiến độ thực hiện các kế hoạch xây dựng nông thôn mới
icon

Ngày 06/12/2021, Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai Vũ Xuân Cường ký công văn số 5833/UBND-NL về việc đẩy mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu kế hoạch xây dựng nông thôn mới năm 2021 và xây dựng kế hoạch năm 2022.

 
Hà Giang: Huyện Bắc Mê phấn đấu đến năm 2025 có thêm 3 xã đạt chuẩn nông thôn mới
icon

Tính đến thời điểm hiện tại, huyện Bắc Mê (Hà Giang) có 3/11 xã, thị trấn đạt chuẩn nông thôn mới. Kết quả này đến từ sự nỗ lực chính quyền và sự chung sức, đồng lòng của người dân trong suốt thời gian qua.  

 
Dấu ấn nông thôn mới tại huyện Kiến Xương, Thái Bình
icon

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới, huyện Kiến Xương (Thái Bình) đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính quyền cũng như các tầng lớp nhân dân góp phần thay đổi diện mạo nông thôn.

 
Cần sớm đưa du lịch nông thôn vào chương trình xây dựng nông thôn mới
icon

Phát triển du lịch nông thôn hiệu quả sẽ góp phần phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn và xây dựng nông thôn mới bền vững. Vì thế, cần hoàn thiện cơ chế, chính sách hỗ trợ cho du lịch nông thôn.

 
Hà Nội: Mê Linh đủ điều kiện trình công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới 2021
icon

Huyện Mê Linh (TP Hà Nội) đã hoàn thiện hồ sơ và được 2 đoàn khảo sát đánh giá đủ điều kiện trình cấp có thẩm quyền tiếp tục thẩm định và công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới năm 2021.